AANVRAAG DOEN

 

Leuk, je staat op het punt een aanvraag in te dienen bij de Contribute Foundation. Wij kijken er naar uit jouw initiatief goed te leren kennen. Om je op weg te helpen bij jouw aanvraag hebben we de informatie en spelregels op een rijtje gezet zodat je precies weet waar je aanvraag aan dient te voldoen en waarop we jouw aanvraag zullen beoordelen.

Voor een soepele afhandeling van je aanvraag is het essentieel dat je alle informatie op deze pagina goed leest voordat je je aanvraag indient.

Zorg dat je aanvraag compleet is en voldoet aan onderstaande criteria en wij nemen jouw aanvraag graag in behandeling om te kijken of wij mogelijk samen 'het verschil' kunnen maken.

 

Diversiteit in aanvragen

De aanvragen kunnen zeer uiteenlopen qua profiel. Wij maken onderscheid in:

KLEIN PROJECT =< € 5000
Eenmalig, met het karakter van een stimuleringsbijdrage waar geen uitgebreid projectplan aan ten grondslag ligt. Uiteraard wel voorzien van een goede motivatie en onderbouwing. Na afloop ontvangen wij een terugkoppeling van de stichting waar het geld aan is besteed.

PROJECTPLAN => € 5000
Eenmalig, hier ligt een projectplan aan ten grondslag. Naast tussentijdse rapportages ontvangen wij na afloop  van de stichting een volledig uitgewerkte terugkoppeling waar het geld aan is besteed.

PROJECTPLAN LANGERE LOOPTIJD
Projectondersteuning met een langdurig karakter. Onder deze categorie wordt ondersteuning  verstaan voor een project met een langere looptijd. De bijdrage (op jaarbasis) wordt bepaald op aan de hand van een volledig uitgewerkt  projectvoorstel van de betreffende stichting. Het voorstel wordt altijd met Contribute persoonlijk doorgesproken. 

Met betrekking tot de projecten met een langere looptijd wordt de financiering van het project schriftelijk bevestigd onder de volgende voorwaarden:

 • Het doel en looptijd van het project;
 • De jaarlijks toe te kennen bijdrage.
 • De jaarlijkse verantwoordingsplicht. Hieronder wordt een uitgebreide verslaglegging van de ontwikkelingen in het project en financiële verantwoording van de bestede gelden verstaan, alsmede een begroting voor het lopende jaar;
 • Een nieuw termijn wordt betaald als is aan de verantwoordingsplicht is voldaan, dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed en dit door het bestuur positief is beoordeeld.
 • De gelden moeten daadwerkelijk worden uitgegeven en mogen niet worden gebruikt voor het vormen van voorzieningen of iets dergelijks;
 • De gift in jaar één en twee wordt verstrekt op basis van de begroting. In jaar drie wordt de gift verstrekt op basis van de verantwoording van jaar één. Niet uitgegeven gelden worden verrekend;
 • Jaarlijks zal er een evaluatiegesprek tussen Contribute en de betreffende stichting plaatsvinden. Tussentijds zal Contribute structureel op overeengekomen momenten een uitgebreide terugkoppeling krijgen waar het geld aan is besteed;
 • Het bestuur kan afwijken van de regeling zoals geformuleerd mits dit binnen het bestuur goed gemotiveerd is.

WAT DOEN WIJ WEL

 

 • Projecten die ons raken in het hart (overtuig ons met passie en maak ons net zo enthousiast als jullie zelf)
 • Projecten waarbij Contribute écht het verschil zal maken (hierbij hanteren wij een aanmoedigingsbeleid voor kleine projecten die impact maken)
 • Alleen projecten ondersteunen waarbij geen andere donateurs betrokken zijn. 
 • Duurzame initiatieven die na onze financiële steun zelfstandig blijven voortbestaan zonder afhankelijkheid
 • Aanvragen die specifiek voor Contribute zijn geschreven
 • Een aanvraag dient inhoudelijk, gedegen en compleet te zijn met duidelijke verantwoording aan Contribute, hierin dient te worden opgenomen:
 1. Een korte omschrijving van de stichting
 2. Duidelijk haalbare doelstellingen
 3. De wijze van uitvoering en hoe men dit wil borgen
 4. Een lange termijn visie
 5. Een beschrijving van de impact die het gaat maken
 6. Een investeringsbegroting
 7. In de bijlage: het jaarverslag
 • Stichtingen met een ANBI status
 • Bij voorkeur een CBF keurmerk

WAT DOEN WIJ NIET

 

 • Projecten van stichtingen zonder ANBI status
 • Co-financiering. Dus projecten waarbij ook andere donateurs betrokken zijn.  (Zo doen wij ook geen projecten waar Wilde Ganzen bij betrokken is.) 
 • Te grote projecten waarbij Contribute niet het verschil zal maken  
 • Projecten van stichtingen met een jaarbudget van meer dan 2 miljoen Euro
 • Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum.
 • Sponsoraanvragen (denk aan Alpe d'Huez en de Roparun)
 • Aanvragen voor individuen
 • Crowdfunding
 • Fondswerving
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Projecten van stichtingen buiten Nederland
 • Projecten met een (prominente) politieke of religieuze doelstelling
 • Projecten met als doelstelling om de eigen stichting intern te verbeteren of te professionaliseren

 

Inhoud van de aanvraag

Een aanvraag dient inhoudelijk, gedegen en compleet te zijn met duidelijke verantwoording aan Contribute, hierin dient te worden opgenomen:

 • Een korte omschrijving van de stichting;
 • Duidelijk haalbare doelstellingen;
 • De wijze van uitvoering en hoe men dit wil borgen;
 • Een lange termijn visie;
 • Een beschrijving van de impact die het gaat maken;
 • Een investeringsbegroting;
 • In de bijlage: het meest recente jaarverslag.
 • Omschrijf hoe en op welke termijn zelfredzaamheid wordt bereikt binnen jouw project;
 • Voor een project boven de € 5.000 en de projecten met een langere looptijd geven we de voorkeur om in het uitgebreide projectvoorstel tevens een uitwerking van de TOC (Theory of Change) terug te zien.

Je kunt meerdere bijlagen toevoegen als je kiest voor de optie "bestanden selecteren". We willen niet dat je een ZIP-bestand toestuurt maar de losse bestanden selecteert.

 

Voor alle aanvragen geldt: 

 • De aanvraag dient in het Nederlands via onderstaand aanvraagformulier gedaan te worden. 
 • De aanvraag is specifiek geschreven voor Contribute. Aanvragen die heel algemeen van aanhef en opzet zijn worden niet in behandeling genomen. Je dient je dus verdiept te hebben in Contribute.
 • Financiering van het project is alleen bij Contribute aangevraagd.
 • De stichting is gevestigd in Nederland. De gift kan internationaal besteed worden, maar via een Nederlandse stichting.
 • De aanvraag moet passen binnen de algemene context van Contribute en haar criteria.
 • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn.
 • Wij werken alleen samen met stichtingen die volledig transparant & eerlijk zijn over doelstellingen, financiën, voortgang etc. 
 • De financiële ondersteuning wordt aangevraagd voor een periode van maximaal 3 jaar.
 • De stichting is goed georganiseerd en is bereid financiële rapportages beschikbaar te stellen.
 • De stichting is bereid op een leuke innovatieve manier een uitgebreide structurele terugkoppeling te geven op de overeengekomen momenten waar het geld aan is besteed.
 • Past de aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag met een korte toelichting afgewezen. Deze afwijzing is definitief.
 • Een aanvraagprocedure neemt in principe vier maanden in beslag.
 • Als de aanvraag voldoet aan alle criteria zullen wij deze in behandeling nemen. Wij proberen dat binnen een maand te doen maar door de vele aanvragen kan dat wat langer duren. Je hoeft geen contact op te nemen want wij reageren altijd.
 • Alle bedragen die in de aanvraag staan vermeld dienen altijd inclusief prijzen te zijn (denk aan het percentage overheadkosten Nederland, BTW etc.).
 • Papieren aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 

AANVRAAGFORMULIER

 

Organisatie gegevens

Persoonsgegevens

Projectbedrag