HERKENBAARHEID

Contribute werkt met een vaste huisstijl omdat wij het belangrijk vinden dat wij onze eigen, herkenbare en toepasbare stijl hanteren en consistent zijn in al onze uitingen naar buiten toe.

Deze pagina geeft een beschrijving van de Contribute huisstijl. Het geeft jou houvast bij het toepassen van ons logo, de kleur en onze lettertypes. Wij delen deze informatie graag met jou zodat jij alle handvatten hebt om deze informatie te gebruiken en toe te kunnen passen bij projecten die wij financieel ondersteunen.

Wij zijn erg betrokken bij al onze projecten en vinden belangrijk dat jullie ons op de hoogte brengen als jullie onze naam, logo etc. digitaal willen toepassen.

Alle uitlatingen die niet digitaal zijn toegepast, denk aan opdrukken op gefinancierde objecten (zoals opdrukken op medische bussen, scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, waterputten, vervoersmiddelen etc.) willen we voorafgaand in een proefafdruk zien. Er dient voorafgaand aan het plaatsen toestemming te zijn gegeven voor de volgende zaken:

  1. Het ontwerp waar het logo is toegepast (dus de precieze tekst)
  2. De precieze afmetingen van het bord, sticker etc.
  3. Een digitale proefdruk waar de precieze locatie of het project waar het bord of de sticker geplaatst zal gaan worden zichtbaar is met ons logo hierin verwerkt. Zodat wij een duidelijke en complete impressie hebben wat de precieze maatvoering en de daadwerkelijke positie is. 
  4. Tevens beoordelen wij of dit in verhouding staat met het project en of er een reële verhouding is met de vermelding van de stichtingen waar wij mee samen werken.
  5. LET OP: Pas als de projectleider of operationeel manager toestemming heeft afgegeven voor het totaaloverzicht mag dit geplaatst gaan worden.

Log zelf in op de portal en dien de proefdruk in. Blijkt dat je toch ondersteuning nodig hebt ? Stuur dan een email naar ivar@contribute.nl met jouw specifieke vraag, wij helpen je graag.

 

LOGO'S

 

 

Contribute Logo in .png-bestand

Contribute Logo in .jpg-bestand

SVG-bestand is op aanvraag beschikbaar

 

 

 

Het lettertype dat wij gebruiken op de website is een Google Font met de naam Open Sans. Deze kun je hier gratis downloaden.

 

BOILERPLATE 

STANDAARD BEGELEIDENDE TEKST BIJ HET MERK CONTRIBUTE (BIJV. VOOR PERSBERICHTEN) 

Contribute is in het leven geroepen omdat de oprichters van mening zijn dat GEVEN het nieuwe ONTVANGEN is.

Contribute streeft ernaar kansen aan te reiken aan mensen die moeten (over)leven onder heel andere omstandigheden. Omdat de oprichters vinden dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans ondersteunen zij projecten financieel. Alle projecten zijn gericht op de zelfredzaamheid van de mensen met een lange termijn visie. Hierbij willen zij de gemeenschap, familie en mensen bij elkaar brengen en hun HOOFD, HART & HAND verbinden.

Contribute gaat significante verbeteringen teweegbrengen in deze wereld door bij te dragen aan vrijheid, onafhankelijkheid, eerlijke kansen, een veilige omgeving, goede educatie & voorlichting. Contribute streeft naar een leven voor iedereen vrij van: armoede, geweld, honger, misbruik en discriminatie op geloof, seksuele voorkeur, leeftijd en geslacht. Hierbij willen zij corruptie, fraude, manipulatie, angst, cynisme, honger, oneerlijkheid en oordeel zoveel mogelijk uitsluiten.

Daarnaast zet Contribute zich in voor projecten die helpen de aarde en zijn biodiversiteit te beschermen zodat ook volgende generaties op een prettige wijze kunnen blijven voortbestaan.

Met Contribute willen de oprichters zichzelf en degenen die zij ondersteunen inspireren en een nieuwe manier van denken creëren waarbij het geven van een helpende hand zal worden doorgegeven aan de volgende die dit nodig heeft.