4XNEE

Stichting TientotZestien

 

  

Spel en lesmateriaal tegen racisme, discriminatie en slavernij

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van € 191.325,- het project 4XNEE mogelijk gemaakt. De ontwikkeling van het lesmateriaal is gestart in mei 2023. Het project is gelanceerd in het onderwijs op 7 november 2023. De campagne om in iedere klaslokaal de thema’s racisme, discriminatie en slavernij bespreekbaar te maken loopt door tot het einde van schooljaar 2023-2024.

 

 

Doelstellingen

 

 

In deze promovideo wordt de doelstelling van 4XNEE in 1,5 minuut uitgelegd:

Een van de leerlingen in groep 8 van BS De Regenboog in Hoensbroek die aan de slag ging met 4XNEE sprak haar frustratie uit: “Het maakt me echt boos.” Ze begrijpt niet waarom er nog steeds mensen zijn die zich bezighouden met discriminatie of racisme, en ze vindt dat zeer verontrustend.

 

Wij delen haar zorgen. Het is van het grootste belang dat we deze problemen snel uit de wereld helpen, en we willen hier al op jonge leeftijd mee beginnen. Misschien denk je dat discriminatie, racisme en slavernij iets uit het verleden zijn, maar dat is niet het geval. Helaas komen ze nog steeds dagelijks voor. Mensen worden gediscrimineerd, lijden onder onrechtvaardigheid en sterven zelfs door de verschrikkelijke omstandigheden waaronder ze als slaven moeten werken. Dit mag niet langer doorgaan! Laten we allemaal samen “nee” zeggen tegen deze misstanden!

Het doel is om alle scholen in Nederland te voorzien van het 4XNEE lespakket en in ieder klaslokaal het gesprek over racisme, discriminatie en slavernij te voeren.

 

 

Impact

 

 

Het 4XNEE-lespakket is gratis beschikbaar voor iedere docent in het Nederlands taalgebied. Tot op heden (mei 2024) zijn er ruim 600 lespakketten aangevraagd, en hebben we via deze aanpak tenminste 43.750leerlingen bereikt. 

Het 4XNEE-lespakket bestaat uit drie kwartetspellen waarmee verhalen over racisme, discriminatie en slavernij op interactieve manier verteld en beleefd worden. Bij ieder kwartetspel zijn voor twee leeftijdsgroepen (8-10 en 10-14 jaar) verwerkingsopdrachten ontwikkeld, en een uitgebreide docenthandleiding. Het spel kan zowel fysiek als in de speciaal ontwikkelde app (4XNEE GAME) gespeeld worden.

 

Ook op Curaçao en in Suriname is het spel in ontvangst genomen en ingezet. Er worden twee aanvullende kwartetten ontwikkeld door lokale organisaties Museu Tula (Curaçao) en Stichting Wooko Makandie i.s.m. Stichting Probitas (Suriname) waarmee o.a. het verhaal van verzetsheld Tula verteld wordt.

 

 

 

Projectspecificatie

 

 

4XNEE is een gratis en compleet lesmateriaalpakket voor de bovenbouw PO en onderbouw VO dat op dinsdag 7 november 2023 landelijk is gelanceerd. Het doel van 4XNEE is op een interactieve wijze, middels het alombekende kwartetspel, kinderen kennis bij te brengen over discriminatie, racisme en slavernij. 

De drie spellen zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen en sluiten daarbij aan bij de beleefwereld van de leerlingen. Door een spelvorm te gebruiken nemen de motivatie en de betrokkenheid van leerlingen sterk toe. Hierdoor wordt discussie over deze moeilijke onderwerpen gestimuleerd en leren leerlingen open te staan voor iedereen zowel binnen als buiten de klas. En juist omdat de spelregels van het kwartetspel simpel zijn, kunnen leerlingen er snel mee aan de slag.

Het kwartetspel kan zowel fysiek als online (4XNEE GAME) gespeeld worden. Zie voor meer informatie www.4xnee.nl.

 

 

Voortgang

 

 

  • In de periode mei 2023 – oktober 2023 is het lesmateriaal ontwikkeld
  • Op 7 november 2023 is het project groots gelanceerd in de media
  • Tussen november en februari is een uitgebreide online campagne opgestart
  • Op 28&29 februari was 4XNEE aanwezig op de landelijke onderwijsinnovatiebeurs IPON, en zijn er contacten gelegd met veel docenten
  • Tot einde schooljaar 2023-2024 loopt de campagne door
  • Er worden nieuwe plannen ontwikkeld voor schooljaar 2024-2025

 

 

Foto's en Film