BESTRIJDING MENSTRUATIE-ARMOEDE IN OEGANDA

met AFRIpads Foundation

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 5.000,- de financiering op zich genomen om samen met de AFRIpads Foundation , AFRIpads beschikbaar te maken voor meisjes op Kyakatabazi Primary School in Oeganda.

Start van het project is 1 april 2024 en loopt door tot en met 31 maart 2025.

Kyakatabazi Primary School

 

Doelstellingen

 

 

Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen en meisjes geen toegang tot menstruatieproducten dat kan leiden tot gemiste schooldagen.

De missie van de AFRIpads Foundation is om in gebieden met een laag inkomen in Afrika, en huishoudens die geen toegang hebben tot geschikte menstruatieproducten, te voorzien van herbruikbare menstruatiepads.

Binnen dit project ondersteunen we een school in het gebied Bunyangabu, Oeganda. In Oeganda is de toegang tot betaalbare en hygiënische menstruatieproducten vaak beperkt en gebruiken meisjes vaak onhygiënische, zelfgemaakte pads van doeken of bladeren. Dit project richt zich op 665 schoolgaande meisjes (11-17 jaar). AFRIpads, in samenwerking met Contribute Foundation wil meisjes in staat stellen om op school te blijven en hun opleiding voort te zetten.

  • 665 meisjes krijgen voorlichting over mensturatie en ontvangen menstruatiekits geduurende 12 maanden
  • Training of Trainers voor 3 leerkrachten om duurzaam kennis over te dragen over menstratie en het doorbereken van taboe’s
  • Het verzamelen van impact verhalen en testimonials om vervolg financiering op te halen

 

 

Impact

 

 

 

  • 665 meisjes toegang tot wasbaar maandverband
  • 20% gewonnen schooldagen
  • 133.000 maandverband voor eenmalig gebruik vermeden
  • 30% kostenbesparing voor 400 meisjes en families

 

 

Projectspecificatie

 

 

AFRIpads geeft toegang tot herbruikbaar maandverband aan meisjes in arme, rurale en moeilijk bereikbare gebieden.

Naast toegang geeft AFRIpads voorlichting over menstruele gezondheid op scholen en in gemeenschappen, met als doel menstruatie te de-stigmatiseren en accurate informatie te geven over het omgaan met menstruele hygiëne. Deze aanpak is essentieel om culturele taboes te doorbreken en ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen hun menstruatie met waardigheid kunnen doorbrengen.

Door herbruikbaar maandverband te gebruiken, verminderen we de verspilling van maandverband voor eenmalig gebruik. Eén AFRIpads kan tot 200 maandverbanden voor eenmalig gebruik besparen.

AFRIpads gebruikt een uitgebreid gegevensverzamelings- en monitoringplan om ervoor te zorgen dat we al onze impact vastleggen, de meisjes opvolgen en kunnen rapporteren aan onze partners.

 

 

Voortgang

 

 

Zodra de eerste update er is, vind je die hier terug.

 

 

Foto's en Film