MOTIVATIE ARJAN

Arjan Nobel (geboren 1976) is in het dagelijks leven werkzaam als Sales Director voor de Engelse firma Joloda Int. gevestigd te Liverpool. Vanuit het Nederlandse kantoor ziet hij toe op de commerciële activiteiten binnen het Europese vasteland. Joloda is als systeemleverancier actief binnen de wegtransportsector. Ook in zijn voorgaande functies lag het accent op internationaal zaken doen in met name het Midden-Oosten en Oceanië.

Arjan over Contribute 

“Contribute oftewel ‘bijdragen’; doen of geven om iets te laten lukken. Met onze stichting richten we ons op kleinere projecten maar met een grote impact. Geen waterfles, wel een waterput. Geen vis, wel een hengel; permanente veranderingen dus. Tijdens mijn vele reizen, zowel privé als zakelijk, heb ik ervaren dat de vanzelfsprekendheid van de zekerheden in ons leven helaas voor zoveel andere mensen onvoorstelbaar en daarmee vaak moeilijk of zelfs geheel onbereikbaar zijn. Hoe mooi is het dan ook om mensen te steunen die ideeën hebben om dit soort vanzelfsprekendheden voor andere mensen te realiseren! Toen ik gevraagd werd om samen met mijn vrouw in het bestuur van Stichting Contribute Foundation plaats te nemen, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Sommige kansen doen zich maar één keer voor. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om je ideeën aan ons voor te leggen.”