TOOLS 4 CHANGE

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Met een bijdrage van €7.592,- financiert de Contribute Foundation het volledige project, een bijdrage aan de toekomst van jongeren uit Kuria, Kenya.

Dankzij de bijdrage kan Stichting Betuwe Wereldwijd 1 april 2022 beginnen met het opknappen van gereedschap en machines in Nederland.  De uitvoering wordt vervolgens gedaan door de lokale partner Nyabohanse Children Rescue Centre in Kenya en neemt ca. 6 maanden in beslag.  Van opknappen, verzenden tot aan het afleveren op bestemming.

Locatie van het project: 

 

 

Doelstellingen

 

In arme, landelijke regio’s van Kenya kunnen jongeren moeilijk werk vinden. Door de armoede zijn de woon- en leefomstandigheden slecht. Gezondheidsproblemen, ook onder jongeren, en tienermoederschap komen veel voor. Veel jongeren verlaten de school voortijdig zonder diploma op zak. Het worden risico-jongeren die grote kans lopen om de ‘drop outs’ van de samenleving te worden.

Het Nyabohanse Children Rescue Centre (NCRC) wil de jongvolwassenen (tussen de 16 en 35 jaar) de mogelijkheden bieden die ze anders niet krijgen. Alles met het doel om jongeren in Kuria, Kenya in uitzichtloze situaties zicht te geven op een beter bestaan voor zichzelf en hun omgeving.

De vakschool gaat nu sterk verkorte trainingen van 3 maanden aanbieden. Korte trainingen die beter aansluit op de leerstijlen van kansarme jongvolwassenen. In deze tijd kunnen de deelnemers de beginselen van een vak leren. Met die vaardigheden komen ze sneller aan werk. Een praktijkgerichte training is ook meer geschikt voor deze doelgroep. 

 • Kwetsbare jongeren in de regio krijgen vakonderwijs;
 • Op termijn zijn de jongeren na hun training niet langer financieel afhankelijk van familieleden of verzorgers. Ze kunnen hun eigen leven ter hand nemen en hun levensomstandigheden zelf verbeteren. Het is ook mogelijk dat ze met de opgedane vakkennis anderen gaan trainen;
 • Groei van werkgelegenheid, economische bedrijvigheid en sociale verandering in afgelegen dorpsgemeenschappen in de regio.

 

 

Impact

 

Betuwe Wereldwijd gaat o.a. naai- en borduurmachines, strijkijzers, timmersets, metaalbewerkingssets, lasapparatuur, loodgieter-,  electriciën- en metselsets, computers, kopieermachine en trainingsmateriaal sturen. Al dit materiaal wordt in Nederland ingezameld en gebruiksklaar gemaakt door Stichting Betuwe Wereldwijd met 45 mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Na ontvangst van de machines en de nieuwe gereedschapsets zullen de trainingen en opleidingen flink uitgebreid kunnen worden. Dat houdt in dat er nieuwe leerlingen aangenomen kunnen worden. 
Na hun opleiding hebben zij zicht hebben op een stabieler inkomen waarmee voorzien kan worden in het kopen van voedsel, betalen van doktersrekeningen en hun huis kunnen inrichten. Een stabielere basis die zorgt voor structuur en rust in hun leven. Uiteindelijk heeft dit een positieve invloed op de gemeenschappen waarin zij wonen met een toename van werkgelegenheid en lagere lokale criminaliteit.

 

 

Projectspecificatie

 

Concrete projectactiviteiten in Nederland: 
Werken aan een project betekent voor medewerkers en vrijwilligers van Betuwe Wereldwijd concreet:

 • Ophalen van hulpgoederen. 
 • Uitladen, sorteren van de hulpgoederen. 
 • Opknappen van gereedschap, naaimachines en fietsen.
 • Demonteren van onbruikbare goederen.
 • Houten kistjes maken en verven. 
 • Samenstellen van gereedschapsets.
 • Sorteren en inpakken van lesmaterialen zoals schroeven en textiel.
 • Registreren en paklijsten maken.
 • Inladen van een zeecontainer.

Concrete projectactiviteiten in Kenya:

 • Selectie van leerlingen uit de doelgroep.
 • Voorbereidingen treffen voor het inklaren en transport naar eindbestemming.
 • Uitbreiding opleidingen NCRC; voorbereiding, curricula opstellen, docenten werven.
 • Geven van de verschillende vak-trainingen.

Door het gebrek aan goed gereedschap en machines kan NCRC niet aan de grote behoefte aan praktische opleidingen voldoen. Zolang er onvoldoende gereedschap is kan NCRC minder mensen opleiden of worden de vakken alleen theoretisch gegeven. Deze extra opleidingsplaatsen zullen niet beperkt blijven tot de jongeren die nu ingeschreven staan. Kwalitatief goed gereedschap blijft lang bruikbaar. Zeker als het onder toezicht van vakbekwame leraren wordt gebruikt. Er is voldoende kennis aanwezig bij de leraren om het gereedschap goed te beheren en onderhouden. Betuwe Wereldwijd levert de tools zodat NCRC op eigen kracht de opleidingen uitbouwt en dit in de komende jaren blijft voortzetten. NCRC inmiddels al een aardig track record opgebouwd  en laten zien dat zij in staat is om die opleidingen te organiseren. De gereedschappen blijven in eigendom van NCRC.

 

 

Voortgang

 

 

Februari 2023: Het heeft iets langer geduurd maar de container met alle materialen is aangekomen op deplaats van bestemming. De directeur van Kolping Kenya, Patrick Kioko, assisteerde bij het inklaren door de douane in Mombassa. Er wordt vooraf gevraagd aan de ontvangende organisatie om hierbij te helpen. Dezelfde organisatie die meehelpt bij het inklaren houdt toezicht op de correcte verdeling van de goederen uit de container over de verschillende organisaties. Alle paklijsten met daarop machines, fietsen en gereedschappen, worden nagelopen en afgevinkt. Behoorlijk wat werk dat de nodige hoofdbrekens kan opleveren. Er zitten veel goederen in een container en nog veel meer onderdelen en accessoires! 

Er kan nu naar hartelust getraind en geleerd worden om de kans op werk voor de nu nog werkloze jongeren aanzienlijk te vergroten. 

 

April 2022: De eerste update is ontvangen en er wordt hard gewerkt om de materialen en machines te verzamelen en klaar te malen voor  transport naar het Nyabohanse Children Rescue Centre (NCRC) in Kenya. Lees alle details in het eerstevoortgangsverslag.

 

 

 

Foto's en Film

 

 

De container wordt op de plaats van bestemming geopend

 

Het trotse team

 

De aangekomen kisten worden geïnvetariseerd

 

Alle kisten worden in devrachtwagen geladen

 

 

Training elektrotechniek

 

Een student schildert zijn houtbewerkingsproject