CARE FOR NATURAL

 

BOUW VAN EEN MUUR, MARIAMA KUNDA (GAMBIA)

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Een muur voor het bedrag van €6.644,75 wordt geheel door Contribute Foundation gefinancierd. De bouw wordt half september 2018 gestart en al begin oktober 2018 zijn afgerond. 

 

 DOELSTELLINGEN

 

De belangrijkste doelstelling van Care for Natural is om kansen te creëren voor de lokale bevolking, de zelfredzaamheid te vergroten en mensen weer de regie te geven over hun eigen leven. In Gambia leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoede grens. Er zijn veel kwetsbare groepen, zoals vrouwen, kinderen en de recentelijke ontwikkeling van jongens en mannen die de gevaarlijke oversteek over zee naar Europa willen maken. Al deze groepen worden meegenomen in de projecten in Mariama Kunda en ons trainingscentrum in Kololi. 

De projecten die worden uitgevoerd in Mariama Kunda richten zich vooral op het creëren van werkgelegenheid met betrekking tot landbouwprojecten, een inheemse bomenkwekerij, een kleinschalig brandwondencentrum en het houden van bijen. Daarnaast worden er workshops gegeven in onze gemeenschapsruimte over onder andere het gebruik van pesticide, persoonlijke hygiëne, Ebola en hebben wij een zelfvoorzienende vrouwentuin waar 22 vrouwen een stuk land in bruikleen hebben om hier hun eigen groenten te verbouwen voor eigen gebruik of de verkoop.

De laatste jaren is het een uitdaging om al het rondlopende vee buiten de projectlocatie te houden. Met man en macht en veel creativiteit wordt geprobeerd om de geiten, koeien en biggen buiten te houden. Dit resulteert in, op sommige plekken, provisorisch gemaakt hekwerk met het gebruik van hout, prikkeldraad en bamboe. Dit vergt veel onderhoud en biedt geen duurzame oplossing. Vooral in het droge seizoen proberen deze dieren op elke mogelijke manier naar binnen te komen. De zaailingen in de vrouwentuin, de baobab plantjes en het blad van bruikbare bomen verdwijnt razendsnel, onze zorgvuldig opgekweekte Aloë Veras raken beschadigt en kunnen dan niet meer voor brandwonden behandelingen gebruikt worden. Het nieuw aangelegde irrigatiesysteem waar iedereen ontzettend trots op is, raakte beschadigd door koeien. Met ondersteuning van Contribute kan er nu een duurzame oplossing worden geïmplementeerd zodat het vele werk en alle activiteiten die gaande zijn niet verloren gaan.

 

 

 IMPACT

 

De impact die een goede muur om de tuin kan hebben is verstrekkend. 

  • Tegenhouden van koeien en ander grazend vee
  • Tegenhouden van mensen die bomen kappen, bedoeld voor onze apen en ander klein gedierte
  • Tegenhouden van moedwillig aangestoken branden ten bate van landbouw of vuilverbranding
  • Het vergroten van de opbrengst die de 22 vrouwen van hun tuin hebben
  • Bescherming van de 10.000 Aloë Vera’s die voor het trainingscentrum en brandwonden patiëntjes worden gebruikt
  • Beschermen van gemeenschapsruimte en brandwondencentrum
  • Het beschermen van de Moringa/Baobab/Papaja/Tamarind bomen en de bladeren die gedroogd worden. Dit droogproces zorgt op zijn beurt weer voor een groei van de werkgelegenheid op het land, inkomen en winst
  • Het vermeerderen van onze bijenkassen en imkerij training
  • Beschermen van al onze kippen en kuikens die vrij rondlopen en eitjes leggen voor onze brandwondenpatiëntjes
  • Bescherming van het dichte struik gewas waar vele apen, stokstaartjes, eekhoorntjes en kruipend gedierte hun toevlucht vinden te midden van een snel veranderde leefomgeving ten nadele van hen

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

In Mariama Kunda, Gambia, bevindt zich onze projectlocatie. Hier vinden verschillende activiteiten en projecten plaats, allemaal met het oog op creëren van werkgelegenheid in harmonie met dier en natuur. Het grootste deel van deze tuin is omheind met een muur gemaakt van cementblokken. Een deel van 225 meter is nog niet omheind. Het doel van het project is om een cementblokken muur van 225 meter te bouwen, waarna het land geheel omheind is en dus veilig voor vee en de vele branden. 

Stichting Care for Natural richt zich op het opzetten van processen op te zetten die duurzaam en zelfvoorzienend zijn. De projecten die worden uitgevoerd in Mariama Kunda zijn grotendeels zelfvoorzienend en kunnen bestaan zonder financiële input van buiten af. De bouw van een muur kan er voor zorgen dat deze projecten ook daadwerkelijk zelfstandig kunnen blijven voortbestaan en de verliezen worden teruggedrongen. Vanaf het moment dat de muur geplaatst is, zullen wij direct het effect hiervan merken. De nieuwe zaailingen kunnen geplant worden, het droogproces van bladeren kan geïntensifieerd worden, de Aloë Vera’s en alle andere planten zijn beschermd.

 

 

 

 EINDRAPPORTAGE

 

Het project is met goed gevolg afgerond en hieronder is mooi zichtbaar hoe de ontwikkeling van het project gegaan is.

 

Hoe het begon:

Augustus 2018, de huidige afscherming van het land, waar vee en aangestoken branden snel een weg langs vinden

 

Brandwondenbehandelruimte in Mariama Kunda:

 

Kapot gemaakte (test bedden) Aloë Veras door koeien en geiten die werden weggejaagd

 

Opkweken van Boabab boompjes met als het doel het blad te gaan drogen

 

 

 

 

 

Zelf ontwikkelde voorlichtingsposters voor scholen, apotheken en ziekenhuizen over het groeien van de Aloë Vera plant en de belangrijkste oorzaken van brandwonden in Gambia

 

 

 

 

 

De eerste stenen werden aangeleverd in Mariama Kunda, de bouw kon nu echt beginnen. Aangezien de plek waar de muur moest komen door een bos loopt, was het noodzakelijk om eerst een toegangsweg door het bos te maken. Ook op de plek waar de muur nu staat, werd hard gewerkt om het struikgewas te bedwingen. Juist nu het dichte struikgewas voor een deel was weggekapt, vonden de koeien en geiten nog beter hun weg. Het was even niet anders. Met wat los materiaal werden de open plekken zo goed mogelijk afgesloten.

 

 

De Aloë Vera-plantage die beschermd moet worden door de te bouwen muur