CLASSworks Kenia 2023

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Donatiebedrag: € 159.350
Startdatum: 01-01-2023

 • Selectie projectscholen en tekenen CLASSworks contract
 • Bijeenkomsten met schoolhoofden waarin projectdoelen, verwachtingen en voortgang besproken wordt
 • Uitleveren educatieve hardware
 • Docententrainingen in gebruik educatieve hardware en 21e-eeuwse vaardigheden
 • Ondersteuning docenten in de klas tijdens gebruik educatieve hardware en inzet nieuwe lesmethodiek
 • Praktijkdagen rondom het thema milieu waarop theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht en nieuwe (computer)vaardigheden worden gebruikt
 • Ondersteuning op afstand

Einddatum: 31-12-2023

Land: Kenia

 

 

Doelstellingen

 

Het huidige middelbare onderwijs in Kenia sluit niet goed aan bij de vereisten van vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en de veranderende maatschappij. Er wordt weinig aandacht besteed aan het leren toepassen van kennis, het ontwikkelen van belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals communicatie, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale geletterdheid. 

Juist voor een groep jongeren die de mogelijkheid heeft om de middelbare school te doorlopen is het ontzettend belangrijk om hun potentieel ten volle te ontwikkelen. Zij zijn de aankomende generatie die Kenia verder kunnen ontwikkelen. 

 

 

Impact

 

Het CLASSworks programma ondersteunt scholen in een transitie van het traditionele onderwijs naar een nieuw model. Dit heeft de volgende effecten.

 • Gevarieerder onderwijs waardoor leerlingen de lessen hoger waarderen, vaker aanwezig zijn en beter opletten. Dit komt de resultaten ten goede.
 • De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit.
 • Ontwikkeling van digitale vaardigheden.
 • Het leren toepassen van kennis waardoor deze context krijgt en bijdraagt aan een beter begrip.

Het langere termijn effect is dat leerlingen:

 • Hebben geleerd te leren en beter in staat zijn hun toekomst vorm te geven tijdens studie of baan.
 • Meer keuzemogelijkheden hebben doordat ze over relevante vaardigheden beschikken.
 • Beter in staat zijn in een veranderende maatschappij te functioneren.

 

 

Projectspecificatie

 

 

In 2023 gaat Stichting Digital Educations Afrika Network (DEAN) vijfenveertig scholen begeleiden om hun onderwijs te verbeteren,

hiervan zijn vijfentwintig scholen nieuw binnen het CLASSworks programma. Ze leiden per school gemiddeld acht docenten op en begeleiden hen doorlopend met trainingen, ondersteuning in de klas en praktijkdagen. Ook zijn ze te allen tijde bereikbaar voor ondersteuning op afstand.

Elke school ontvangt een digitale infrastructuur met tablets en een zelfontwikkelde draagbare server. De server bevat een uitgebreide en diverse hoeveelheid digitaal onderwijsmateriaal die, zonder de noodzaak van internet, beschikbaar is via de tablets. De docenten worden begeleid in het gebruik van deze digitale lesmiddelen binnen het nationale curriculum van Kenia.
Een aantal maal per jaar organiseert DEAN praktijkdagen waarop ze theoretische kennis in de praktijk brengen binnen het thema milieu. Gebruikmakend van de digitale lesmiddelen zoeken leerlingen informatie over klimaatverandering of zwerfafval. Ze presenteren hun oplossing (met de tablet), presenteren dit aan elkaar en brengen het uiteindelijk in de praktijk. Zo planten de leerlingen op elke school bomen en worden er afvalbakken geplaatst om een prettiger omgeving te creëren.

Regelmatig organiseert DEAN bijeenkomsten met de schoolhoofden om met hen de projectvoortgang te bespreken en hun belangrijke rol in het transitieproces te onderstrepen. Doordat de scholen een financiële bijdrage doen aan hun project is de betrokkenheid groot en is er veel draagvlak bij het management. 

 

 

Voortgang

 

 

 

 

 

UPDATE Q1 2023UPDATE Q2 2023UPDATE Q3 2023

 

EINDRAPPORTAGE 2023

 

 

Foto's en Film

 

Video impressie CLASSworks implementatie op Muthurwa primary school in Nairobi

 

Videoverslag van een training op een lagere school in de sloppenwijken van Nairobi

 

 

Purity Mbaluku geeft haar perspectief op het CLASSworks programma en de impact voor haarzelf en de leerlingen.