CLASSworks Kenia 2024

Digital Educations Africa Network
 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Donatiebedrag: € 280.652
Startdatum: 01-01-2024

 • Selectie en opleiding freelance trainers
 • Selectie projectscholen en tekenen CLASSworks contract
 • Uitleveren educatieve hardware
 • Docententrainingen in gebruik educatieve hardware en 21e-eeuwse vaardigheden
 • Ondersteuning docenten in de klas tijdens gebruik educatieve hardware en inzet nieuwe lesmethodiek
 • Ontwikkeling onderwijsnetwerk, docemntennetwerk en partnernetwerk

Einddatum: 31-12-2024

Land: Kenia

 

 

Doelstellingen

 

 

Het huidige middelbare onderwijs in Kenia sluit niet goed aan bij de vereisten van vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en de veranderende maatschappij. Er wordt weinig aandacht besteed aan het leren toepassen van kennis, het ontwikkelen van belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals communicatie, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale geletterdheid.

Juist voor een groep jongeren die de mogelijkheid heeft om de middelbare school te doorlopen is het ontzettend belangrijk om hun potentieel ten volle te ontwikkelen. Zij zijn de aankomende generatie die Kenia verder kunnen ontwikkelen.

Het succes van CLASSworks noodzaakt DEAN om de schaalbaarheid te vergroten. Alleen op die manier kan CLASSworks aan zoveel mogelijk scholen in zoveel mogelijk regio’s en omstandigheden blijvend worden aangeboden. Dit jaar zal daar, naast de verdere opschaling van CLASSworks, het fundament voor worden gelegd.  

 

 

Impact

 

Het CLASSworks programma ondersteunt scholen in een transitie van het traditionele onderwijs naar een nieuw model. Dit heeft de volgende effecten.

 • Gevarieerder onderwijs waarin leerlingen beter presteren.
 • Ontwikkeling van digitale vaardigheden.
 • Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden.

Het langere termijn effect is dat leerlingen:

 • Meer keuzemogelijkheden hebben doordat ze over relevante vaardigheden beschikken.
 • Beter in staat zijn in een veranderende maatschappij te functioneren.

Door de schaalbaarheid van CLASSworks te vergroten blijft het mogelijk om CLASSworks voor meer scholen en leerlingen beschikbaar te maken. De lokale inbedding houdt CLASSworks relevant en zorgt voor een continue ontwikkeling van het programma.

 

 

Projectspecificatie

 

 

In 2024 gaat Stichting Digital Educations Afrika Network (DEAN) vijfenzestig scholen begeleiden om hun onderwijs te verbeteren, hiervan zijn veertig scholen nieuw binnen het CLASSworks programma. We leiden per school gemiddeld acht docenten op en begeleiden hen gedurende twee jaar met trainingen, ondersteuning in de klas en praktijkdagen.

Elke school ontvangt een digitale infrastructuur met tablets en een zelfontwikkelde draagbare server met digitaal onderwijsmateriaal. De docenten worden begeleid in het gebruik van deze digitale lesmiddelen binnen het nationale curriculum van Kenia.

Om de schaalbaarheid en de lokale inbedding te vergroten gaan we dit jaar in Kenia een netwerk van freelance trainers, scholen, docenten en partners opbouwen die het CLASSworks programma verder gaan versterken. 

 

 

Voortgang

 

 

Eerste projectupdate Q1 2024

 

 

Foto's en Film

 

 

De kinderen aan de slag met CLASSworks

 

Video impressie CLASSworks implementatie op Muthurwa primary school in Nairobi

 

Videoverslag van een training op een lagere school in de sloppenwijken van Nairobi