DAYDREAMER

Stichting OTO i.s.m. Nieuwkomersschool De Globe

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Met een bijdrage van 7.350 EURO maken we het mogelijk om het Daydreamer-programma te kunnen uitvoeren  op Nieuwkomersschool De Globe in Bussum. 

De Globe is een basisschool voor kinderen tussen 4 en 12 jaar die vertrokken zijn uit hun eigen omgeving. Een groot aantal van deze  leerlingen is hun thuisland ontvlucht voor oorlog en geweld. Anderen komen mee met ouders die naar Nederland zijn gekomen voor 
hun werk. De leerlingen zijn kort in Nederland en weten nog weinig van de taal, de cultuur en de samenleving. Het doel is om kinderen de tijd te geven te ‘landen’ in hun nieuwe omgeving, zich sociaal-emotioneel sterk(er) te voelen en de Nederlandse taal te 
leren opdat ze in 1 tot 2 jaar kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

De productie DAYDREAMER van Stichting OTO is een interactief podium in de klas die de deur van de fantasie van de kinderen wagenwijd open zet. Dit programma wordt nu in aangepaste vorm speciaal aangeboden aan de nieuwkomers. 

Het programma loop van 15 februari tot 7 maart 2024. 

 

 

 

Doelstellingen

 

 

Doelstelling 

 • Leerlingen vrij laten beleven en ervaren door middel van cultuur, met muziek,  improvisatietheater en interactie met de methode DAYDREAMER.  
 • Het project draagt bij aan het schoolklimaat: gericht op veiligheid, jezelf kunnen zijn en verbondenheid. 
 • De beleving geeft kinderen meer zelfvertrouwen, ze leren samenwerken, elkaars achtergronden kennen en staan met elkaar in verbinding met goede communicatie waarbij ze elkaars taal leren spreken.  

Doelgroep

 • 75-80 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die nieuw zijn in Nederland en woonachtig in de Gooise Meren. 
 • Vluchtachtergrond, kinderen van statushouders of arbeidsmigranten
 • Kinderen uit o.a. Oekraïne, Syrië, Jemen, Rusland, Afghanistan, India, Nepal en Zuid-Afrika. 
 • Woonachtig in opvanglocatie of asielzoekerscentrum of zelfstandig. 
 • Alle kinderen leven in voor hun ongewone omstandigheden in een onbekende omgeving.  

 

 

Impact

 

 

DAYDREAMER

Dit interactieve podium in de klas zet de deur van de fantasie van kinderen wagenwijd open en brengt hun dagdromen en wensen tot leven. Muziek is de bron waarbij klassiek, jazz en wereldmuziek de revue passeren. Het vertrekpunt is dat je fantasie voor elk onderwerp mag worden ingezet. Dat kan voor elke groep een vrij gekozen onderwerp zijn. Door met muziek te werken open je een deurtje waar je anders misschien niet doorheen kwam. Onderwerpen als gezond gedrag, of hoe je met elkaar omgaat en rekening houdt met anderen. Maar ook het milieu kan ter sprake komen, van het ervaren van de schoonheid van de natuur tot het verder kijken naar raadselachtige bokkensprongen die het brein maakt. En alles mag, er is geen goed of fout antwoord. Associëren maakt vrij. En dat kun je veel breder inzetten – ook als Daydreamer klaar is, het podium in de klas. Dat blijft! 

Het project levert daarmee een duurzame bijdrage: wat geleerd is tijdens dit project door de leerlingen, leerkrachten en ouders wordt meegenomen in hun verdere ontwikkeling. De ervaring en kennis kan blijvend ingezet om woorden te geven aan gevoelens, dromen en wensen waar tot die tijd nog geen woorden of andere communicatievorm voor waren gevonden. Het maakt dit project bij uitstek geschikt voor deze school en doelgroep. Taal, woorden, communicatie staan centraal.   

Met dit project dragen we bij aan de sociaal-emotionele veiligheid en taalontwikkeling van de kinderen op De Globe en hun ouders/verzorgers. Daarnaast kan het eindresultaat als kennis en ervaring door docenten blijvend worden ingezet in de dagelijkse praktijk. Bovendien kan de film die gemaakt wordt van de afsluiting worden gebruikt voor verbinding, begrip en draagvlak in de gemeente en met verschillende betrokkenen, andere scholen in de Gooise Meren, buurtbewoners, etc.  
 

 

 

Projectspecificatie

 

Steef Hupkes

 

In februari 2024 starten alle 5 groepen ten met een workshop waarin acteur Steef Hupkes zijn 3 dromen laat zien. Dit is interactief,

waarbij de leerlingen aan hem teruggeven wat zij zien.  
 
Vervolg-workshop in alle 5 groepen: Steef doet 1 droom, daarna verzinnen de kinderen een eigen droom en speelt Steef die voor hen. Tenslotte gaan de kinderen zelf hun droom spelen. 
 
Finale workshop in alle 5 groepen: de droom die ze zelf verzonnen hebben, wordt herhaald. De beleving wordt afgesloten met een presentatie van de leerlingen aan hun ouders op school: 

 1. een opwarmer (1 droom) door Steef om te laten zien wat de leerlingen de afgelopen tijd met elkaar hebben gedaan en hoe ze vervolgens zelf dromen zijn gaan bedenken en spelen; 
 2. elke groep laat de eigen droom zien; 
 3. Steef sluit af met een droom waarbij de ouders participeren.

 

 

Updates en Media

 

 

Er is een leuk artikel verschenen in de lokale krant op 8 maart 2024.

 

Donderdag 7 maart 2024

 

Voorbeeld van Het Daydreamer programma in een ruguliere klas