CLASSworks Kenia 2022

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Donatiebedrag: € 79.000
Startdatum: 01-01-2022

 • Selectie projectscholen en tekenen MoU
 • Bijeenkomsten met schoolhoofden waarin we projectdoelen, verwachtingen en voortgang bespreken
 • Uitleveren educatieve hardware
 • Plenaire docententrainingen in gebruik educatieve hardware en 21e-eeuwse vaardigheden
 • Ondersteuning docenten in de klas tijdens gebruik educatieve hardware en inzet nieuwe lesmethodiek
 • Praktijkdagen rondom het thema milieu waarop theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht en nieuwe (computer)vaardigheden worden gebruikt.
 • Ondersteuning op afstand

Einddatum: 31-12-2023

Land: Kenya
Counties: Kiambu, Nairobi, Machakos en Muranga

 

 

Doelstellingen

 

Het huidige middelbare onderwijs in Kenia sluit niet goed aan bij de vereisten van vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt en de veranderende maatschappij. Er wordt weinig aandacht besteed aan het leren toepassen van kennis, het ontwikkelen van belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals communicatie, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale geletterdheid. 
Juist voor een groep jongeren die de mogelijkheid heeft om de middelbare school te doorlopen is het ontzettend belangrijk om hun potentieel ten volle te ontwikkelen. Zij zijn de aankomende generatie die Kenia verder kunnen ontwikkelen. 

 

 

Impact

 

Het CLASSworks programma ondersteunt scholen in een transitie van het traditionele onderwijs naar een nieuw model. Dit heeft de volgende effecten.

 • Gevarieerder onderwijs waardoor leerlingen de lessen hoger waarderen, vaker aanwezig zijn en beter opletten. Dit komt de resultaten ten goede.
 • De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit.
 • Ontwikkeling van digitale vaardigheden.
 • Het leren toepassen van kennis waardoor deze context krijgt en bijdraagt aan een beter begrip.

Het langere termijn effect is dat leerlingen:

 • Hebben geleerd te leren en beter in staat zijn hun toekomst vorm te geven tijdens studie of baan.
 • Meer keuzemogelijkheden hebben doordat ze over relevante vaardigheden beschikken.
 • Beter in staat zijn in een veranderende maatschappij te functioneren.

 

 

Projectspecificatie

 

In 2022 gaat Stichting Digital Educations Afrika Network (DEAN) twintig scholen begeleiden om hun onderwijs te verbeteren. Zij leiden per school minimaal vier docenten op en begeleiden hen doorlopend met trainingen, ondersteuning in de klas en praktijkdagen. Ook blijft DEAN te allen tijde bereikbaar voor ondersteuning op afstand.
Elke school ontvangt een digitale infrastructuur met tablets en een zelfontwikkelde draagbare server. De server bevat een uitgebreide en diverse hoeveelheid digitaal onderwijsmateriaal die, zonder de noodzaak van internet, beschikbaar is via de tablets. De docenten worden begeleid in het gebruik van deze digitale lesmiddelen binnen het nationale curriculum van Kenia.
Een aantal maal per jaar organiseert DEAN praktijkdagen waarop ze theoretische kennis in de praktijk brengen binnen het thema milieu. Gebruikmakend van de digitale lesmiddelen zoeken leerlingen informatie over klimaatverandering of zwerfafval. Ze presenteren hun oplossing (met de tablet), presenteren dit aan elkaar en brengen het uiteindelijk in de praktijk. Zo planten de leerlingen op elke school bomen en worden er afvalbakken geplaatst om een prettiger omgeving te creëren.
Regelmatig organiseert DEAN bijeenkomsten met de schoolhoofden om met hen de projectvoortgang te bespreken en hun belangrijke rol in het transitieproces te onderstrepen. Doordat de scholen een financiële bijdrage doen aan hun project is de betrokkenheid groot en is er veel draagvlak bij het management. 

 

 

Voortgang

 

Februari 2023: 2022 was een zeer succesvol jaar waarin DEAN de doelstelling om CLASSworks in Kenia uit te breiden met twintig  scholen, ruimschoots hebben overtroffen met dertig nieuwe scholen. Lees het hele jaarverslag hieronder.

 

November 2022: Het opschalen is een enorm succes er zijn inmiddels 30 nieuwe scholen aangesloten. De update van van november geeft een mooi overzicht van alle nieuwe ontwikkelingen. 

 

Mei 2022: 17 scholen zijn in inmiddels gestart met het met het CLASSworks programma. Nog een flink aantal scholen gaan mogelijk ook een begin gaan maken met dit mooie programma. In de update van mei lees je alle ontwikkelingen tot nu toe.

 

 

Februari 2022: Er zijn al flinke stappen gemaakt in de voorbereidingen. De hardware is, ondanks de wereldwijde tekorten in elctronicaonderdelen ook op orde. Hieronder het overzichtelijke verslag met de mooie ontwikkelingen.

 

November 2021: DEAN is in gesprek met geïnteresseerde scholen en overkoepelende organisaties in Kenia en offertes aan het opvragen voor de hardware zodat we die tijdig kunnen leveren.

 

 

Foto's en Film

 

Joseph Ombele, adjunct directeur van Kiungani Secondary School in Kenia, legt kort uit wat het CLASSworks programma en de ondersteuning van Contribute Foundation betekent voor de school.

 

Interview met een schoolhoofd waarin hij uitlegt wat de impact is van het CLASSworks programma op zijn school.

 

Video over de implementatie in New Mab River, Kenia mrt 2022