EMPOWER KIDS DESIGN-ATHON

Stichting Designathon Works

 

  

Kinderen bedenken oplossingen om hun leefomgeving te verbeteren 

 

Bedrag, Tijdspad en Locatie

 

 

Contribute heeft Stichting Designathon Works met een bedrag van € 4.990,- gesteund om dit project mogelijk te maken. Het project is gestart op 1 april 2024 en wordt naar verwachting afgerond op 31 augustus 2024. 

In april en mei treffen worden alle voorbereidingen getroffen en ontwerpen ze de lesmaterialen. In juni zal de workshop plaatsvinden.

Kenya, Turkana West, Kakuma Refugee Camp

 

 

Doelstellingen

 

 

Het thema luidt: "Welke oplossing kan jij bedenken om je leefomgeving in Kakuma te verbeteren?" Door kinderen (8 - 12 jaar) actief te

betrekken bij de uitdagingen binnen hun leefomgeving en enkele van hun ideeën daadwerkelijk te implementeren, streeft Stichting  Designathon Works ernaar om actieve maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen in hun dagelijks leven. Op deze manier kunnen de kids hun beperkingen overstijgen die voortkomen uit hun huidige omstandigheden. Het thema en de sub-thema's zullen in nauwe samenwerking met The Discovery Organization worden vastgesteld, zodat alle lesmaterialen naadloos aansluiten op de context  waar de kinderen in het Kakuma Refugee Camp in leven.

  • Ontwikkel een pilotprogramma voor de Contribute EmpowerKids Designathon, waarbij men inzicht verwerft in hoe en op welke wijze dit programma op de langere termijn kan worden opgeschaald in het Kakuma Refugee Camp.
  • Empower 50 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar in het Kakuma vluchtelingenkamp, zodat zij actief kunnen bijdragen aan het creëren van een betere, duurzame en inclusieve gemeenschap.
  • Biedt een educatief programma aan dat kinderen voorziet van 21e-eeuwse vaardigheden, waarmee ze in staat zijn om ideeën en oplossingen te bedenken voor een betere wereld.
  • Implementeer twee ideeën van de kinderen binnen de gemeenschap.

 

 

Impact

 

 

  1. Het Contribute EmpowerKids pilotprogramma voor 50 kinderen heeft tot doel een diepgaande impact te creëren op de levens van kinderen in het Kakuma vluchtelingenkamp.
  2. Door middel van de Designathon methode leren kinderen de vaardigheden waarmee ze ideeën en oplossingen kunnen ontwikkelen voor een betere wereld. De kinderen verwerven kennis over de SDG’s en ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden, ze gebruiken nieuwe technologieën en worden aangemoedigd om actie te ondernemen.
  3. Door middel van gerichte workshops is het doel om een gevoel van zelfredzaamheid te stimuleren en een transformatieve reis te bevorderen die verder gaat dan directe uitdagingen.
  4. Door de lokale leerkrachten erbij te betrekken, cultiveert men een gevoel van sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de gemeenschap, waardoor een positief rimpeleffect ontstaat in het vluchtelingenkamp Kakuma.
  5. Verbetering van de gemeenschap dynamiek naarmate de innovatieve oplossingen van kinderen onder de aandacht worden gebracht en worden geïmplementeerd.
  6. Deze pilot verzamelt de resultaten en zal worden gebruikt om het programma te verbeteren en op te schalen voor een maximale impact.

 

 

Projectspecificatie

 

 

De pilot van de Contribute EmpowerKids Designathon workshops zal plaatsvinden in het Kakuma Refugee Camp. Dit kamp werd opgericht in 1992 en is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld bestaande uit een smeltkroes van meer dan 201.000 mensen. 

De Designathon methode biedt kinderen kennis en vaardigheden om complexe problemen uit de echte wereld aan te pakken, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN. Tijdens een Designathon workshops werken kinderen in teams en zetten ze hun creativiteit in om innovatieve oplossingen te bedenken en vervolgens een prototype te bouwen met behulp van eenvoudige technologieën. Als laatste onderdeel presenteren ze hun oplossingen aan een (volwassen) publiek. De methode van Stichting Designathon Works is zorgvuldig ontworpen, zodat de lessen toegankelijk zijn voor kinderen, ongeacht hun geslacht, ras, klasse, niveau van bekwaamheid of leersituatie. Door deelname aan een Designathon ontdekken veel kinderen dat hun mogelijkheden onbeperkt zijn en dat ze letterlijk en figuurlijk over hun grenzen heen kunnen en mogen denken.

Het doel van de Contribute EmpowerKids Designathon workshop is het gevoel van zelfredzaamheid en gemeenschapszin te bevorderen, waarbij we streven naar een omgeving waarin de intellectuele groei (hoofd), het emotionele welzijn (hart) en de praktische vaardigheden (hand) van de kinderen met elkaar verbonden zijn. Tijdens de workshop gaan ze met de kinderen (8 tot 12 jaar) aan de slag met de vraag: "Welke oplossing kan jij bedenken om je leefomgeving in Kakuma te verbeteren?" Door de kinderen actief te betrekken bij de uitdagingen binnen hun leefomgeving, streeft men ernaar om actieve maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen in hun dagelijks leven. Daarnaast zetten ze zich in om de innovatieve ideeën van de kinderen in de gemeenschap te implementeren. Dit geeft niet alleen de kinderen meer zeggenschap, maar versterkt ook de inzet van Stichting Designathon Works inzet om tastbare en blijvende positieve veranderingen te bewerkstelligen. Samen streven we ernaar een veerkrachtige en bloeiende gemeenschap op te bouwen die de essentie van de missie van Contribute weerspiegelt.

 

 

Voortgang

 

 

Zodra de eerste update beschikbaar is, vind je die hier terug.

 

 

Foto's en Film

 

 

Trots op hun ontwerp!

 

Creativiteit kent geen grenzen