FEMMES FOR FREEDOM


PROJECT VERBORGEN VROUWEN
 BEDRAG EN TIJDSPAD


Contribute steunt Femmes for Freedom met een bedrag van €30.435 om verborgen vrouwen te voorzien van handelingsperspectieven en tegelijkertijd meer aandacht te vragen voor en bekendheid te geven aan deze vrouwen.

Het project start in januari 2019. De eerste fase van het project staat in het teken van onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt er in maart gestart met het ontwikkelen van een brede publiekscampagne. Ook worden de resultaten van het onderzoek omgeschreven tot bruikbare handvatten voor deze vrouwen. April staat in het teken van voorbereiding van de campagne en het beschikbaar maken van de materialen. In mei wordt de campagne gelanceerd. Deze blijft gedurende de zomer van 2019 draaien. Femmes for Freedom blijft ook na deze periode beschikbaar voor vragen en nazorg voor de getroffen vrouwen.  DOELSTELLINGEN


Femmes for Freedom zet zich in voor huwelijkse vrijheid en vrouwenrechten. De rechten van vrouwen die door familie of echtgenoten niet deel mogen nemen aan het openbare leven, worden geschonden. Met dit project wil Femmes for Freedom deze vrouwen handvatten geven en het brede publiek alert maken op deze problematiek. Wij zullen:

 • Door middel van interviews en onderzoek inzichten krijgen in de beleveniswereld van verborgen vrouwen.
 • De onderzoeksresultaten omzetten in handelingsperspectieven voor de verborgen vrouwen, zodat zij weten wat hun rechten en mogelijkheden zijn.
 • Deze tips verspreiden in ten minste acht talen, zowel online als gedrukt.
 • Door middel van een video en campagne het brede publiek informeren over deze problematiek. IMPACT


 • Niet iedereen weet van het bestaan van verborgen vrouwen. Deze campagne brengt daar verandering in. Door deze groep uit het donker te halen, raken mensen zich bewust van het feit dat er ook in Nederland vrouwen in slechte omstandigheden leven. 
 • Ook reiken we handelingsperspectieven aan diegene die een verborgen vrouw kent en haar wil helpen. Dat kan zowel de hulpverlening als een buurman zijn. Meer vrouwen kunnen zo geholpen worden.  
 • De vrouwen zelf staan nu buiten de samenleving, ze kunnen niet meedoen. Deze vrouwen krijgen door dit project meer inzicht in hun rechten en keuzevrijheid, waarmee de optie om mee te doen in de maatschappij dichterbij komt.  PROJECTSPECIFICATIE


Met dit project willen we de positie van de verborgen vrouw binnen de eigen familie en in de maatschappij veranderen. Dit project stelt ons in staat om de volgende activiteiten te ontplooien: 

 • Het verstrekken van praktische tips en handvatten voor vrouwen die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
 • Het verstrekken van praktische tips en handvatten aan hulpverleners, ambtenaren en andere stakeholders.
 • Het vergroten van de bekendheid van het fenomeen verborgen vrouw onder het algemene publiek.
 • Het activeren van omstanders om melding te maken wanneer er een vermoeden is van een verborgen vrouw. VOORTGANG