DUURZAME ONTWIKKELING EN WEERBAARHEID 15 DORPEN IN BENIN

Global Aid Network

 

  

Water, Gezondheid en Hygiëne; Weerbaarheid tegen ziekte, ongelijkheid en huiselijk geweld

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

De Contribute Foundation heeft met een bedrag van €185.395,84 de volledige financiering voor het realiseren van 15 extra diepwaterbronnen in de regio Kalalé, Benin, op zich genomen. In 2024 zullen hiermee 15 dorpen een permanente bron van schoon water krijgen. Tijdens het regenseizoen (Juni – November) is het gebied onbegaanbaar waardoor ‘er een gat zit in de tijd’ dat de teams daar aanwezig zijn. De eindrapportage komt in het voorjaar van 2025, nadat alle trainingen zijn afgerond en de end-of-project interviews zijn gedaan. Dit project wordt uitgevoerd door GAiN (Global Aid Network) .

Het gaat om de ‘Commune de Kalalé’, een gebied in het noordoosten van Benin, zo’n 600 km vanaf de kust. De algemene infrastructuur is slecht – onverharde wegen, geen elektriciteit en geen water. De geologische bodemstructuur is rotsachtig. Hierdoor is het onmogelijk voor de bevolking om zelf waterbronnen te graven en zijn grote machines – zoals die van GAiN – onmisbaar om permanent toegang tot schoon water te krijgen. 

 

 

Doelstellingen

 

 

De doelstellingen van het voorgestelde project omvatten:

 • meer duurzame toegang tot schoon water;
 • meer duurzame praktijken op het gebied van waterbeheer;
 • vermindering van het optreden van diarree en andere water gedragen ziektes;
 • betere relaties tussen mannen en vrouwen;
 • meer gebruik maken van gezonde voedingspraktijken; en
 • Bewustwording van het belang van hygiëne en MHM gerelateerde zaken bij meisjes en jonge vrouwen (MHM - menstrual hygiëne management) 

 

 

Impact

 

 

Ieder dorp een zelfstandig en onafhankelijk te onderhouden watervoorziening; gekoppeld met trainingen in hygiëne en een grotere bewustwording van de onderlinge relaties in de gezinnen resulterend in een langdurige verbetering van gezondheid, economie en van de levensomstandigheden in de dorpen. 

 

 

Projectspecificatie

 

 

De volgende activiteiten zullen in alle projectgemeenschappen worden uitgevoerd:

 1. Afgesloten diepwaterputten worden opgeleverd door nationaal opgeleide en aangestuurde boorteams in water schaarse regio's van Benin. Hygiëne- en sanitaire training zal deelnemers uit de gemeenschap ertoe stimuleren hun gedrag aan te passen zodat dat de cycli van ziektetransmissie doorbroken wordt en de overdracht van afval naar eten vermindert. De training van dorpelingen zal het duurzame beheer van water verbeteren en het bewustzijn van gemeenschappen vergroten.
 2. ‘Community health’ trainingen zullen het partnerschap tussen vrouwen en mannen bevorderen om beslissingen te nemen die samen de gezondheid van hun gezin beïnvloeden, waaronder geboorteafstand en gezinsplanning. 
 3. ‘Gender sensibility’ training bereidt mannen en vrouwen voor op het starten en voortzetten van gesprekken over werkgelegenheid, werkverdeling, eigendom en controle van middelen en middelen, en besluitvorming en planning als gelijkwaardige partners. 

“We can promote gender equality by giving value to women, giving money for a trade. [Also] teaching them money management.” Another man noted: “We can promote gender equality by giving women teaching on commercial strategies; [and also] encourage women for they are capable as well.”

- Reacties n.a.v. een training in Wassanouhoue (Benin).

 1. Communiceren over hygiëne in het algemeen en het bespreekbaar maken van menstruatie en hygiëne voor vrouwen/meisjes.  We willen daarvoor de scholen, in de regio van de 15 te helpen dorpen, voorzien van grotere handwashing ‘stations’ en hopen honderden meisjes te informeren over het belang van menstruele hygiëne incl. het uitdelen van MHM materialen en zeep. Afhankelijk van de situatie hopen we dit te doen via de scholen of – na schooltijd – tijdens speciale meetings met vrouwen en meisjes in de dorpen.
 2. Voor en na het project zullen enquêtes in (een aantal van) de dorpen worden afgenomen om de status van de gewoontes en gezondheid van de bevolking vast te leggen. Daarmee kan ook het effect van het schone water en de toename van de kennis over hygiëne en de onderlinge relaties worden ‘gemeten’. 

 

 

Voortgang

 

 

Update maart 2024

 

 

Foto's en Film

 

 

Links de oorspronkelijke situatie met alle gezondheidsrisco's van dien en rechts de boorinstallatie om tot grote diepte te boren naar bestendig schoon water

 

 

 

Het beoogde eindresultaat