WATER FOR LIFE TANZANIA

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Contribute heeft met een bedrag van €154.000,- de volledige financiering voor het realiseren van 15 waterputten in Ruangwa, één van de vier districten van de zuidelijke provinci Lindi in Tanzania, op zich genomen.

 

Het project is opgestart in januari 2018. Het slaan van putten is begonnen in de dorpen:

  • Chimbila A
  • Chimbila B
  • Namkatila
  • Nachikalala 
  • Naipanga Sekundari. 

De daaropvolgende 5 putten die zullen worden geslagen zijn in de dorpen:

  • Nalengwe
  • Chekeleni
  • Stesheni Sekundari
  • Lugongo
  • Mpute. 

De verwachting is dat die in juli 2018 in gebruik zullen zijn genomen.

De positie van de laatste 5 putten zullen nog worden bepaald en in de tweede helft van 2018 worden geboord waarmee het gehele door Contribute ondersteunde project zal zijn afgerond.

 

 

Doelstellingen

 

Duurzaam werken met grote impact

Iedere twintig seconden sterft iemand als gevolg van het drinken van vervuild drinkwater. Schoon water bevindt zich vaak maar enkele tientallen meters onder de grond. Het probleem is dat de inwoners van deze dorpen niet beschikken over het juiste materieel om dit water te bereiken en te benutten. Het GAiN Water for Life project heeft een strategie ontwikkeld, bestaande uit het boren van diepwaterbronnen, waarmee in ‘relatief korte tijd’ hele gebieden voorzien kunnen worden van schoon drinkwater.

De projecten van GAiN Water for Life worden gekenmerkt door duurzaamheid. Iedere bron wordt na voltooiing overgedragen aan de leiders van de plaatselijke bevolking. Een gekozen groep beheerders krijgt een training om de pomp te kunnen onderhouden. Alle inwoners kunnen tegen een gezamenlijk afgesproken vergoeding altijd schoon en veilig water halen. Uitgangspunt van de vergoeding die betaald wordt is dat ieder lid van de gemeenschap zich dit kan veroorloven.  De vergoeding wordt gebruikt voor het onderhoud van de pomp zodat de werking langdurig gegarandeerd blijft. Het dorp wordt hiermee zelfstandig en onafhankelijk van buitenstaanders voor haar water voorziening. Voor moeilijker reparaties zijn er regionaal monteurs opgeleid die tegen betaling kunnen bijspringen. Verder blijft het mogelijk de hulp in te roepen van de lokale medewerkers van GAiN omdat die vanwege de doorgaande aard van hun werk nog langere tijd ‘in de buurt’ zijn. Uiteindelijk blijven de Gain teams ook nog jaren in de buurt. Zij kunnen eventuele hele grote problemen oplossen.

 

 

Impact

 

Het boren van waterbronnen heeft grote impact. Gemiddeld geeft iedere bron ongeveer duizend mensen toegang tot schoon water waardoor ziekte kan worden voorkomen en levens worden gered. Daarnaast maken de bronnen het mogelijk om vee te drinken te geven en dankzij irrigatie kunnen misoogsten als gevolg van droogte worden voorkomen. Het is dus niet slechts een tijdelijke oplossing voor het probleem van droogte dat steeds grotere vormen aanneemt.

De diverse verbeteringen stimuleren de economie van het dorp waardoor mensen nieuwe kansen en mogelijkheden krijgen om uit de armoede te komen. Een aantal vanuit en door het dorp gekozen vertegenwoordigers worden toegerust als beheerdersteam. Dit beheerdersteam bepaald hoe omgegaan zal worden met de extra financiën die voortvloeien uit de wateropbrengsten. Dit team bestaat voor tenminste 50% uit vrouwen. Met als doelstelling om de positie van 'de vrouw' te versterken in de gemeenschappen. 

Ook worden er diverse trainingen aangeboden aan al de bewoners. Naast de vaste hygiëne en sanitatie trainingen worden er in ieder dorp gemiddeld ook 50 hand-was-stations geplaatst. Dit helpt om het belang van hygiëne/handen wassen in praktijk te brengen, gezien niemand ‘stromend water in huis’ heeft. Ook worden er ‘gender dynamics trainingen’ gegeven: gesprekken en discussies met de dorpsbewoners, o.a. over de ‘rolverdeling’ tussen man en vrouw.

 

 

 

Projectspecificatie

 

De door Contribute gefinancierde bronnen in Tanzania zijn gelegen in Ruangwa, één van de vier districten van Lindi.

Ruangwa is verdeeld in 22 sub districten en heeft een totale bevolking van meer dan 130.000 mensen (2012). Deze streek heeft veel potentie, maar vanwege het feit dat het zo afgelegen ligt (600 kilometer vanaf Dar es Salam) en nog geen goede wegen heeft is het nog ver achtergebleven qua ontwikkeling. En, net als vele andere streken in het Sub Sahara gebied, is er een grote achterstand wat betreft de aanwezigheid van schoon water, met al de gevolgen daarvan. Het leidt tot een gebrek aan hygiëne, veel water gedragen ziektes en slechte economische ontwikkeling.

Een investering in één zo’n diepwaterbron van gemiddeld 44 meter diep is een investering in de gezondheid van ongeveer 1.000 mensen en betekent economische vooruitgang voor een heel dorp en de omgeving er van. Schoon water brengt leven, hoop en nieuw perspectief en daardoor een glimlach op de gezichten van de inwoners van Ruangwa.

 

 

Foto's en Film