BONOLONG DAY CARE CENTRE

 

  

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Contribute heeft met een bedrag van €22.410,- de volledige financiering voor het realiseren van Bonolong Day Care Centre in Makushane op zich genomen. 

Bonolong bestaat uit 4 onderdelen:

 • Creche/ECD Centre (early child development/kleuterschooltje) voor de kinderen van 1 tot 6 jaar. Dagelijkse opvang in een liefdevolle omgeving waar de kinderen leren, spelen, gezond eten krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Het is alom bekend dat kinderen die niet worden gestimuleerd voor hun 5e  jaar een grote (leer) achterstand opbouwen. De kinderen krijgen meer ruimte om te dromen en betere kansen om die dromen waar te maken.
 • Naschools programma voor schoolkinderen en teenagers. Hulp met huiswerk, sport en spel en belangrijk voorlichting sessies. Voor het naar huis gaan ontvangen zij een gezonde sandwich met juice of een warme maaltijd.
 • Groentetuin. Er is voldoende ruimte om een grote moestuin te starten met als doel enerzijds dagelijks verse groente in het programma te hebben, anderzijds dit uit te bouwen tot een income generating community activiteit.
 • Skills and Craft training. Het opzetten van een programma waar de moeders en de gogo’s een vak kunnen leren. Bijvoorbeeld naaien, vlechten van matten, werken in de groentetuin Dit met als doel hen te motiveren en te stimuleren eigen kleine initiatieven te starten en zo een inkomen te genereren.

In september zal worden gestart met het bouwen van Bonolong. De verwachting is dat in het nieuwe Zuid-Afrikaanse schooljaar half januari 2020 het centrum gereed zal zijn. De diverse programma onderdelen worden opgestart. De officiële en feestelijke opening zal eind april worden gepland. 

 

 

Doelstellingen

 

Izingane Happy Foundation, opgericht in 2015 ondersteunt kleinschalige projecten met effectieve adviezen en minimale financiële

middelen om meer kleur te geven aan het leven van jonge, kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. De Stichting richt zich op vooral kleinschalige, liefdevolle veelal rurale projecten uit de community die de meest kwetsbare kinderen (in Zulu-taal: izingane) helpen en opvangen. Dit zijn projecten die niet of in onvoldoende mate door andere instanties of organisaties worden gesteund. Wij voeren open en eerlijke discussies met de prachtige mensen die deze projecten en initiatieven zo liefdevol leiden. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor de lokale normen en waarden. Uiteindelijk levert dat de grootste commitment op. Zo wordt 1 + 1 niet 2, maar 3 of zelfs 4!

Het plan is om niet alleen aan de allerjongste kinderen te denken, maar ook om de teenagers erbij te betrekken in een speciaal programma. Teenagers, vooral zij die opgroeien in arme gebieden, zijn kwetsbaar, vaak jonge schoolverlaters en een makkelijke prooi voor mishandeling en crimineel gedrag. Ook het aantal teenager zwangerschappen stijgt schrikbarend en een van onze doelen is om de meisjes in het programma te laten zien, dat ook zij zeker een toekomst hebben. Tevens willen wij de  moeders en gogo’s (oma’s) de kans geven zicht te ontwikkelen en te leren in het craft en skills programma. 

Kort samengevat:

 • Alle kinderen aandacht en liefde geven;
 • Jonge kinderen laten spelen, laten ontdekken, maar ook spelend hen iets leren;
 • Verbeteren van de hygiëne;
 • Begeleiden van de teenagers met een aangepast programma, maar ook met aandacht en gerichte voorlichting;
 • Dagelijks voedingsprogramma voor alle kinderen, want thuis is er nauwelijks eten;
 • Training van de teachers;
 • Opzetten van skills en craft training;
 • Starten van een grote groentetuin.

 

 

Impact

 

Wij geloven dat de bouw van het Centre en het starten van dit programma een positieve ‘boost’ zal geven op niet alleen de community rondom Bonolong maar in heel Makushane. De impact op de totale community in Makushane zal zeer groot zijn. Ons streven is een holistische aanpak, waar men zelf initiatieven toont, creatief is en mee zal denken.

JaarOnderdeelAantallen 
1Crèche/Preschool

30 kinderen

 
2Crèche/Preschool35 kinderen 
3Crèche/Preschool50 kinderen (max) 
1Naschoolse Programma25 kinderen 
2Naschoolse Programma35 kinderen 
3Naschoolse Programma45 kinderen 
1Direct betrokken families40totaal plm. 200 personen
2Direct betrokken families50totaal plm. 250 personen
3

Direct betrokken families
Alle families worden betrokken 

bij groentetuin  project

65totaal plm. 315 personen
1Skill- en craft training15 moeders/gogo's 
2Skill- en craft training20 moeders/gogo's 
3Skill- en craft training
Uiteindelijk komen alle moeders 
en gogo's aan bod
25 moeders/gogo's 

 

 

 

Projectspecificatie

 

Makushane is een uitgestrekt dorp op 12 km. van Phalaborwa in de Provincie Limpopo. Phalaborwa ligt ten noordoosten van Johannesburg, de afstand bedraagt ca. 510 km. De noordelijke provincie Limpopo is een van de armste van de 11 provincies van Zuid-Afrika en  grenst aan Botswana, Zimbawe en Mozambique. Het staat bekend om zijn bushveld en wildlife reserves, inclusief een deel van het Kruger National Park. Het aantal inwoners van Makushane bedraagt ca. 12.500. De werkeloosheid is hoog, net als het aantal hiv- en aidspatiënten. Veel kinderen wonen bij hun gogo (oma) of bij een familielid, vaak omdat de ouders zijn overleden. Er heerst schrijnende armoede en honger.

 

 

 

Voortgang en eindrapportage

 

 

Het project is succesvol afgerond en hieronder is het eindverslag te lezen van Lonie van Izingane Happy Foundation

 

Waarom komt Vanessa zo graag naar Bonolong? Ze verteld het zelf.

UPDATE mei 2021: Covid-19 heeft hier hard toegeslagen, maar gelukkig begint het dagelijks leven weer wat te normaliseren en is ook het schooltje open om de kwetsbare kinderen uit de community dagelijks op te vangen, spelend te laten leren, maar ook eten, liefde en aandacht te geven.

In Zuid-Afrika is Stella Gcaba onze contactpersoon die ons met raad en daad bijstaat. Op ons verzoek heeft zij Bonolong bezocht en rapport uitgebracht en onderstaande foto's gemaakt. Het aantal kinderen die momenteel naar het schooltje komen bedraagt 19, maar verwacht wordt dat dit aantal zal oplopen. Nog niet het hele programma is gestart; ook door het onverwachte overlijden van Shearsby, de initiatiefnemer, ligt het programma nog niet op de gewenste koers en zijn er bij mij een aantal details die nader onderzocht moeten worden.

UPDATE feb. 2021: Helaas heeft Covid-19 ook hier ingrijpende effecten op het project en de betrokken bevolking. Lees hier alles over in de laatste update van Lonie Vles

 

UPDATE jan. 2020: Lonie Vles van Izingane Happy Foundation is in januari 2020 ter plaatse geweest en heeft onderstaande update gemaakt die een geweldig beeld geeft van de ontwikkelingen.