7 EXTRA TEENAGE SAFE HUBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Bedrag: € 87.393,-

Looptijd: 12 maanden (1 september 2022 – 1 september 2023)

Land, plaats, regio: De grootte van Gauteng is vergelijkbaar met Nederland, het aantal inwoners bedraagt ca. 15  miljoen. De 7 centra bevinden zich in een uitgestrekt gebied rondom Soweto in de provincie Gauteng in:

 • Meadowsland
 • Kagisa
 • Zola
 • Emndeni
 • Alexander
 • Jabavu
 • Naledi

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 87.393,- de volledige financiering van 7 Safe Hubs voor zwangere tienermeisjes en tienermoeders en een uitgebreid school preventie programma op zich genomen met een looptijd van 12 maanden.
In 2021 kon Izingae Happy Foundation met financiële steun van Contribute het Safe Hub programma starten op 2 centra met een looptijd van 1 jaar van ACFS Community Education.
De Safe Hubs zullen worden geïmplementeerd op de overige 7 centra van ACFS in townships in de provincie Gauteng waar de noodzaak enorm is.

Als aanvulling heeft Contribute het mogelijk gemaakt voor Izingane Happy Foundation om 700 menstruatiecups uit te kunnen reiken  aan de meisjes en ook de broodnodige voorlichting en raining aan hen te geven.

 

Doelstellingen

 

 

De veilige hub zal gerichte emotionele en psychosociale ondersteuning bieden aan elke zwangere tiener en tienermoeder. Met de start van het Teenage Safe Hub programma worden zwangere tienermeisjes opgevangen en geholpen om hun situatie te accepteren en ervoor te zorgen dat er tenminste uitzicht is op een positieve toekomst. Ze kunnen doorgaan met school, ook als de baby veilig is geboren. Huis bezoeken zullen helpen om de zwangere meisjes en tienermoeders te identificeren, zodat ze voor het programma worden geregistreerd. De huisbezoeken zullen ook helpen om meer duidelijkheid te geven over de behoeften van elke tienermoeder en kan hierop worden ingespeeld. 
Status teenager

 • In Gauteng zijn plm. 6.500 huishoudens kind gezinnen, waarvan de oudste niet ouder is dan 18 jaar
 • Ruim een kwart van deze gezinnen woont in shacks (krotten)
 • 40 % van de teenage meisjes  en tiener moeders verlaten vroegtijdig school
 • Het merendeel zal in armoede leven en werkeloos zijn
 • 35% van de jonge schoolverlaters raken in verwachting of hebben al een kindje 

 

Impact

 

 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Izingane Happy Foundation is sinds 2018 betrokken bij ACFS Community Education in Soweto. Met financiële hulp van Izingane Happy Foundation kon ACFS in 2019 starten met het opzetten van  Girls Teen Clubs, waarin tieners deelnemen aan wekelijkse programma’s die gericht zijn op onder meer het ontwikkelen van hun zelfrespect en vertrouwen. 
Tiener zwangerschappen zijn een enorm probleem in veel Zuid-Afrikaanse gemeenschappen en zorgen ervoor dat meisjes vaak gestigmatiseerd raken. Tijdens de lockdown raakten ook meisjes uit de Teen Clubs tegen hun wil in verwachting en als reactie ontwikkelden wij samen met ACFS het plan om Safe Hubs voor zwangere tienermeisjes en jonge tienermoeders op te zetten. Contribute Foundation ondersteunde dit plan en konden wij met hun geweldige financiële support 2 Safe Hubs starten bij ACFS centra in 2021.

Het schoolpreventie programma werkt samen met omliggende scholen om gestructureerde preventiegesprekken en activiteiten

gericht op tienermeisjes te organiseren. Onderzoek toont duidelijk aan dat het belangrijk is voor meisjes om een speciale plek/omgeving te hebben  om de nodige zelfvertrouwen te krijgen, ook om bestand te zijn tegen groepsdruk. 
Het integreren van het schoolpreventie programma in het leerplan Life Orientation op scholen zal tienermeisjes ondersteunen via een gestructureerde interventiemodel van 8 weken. 

 • Met de start van het Teenage Safe Hub programma worden zwangere tienermeisjes opgevangen en geholpen om hun situatie te accepteren en ervoor te zorgen dat er tenminste uitzicht is op een positieve toekomst. Ze kunnen doorgaan met school, ook als de baby veilig is geboren. 
 • De Teenage Safe Hub zal voorzien in praktische basisbehoeften zoals bijvoorbeeld voedsel, babykleertjes, luiers en babyvoeding. Met deze ondersteuning worden de families en gemeenschappen helpen waar deze meisjes vandaan komen geholpen.
 • De hub zal ook worden uitgerust met diverse kindgerichte hulpmiddelen voor de kinderen van deze tienermoeders. Deze bestaan uit educatief en ontwikkelingsspeelgoed waarmee de jonge moeders leren hoe  hun kinderen fysiek, emotioneel en cognitief kunnen worden gestimuleerd. De veilige hub zal de tienermoeders dus toegang geven tot faciliteiten die anders niet voor hen beschikbaar zouden zijn.

 

 

Voortgang

 

 

Het project is voortvarend van start gegaan. De eerste interventies en ervaringen zijn te lezen in de update van november 2022.

 

Er is in een eerder stadium een meting gedaan, aan de hand van vragen, bij de meisjes die betrokken zijn bij het programma. In de uitkomsten daarvan is het ronduit  schokkend om te vernemen hoe deze meisjes in het dagelijks leven soms tegen verschillende onderwerpen aankijken "omdat ze dat zo gewend zijn". Met deze uitkomsten en met het voorlichtingsprogramma wordt het gesprek met hen aangegaan, veel ontbrekende kennis gedeeld en de weg te laten zien naar een (gelijk)waardig bestaan. Alle details zijn terug te vinden in onderstaande update.

 

 

De Safe Hubs zijn nu allemaal gerealiseerd en worden dagelijks intensief gebruikt. Ook de zgn. Wendy houses zijn geplaatst. De "lessons learned" worden gaandeweg goed opgepakt. Wil je weten hoe? Lees de nieuwe update van maart 2023. 

 

 

Foto's en film

 

 

Voorlichting en gebruik van de menstruatiecups

 

 

28 mei 2023: Menstration Day