ZEBEDIELA TEENAGE SAFE HUB EN GIRLS CLUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Bedrag: € 73.500,-

Looptijd: 24 maanden (1 oktober 2023 – 1 oktober 2025)

Land, plaats, regio: Zuid-Afrika, Zebediela is een groep van communities (dorpen) in het district Capricorn Municipality en ligt ten zuiden van de hoofdstad van Limpopo, Polokwane. Iedere community heeft zijn eigen Chief of Induna; de King is de Royal Leader van Zebediela. Zebediela ligt in de provincie Limpopo in Zuid-Afrika

 

 • Er is geen leidingwater en er zijn geen sanitaire voorzieningen. 
 • In meer dan 90% van de huishoudens worden putlatrines gebruikt.
 • De meeste huishoudens hebben hun eigen ondiepe en gevaarlijke putten gegraven om toegang te krijgen tot drinkwater.
 • Kinderen worden geconfronteerd met wijdverspreide armoede, ziektes en criminaliteit. 
 • HIV/Aids heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat veel kinderen wees zijn geworden.
 • Werkeloosheid percentage is ca. 61%, de jeugdwerkeloosheid percentage is ca. 79%.  
 • De meerderheid van de gezinnen leeft onder de armoedegrens.
 • Een derde van de huishoudens heeft helemaal geen inkomen. De meest getroffen groep zijn kinderen en - jongeren, vooral tienermeisjes.
 • Het hoge aantal tienerzwangerschappen zijn een groot probleem voor deze geïsoleerde gemeenschap.

 

Doelstellingen

 

 

Het doel is een uitgebreid programma voor kwetsbare kinderen onder de 18 jaar te bieden via de Teenage Girls Clubs en Safe Hubs. Deze hubs bieden specifieke emotionele en psychosociale steun aan tienermeisjes, zwangere tieners en tienermoeders.

Het Teenage Safe Hub programma vangt zwangere tienermeisjes op, helpt hun de situatie te accepteren en creëert perspectief voor een positieve toekomst. Meisjes worden gestimuleerd om naar school te blijven gaan. Huisbezoeken identificeren zwangere meisjes, waarbij ook duidelijkheid ontstaat over hun individuele behoeftes.
 

 

Impact

 

 

Jaar 1:

 

Jaar 2:

 

Ons werk wordt ondersteund door 5 strategische pijlers die aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 1 tot 5 van de Verenigde Naties

 • Gezondheid en voeding
 • Onderwijsondersteuning
 • Economische empowerment van jongeren
 • Voedselzekerheid en levensonderhoud
 • Noodhulp

 

Projectspecificatie

 

 

Teenage Girls Clubs / Teenage Safe Hubs

Tienerzwangerschappen zijn een enorm probleem in veel Zuid-Afrikaanse gemeenschappen en zorgen ervoor dat meisjes vaak gestigmatiseerd raken.
Contribute Foundation ondersteunde het plan van Izingane Happy Foundation om in 2021 het Teenage Safe Hubs programma voor zwangere tienermeisjes en tienermoeders te starten bij 2 centra van ACFS (African Child Feeding Scheme) in Soweto. In 2022, wederom met financiële steun van Contribute Foundation, kon dit programma gedupliceerd worden op de overige 7 ACFS centra in en rondom Soweto.
De Teenage Girls Clubs creëren een vangnet voor vele jonge tieners met een uitgekiend programma, dat naast brede voorlichting is gericht op onder meer het ontwikkelen van zelfrespect en vertrouwen.

Schoolpreventie programma 

Het schoolpreventie programma werkt met omliggende scholen om gestructureerde preventiegesprekken en activiteiten gericht op tienermeisjes (leeftijd 10 - 12 jaar) te organiseren. Onderzoek toont duidelijk aan dat het belangrijk is voor meisjes om een speciale plek/omgeving te hebben om de nodige zelfvertrouwen te krijgen en bestand te zijn tegen groepsdruk. Ze worden mondiger, voelen zich sterker in een omgeving waar helaas mannen het te vaak voor het zeggen hebben. 
Het integreren van het schoolpreventie programma in het leerplan Life Orientation op scholen zal tienermeisjes ondersteunen via een uniek gestructureerd interventiemodel van 8 weken. 

Toy Library

In het programma is een toy library (speelgoed bibliotheek) opgenomen, waar niet alleen de allerjongste kinderen spelend leren, maar ook de jonge tienermoeders. Kleuterscholen en crèches initiatieven uit de omgeving zullen worden uitgenodigd om kennis op te doen en zij kunnen daar ook (educatief) speelgoed lenen. 
 

 

 

Voortgang

 

 

In de nieuwsbrief van december 2023 is er aandacht voor de laatste ontwikkelingen. Zo ook het bezoek van het Contribute-bestuur aan de locatie.

 

 

Foto's en film

 

 

Het voltallige bestuur van Contribute heeft afgelopen november de mooie kans gehad om de projectlocatie te bezoeken samen met Lonie, founder van Izingane Happy Foundation.

 

Op de achtergrond de zgn. Wendy Houses. Dit zijn de waardevolle safe spaces voor de jonge (aanstaande) jonge moeders