HERINRICHTING SPEELPLEKKEN

Jantje Beton

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Donatiebedrag: EUR 22.000,-

Looptijd: 1 januari 2023 tot 31december 2023

 

 

Doelstellingen

 

 

Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder buiten. Terwijl buitenspelen van groot belang is voor de sociale, persoonlijke,

lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

  • Uit onderzoek blijkt dat kinderen dramatisch minder buitenspelen dan vroeger. 
  • Zelfs 3 van de 10 kinderen spelen niet buiten. Mede hierdoor haalt slechts 20% van de kinderen de landelijke norm van 1 uur bewegen per dag. 
  • Tijdens de coronapandemie is  75% van de kinderen minder gaan bewegen en ervaren veel kinderen negatieve gevolgen voor hun gezondheid en emotionele ontwikkeling

 

 

Impact

 

 

De impact die buitenspelen met zich meebrengt zien wij terug in een gezonde ontwikkeling van kinderen op sociaal, emotioneel en fysiek gebied. 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Heel veel speelplekken in Nederland liggen er triest bij, met veel beton en ijzer. Ook  worden woningen dicht op elkaar gebouwd waardoor de buitenruimte in het gedrang komt en er in de openbare ruimte minder plek is voor spelen.

Daarom ondersteunt Jantje Beton in het project Herinrichting buurt- en speeltuinverenigingen, bewonersinitiatieven en (in mindere mate ook scholen) met advies, kennis, inspirerende voorbeelden en financiële middelen bij de (her)inrichting van hun speelplek. 

Dankzij bijdragen zoals deze, is Jantje Beton in staat om meer speeltuinen te ondersteunen in de realisatie van hun mooie plannen en zorgen we er samen voor dat meer kinderen buiten spelen! 

 

 

Voortgang

 

 

 

 

 

Foto's en Film