3-jarig Sport- en Spelprogramma

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Contribute steunt met een bedrag van €120.000,- de volledige implementatie van het Sport- en Spelprogramma van Join for Joy op volgende scholen:

 • de Ngelelya Primary School in Thika, Kenia en op de Lokoshi Primary School in Chongwe, Zambia. De scholen zijn begonnen in juli 2018 met de voorbereidingen en het Sport en spelprogramma is in december 2019 afgerond.
 • de Bwindi Primary School in Nyarurambi Parish en de Kakore Primary School in Kakore Parish. Beide scholen zijn gevestigd in het Rubanda District in Oeganda. De kick-off is in december 2018 geweest en de afronding vindt plaats in december 2020.
 • In augustus 2019 zijn m.b.v. Contribute de volgende scholen van start gegaan met het Sport- en spelprogramma van Join for Joy: de Katoba Primary School  en de Mulalika Primary School in Chongwe, Lusaka in Zambia. De Kibuzigye Primary School en de Rwakayundo Primary School in Bubare Parish in het Rubanda District in Oeganda. Mtondo Primary School en Mayera Primary School in Malawi. Mutundu Primary School in Ruiru Town, Kiambu County en Muthaara Primary School Thika district, Ruiru divison, Juja Constituency in Kenia. De afronding van het project voor deze 8 scholen vindt plaats in december 2021.

 

 

Doelstellingen

 

“Sports and play empowers for life”.  Sporten en spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dankzij de interventies van Join for Joy sporten meer dan 27.300 basisschoolleerlingen op wekelijkse basis op school. Sporten en spelen op school vermindert drop-outs, maakt meisjes weerbaarder, helpt kinderen meer gefocust en energieker deel te nemen in de klas, is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, stimuleert team play en verkleint de afstand tussen leraar en studenten. Klik hier voor meer informatie over Join for Joy.

Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven te kunnen sporten en te spelen focust Join for Joy specifiek op basisscholen. De basisscholen bieden een ijkpunt in het leven van kinderen en zorgen voor continuïteit. Eén op de vijf personen zit in de leeftijdscategorie van Primary school (6-12). Zambia, Oeganda en Kenia hebben Primary school verplicht gesteld. Doorstroming naar Secondary schools, zeker in de rurale gebieden waar Join for Joy actief is, is echter vaak uitgesloten.

Op de scholen is er weinig aandacht voor sport. Gymles is geen verplicht onderdeel van het curriculum. Als de kinderen niet naar school gaan, moeten ze flink bijdragen in het huishouden of werken. De meeste leerlingen leven onder zware omstandigheden van criminaliteit, kinderarbeid, het verlies van ouders, ziekte en gebrek aan middelen. 

Een paar gemiddelde cijfers over onze doelgroep:

 • Tussen de 40% en 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens;
 • Verreweg het grootste deel (tussen de 60% en 85%) werkt in de agrarische sector;
 • Tussen de 7% en de 12.4 % is besmet met HIV/Aids;
 • Vrouwen krijgen gemiddeld 5 kinderen;
 • Rond de 30% percent van de huishoudens heeft geen onderwijs genoten.

Momenteel is er op beide scholen een gebrek aan sport en spelmaterialen, geen budget om te investeren in sport op school en in sport activiteiten zoals sportdagen of toernooien, gebrek aan leraren met genoeg kennis van sport en spel. In nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties ondersteunt Join for Joy deze twee basisscholen met training en expertise bij het implementeren van een Sport en spel programma. Verbeteringen teweegbrengen in het curriculum op basisscholen doet Join for Joy niet alleen. Join for Joy werkt nauw samen met partnerorganisaties ter plaatse, die de regio, de scholen, de cultuur en de bestuurlijke en politieke spelers goed kennen. Voor de implementatie van het sport en spelprogramma zijn dit de volgende partners:

 • Kenia -> Macheo
 • Oeganda -> Caritas
 • Zambia -> Sport in Action
 • Malawi -> Zikomo Foundation

De samenwerking met onze lokale sport en spel coördinatoren is een cruciale succesfactor van ons werk. Zo hebben de scholen een direct aanspreekpunt wanneer er ondersteuning nodig is bij de implementatie van het sport en spelprogramma. En heeft Join for Joy de mogelijkheid de voortgang van de scholen goed in de gaten te houden zodat snel kan worden ingesprongen of bijgestuurd wanneer dat nodig is.

 

 

 

Impact

 

42 publieke basisscholen scholen in de rurale gebieden van Kenia, Uganda, Zambia en Malawi nemen deel aan het Sport en spelprogramma van Join for Joy. 312 leraren zijn inmiddels opgeleid om het programma zelfstandig te kunnen begeleiden op de desbetreffende scholen. Zo zorgt Join for Joy ervoor dat sport en spel een vast onderdeel worden van het leven van deze kinderen. Want sporten en spelen is leuk, gezond én belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Resultaten van het Sport en spelprogramma:

 1. Het programma traint 4 leraren per school op het gebied van sport voor ontwikkeling zodat de scholen na het programma onafhankelijk sport en spel blijven aanbieden aan haar leerlingen;
 2. Sport en spel op school motiveert de in totaal ruim 7.000 leerlingen naar school te gaan, én op school te blijven;
 3. Sport geeft energie en zelfvertrouwen;
 4. Door te sporten en te spelen leren de leerlingen beter samen te werken;
 5. Sport en spel op school geeft kinderen meer energie en zorgt voor meer concentratie tijdens de lessen;
 6. Samen sporten en spelen verkleint de afstand tussen leraar en kind waardoor de problemen waar leerlingen mee kampen makkelijker bespreekbaar worden;
 7. Het sport en spel programma maakt sociale thema’s zoals HIV/aids, hygiëne en malaria bespreekbaar;
 8. Door te sporten en te spelen ontdekken en ontwikkelen de leerlingen nieuwe talenten;
 9. Het Sport en spelprogramma is inclusief: het maakt meisjes weerbaarder en vergroot hun zelfvertrouwen.

 

 

 

Projectspecificatie

 

Het Sport en spelprogramma bestaat uit drie fases en is gericht op een sterke lokale verankering. Na de laatste fase zijn de deelnemende basisscholen in staat om hun leerlingen zelfstandig te voorzien van sport- en spelactiviteiten. Door de sporten en spelen op school krijgen de leerlingen de kans om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen tot onafhankelijke, sterke deelnemers van hun gemeenschap.

Fase 1 – Kick-off (December jaar 1)

Inspiratie, plezier en samen sporten met kinderen en leraren staat centraal. De vijfdaagse Kick-off start met een tweedaagse training voor vier leraren per school en fungeert als een introductie van het belang van sport voor ontwikkeling. Een team van expert trainers (Keniaans/ Zambiaans en Nederlands) nemen de leraren mee in het programma en de verwachtingen. Leraren leren de eerste basale didactische vaardigheden in sport voor ontwikkeling. De leraren leren door te ervaren, en door te reflecteren op die ervaringen. Na de twee trainingsdagen brengen de leraren hun vaardigheden in praktijk met de organisatie van een sportdag op school. Honderd kinderen per school nemen deel aan deze sportdag. Tijdens de sportdagen krijgen de ouders de kans om tijdens eindceremonie kennis te maken met sport op school. Aan het einde van de Kick-off ontvangt de school het bronzen Join for Joy certificaat. Tevens ontvangen de leraren persoonlijk een certificaat. 

Game manual en Game box (Januari 2019)

Na de Kick-off ontvangen de scholen een Game box en een Game manual om de activiteiten binnen het curriculum op school voort te kunnen zetten. Na de Kick-off voelen leraren zich comfortabel in het uitleggen en begeleiden van spellen uit de Game manual.

Fase 2 – Train the trainer course (Mei jaar 2)

In de daaropvolgende fase van het Sport en spelprogramma krijgt de school de ‘Train the trainer course’ aangeboden. De Train the trainer course wordt gegeven door twee trainers van Join for Joy uit Nederland en twee van de Sport en spel coördinatoren van Join for Joy in Kenia, Oeganda en/of Zambia. Tijdens een vijfdaagse training worden de vier leraren per school intensief getraind over het belang van sport en spel en de mogelijke manieren om sociale thema’s middels sport en spel bespreekbaar te maken. Het biedt de leraren de mogelijkheid om elkaar te inspireren, ervaringen te delen, zelf te sporten en opgeleid te worden door de trainers. Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen. Na succesvolle deelname aan de Train the trainer course ontvangt de school het zilveren Join for Joy certificaat. Tevens ontvangen de leraren persoonlijk een certificaat.

Fase 3 – Achievement Review (December jaar 3)

In de derde en afsluitende fase van het Join for Joy programma, vindt de ‘Achievement Review’ plaats. Join for Joy bezoekt de desbetreffende school en evalueert in hoeverre de school er in is geslaagd om de sport en spel activiteiten onderdeel te laten uitmaken van het curriculum. Op basis van observaties, groepsgesprekken, school bezoeken, en een praktijkopdracht wordt beoordeeld of een school in staat is zelfstandig en langdurig sport en spelactiviteiten aan te kunnen bieden aan hun scholieren. Na een positieve Achievement review ontvangt de school het gouden Join for Joy certificaat. Ook de leraren krijgen een persoonlijk certificaat.

Toernooien

Vier keer per jaar vinden er interschool toernooien plaats. Tijdens de toernooien brengen leraren en leerlingen in praktijk wat ze hebben geleerd, ontmoeten ze andere scholen, en ervaren ze competitie. 

 

 

Voortgang

 

September 2022:

 

De certificaten tijdens de eerste alumnidag zijn uitgereikt op de Mutundu Primairy School in Kenia

 

Ook op de Muthaara Primairy School wordt het feestje gevierd tijdens de uitreiking van de certificaten.

 

De headteacher van Katoba Primary School (Zambia) is ontzettend dankbaar voor de steun en vertelt over de impact van het programma op school in deze video

 

April 2022:

 

Ondanks de COVID-panbdemie heeft Join for Joy zich flexibel op kunnen stellen en wat aanpassingen gedaan in het programma. Dit heeft ook weer voortschrijdende inzichten gegeven. Dus i.p.v. bij de pakken neer te gaan zitten. zijn o.a. de opleidingen voor de leraren in één jaar toegepast i.p.v. uit te smeren over drie jaren. Dit heeft het opleidingsprgramma intesiever gemaakt maar blijft hierdoor ook beter hangen bij de leraren. Het programma dat gestart is in 2019 is inmiddels afgerond en het eindverslag zal hier binnen afzienbare tijd te lezen zijn.

 

Februari 2021:

De foto is genomen na de eerste sessie van de Community Based Approach op de door Contribute ondersteunde school in Oeganda, Rwakayundo primary school. Je ziet hier ouders van de leerlingen van de school.  Op initiatief van de coördinatoren in Oeganda is dit CBA project gestart omdat de gevolgen van de lockdown in de communities groot zijn.

Het aantal tienerzwangerschappen is zorgwekkend gestegen. Alcohol en drugsgebruik onder jongens en meisjes is toegenomen, meer meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zodat er een klein beetje geld is voor eten voor de rest van het gezin. Daarnaast komt er veel meer geweld voor in de communities. Het Community based approach programma is daarom in 2020 ontwikkeld en opgenomen in verschillende trainingsweken die plaats vonden in 2020. Het Community based approach programma ziet er als volgt uit:

 1. Wekelijks sport en spel activiteiten voor de kinderen gecombineerd met bewustwording en weerbaarheidstrainingen voor jongens en meisjes;
 2. Workshops voor de ouders waar belangrijke thema’s aan bod komen zoals; kind huwelijken, tienerzwangerschappen en hygiëne. Ouders krijgen tools mee naar huis om deze onderwerpen, die vaak in de taboe sfeer liggen, spelenderwijs bespreekbaar te maken;
 3. Ook leren ouders tijdens de workshops over het belang van onderwijs voor de kinderen. Ze worden gemotiveerd om hun kinderen weer naar school terug te sturen nu de scholen weer open zijn;
 4. Workshops tegen verveling. Kinderen leren o.a. om van gevonden materiaal sportmateriaal te maken;
 5. Workshops waarbij kinderen leren ook om hun eigen groenten te verbouwen en te laten groeien.

Via de scholen, maar ook via de kerken en community leiders zal de hele gemeenschap bij deze aanpak betrokken worden.

November 2021:

Join for Joy heeft in november 2021 een werkbezoek gebracht aan Oeganda. Het was het eerste bezoek aan Oeganda sinds twee jaar.

Ze hebben tijdens het bezoek verschillende scholen, communities en huishoudens bezocht. Daarnaast vond ook de Achievement Review plaats voor Kibuzigye Primary School en Rwakayundo Primary School. Deze twee scholen worden sinds 2019 door Contribute Foundation ondersteund.  Lees hieronder het mooie verslag.

 

 

Foto & Video

 

 

Mutundu Primary School Kenia is klaar voor Train de Trainer