SPELENDERWIJS LEREN MET SPORT- EN SPELPROGRAMMA 2023

Join for Joy

 

 

        

  

 

Playful education builds the next generation.

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Wij hebben wederom in 2023 een mooie samenwerking mogen starten met Join for Joy.  Met de de financiële ondersteuning van EUR 170.000,- worden op 10 nieuwe scholen in Kenia, Oeganda en Malawi het Join for Joy-programma geïmplementeerd. Het project lkoop van december 2023 tot december 2026.

Het gaat om de volgende scholen: 

 

 

Doelstellingen

 

 

Sinds 2018 werken Join for Joy en Contribute Foundation samen om gezondheid (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4) en gendergelijkheid (SDG 5) te stimuleren in ruraal Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi. 
In de rurale Oost-Afrikaanse gebieden waar deze projecten plaatsvinden, gaan veel kinderen niet naar school. Werken op het land heeft prioriteit, kinderen moeten soms wel twee uur lopen om op school te komen en daarnaast wordt er weinig waarde gehecht aan educatie. Tegelijkertijd worden kinderen dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals extreme armoede, kinderarbeid en besmettelijke ziektes zoals HIV/AIDS of malaria. Veel meisjes krijgen te maken met seksueel geweld, worden uitgehuwelijkt of raken vroegtijdig zwanger. Door het ontbreken van kennis en vaardigheden op scholen worden meisjes en kinderen met een beperking veelal aan de zijlijn gezet. Join for Joy zorgt ervoor dat school als een veilige haven dient, waar kinderen graag naartoe gaan, gelijk behandeld worden, talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, spelenderwijs kunnen leren over sociale thema’s én kunnen werken aan hun weerbaarheid en toekomstperspectief. 

Over de afgelopen jaren hebben al Oost-Afrikaanse 42 basisscholen deelgenomen aan het programma dankzij de steun van Contribute Foundation. De impact die hiermee de afgelopen jaren teweeggebracht is op kinderen, leraren en communities is gigantisch en veelzijdig. We proberen actief mee te denken over hoe het programma zo duurzaam en impactvol mogelijk blijft. In lijn met deze doelstelling is in 2023 een teamsessie mogelijk gemaakt in Kenia. Bovendien is een vak ontwikkeld voor universiteiten in Malawi om leraren-in-opleiding te trainen in de Join for Joy lesmethode. Deze aanpak zal naar verwachting een groot verschil maken op basisscholen door het hele land, door toekomstige leraren uit te rusten met de vaardigheden en kennis om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en welzijn.
 

 

Impact

 

 

Het project heeft aanzienlijke resultaten opgeleverd, die als volgt kunnen worden samengevat:

  • Succesvolle teamsessie: Een opvallend succes binnen onze samenwerking was de teamsessie die we hebben georganiseerd om het Join for Joy programma kostenefficiënter te maken, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en impact ervan. Deze sessie resulteerde in effectieve oplossingen die hebben bijgedragen aan een duurzamere en meer effectieve aanpak in de projectgebieden. Daarnaast hebben we besproken hoe menstruatiecups ook in Kenia en Oeganda kunnen worden geïmplementeerd. Ook zijn er educatieve spellen ontwikkeld om klimaatbewustzijn en natuurbehoud te bespreken. Daarnaast hebben we een grote slag geslagen op de professionalisering van de teams in alle landen. 

 

  • Impact op 10 basisscholen: zoals beschreven in de onderstaande resultaten, heeft het programma aanzienlijk bijgedragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de kinderen, hun leeromgeving en de betrokkenheid van de community bij het onderwijs.

 

  • Ontwikkeling van universitair vak in Malawi: De ontwikkeling van een 12-weeks vak voor Malawiaanse universiteiten is een baanbrekende stap. Deze aanpak rust niet alleen de toekomstige leraren uit met essentiële vaardigheden en kennis over spelenderwijs leren, maar bevordert ook een structurele verandering in het onderwijssysteem van Malawi.

Daarnaast heeft er een assessment plaatsgevonden door het Ministerie van Onderwijs in Malawi. Dit assessment werd uitgevoerd door ambtenaren, waarbij leraren, leerlingen, ouders en schoolhoofden van deelnemende basisscholen werden geïnterviewd. De uitkomst is zeer positief en onderstreept de effectiviteit van de Join for Joy lesmethode. De positieve beoordeling en erkenning door het Ministerie bevestigt de impact en het potentieel van het programma voor verdere uitbreiding en adoptie in het onderwijssysteem.
 

 

Projectspecificatie

 

 

Dankzij de financiële bijdrage van Contribute Foundation kunnen we samen een groot verschil maken in ruraal Oost-Afrika.

Het volgende is mogelijk gemaakt:

  • Een internationale teambuildingsessie voor Join for Joy. We hebben ons internationale team, dat verspreid is over vijf landen, succesvol samen kunnen brengen voor een essentiële teambuildingsessie. Dit heeft niet alleen de teamgeest versterkt, maar ook de onderlinge samenwerking en effectiviteit van ons programma verbeterd.
  • Deelname aan het Join for Joy programma van 10 Oost-Afrikaanse basisscholen, waarmee 32.500 extra kinderen toegang hebben gekregen tot spelenderwijs leren op school en in communities. 
  • Een onderwijsmodule ‘Sport & Development’ is ontwikkeld voor universiteiten in Malawi. Deze module is gericht op het integreren van sport in ontwikkelingsprogramma’s en het opleiden van toekomstige generaties van docenten en ontwikkelingswerkers.

 

 

Voortgang

 

 

Eindrapportage samenwerking 2023

 

Update oktober 2023

 

 

 

Foto en Video