KINDEREN OP BIJ-LES

Bijen Educatiestichting

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

In een tijd waarin de focus van het onderwijs ligt op de kerndoelen taal en rekenen, is er een toenemende noodzaak om kinderen meer te verbinden met de natuurlijke wereld om hen heen. Dit bevordert (positieve invloed) hun sociale competenties en leermotivatie. Uit deze behoefte is het project ‘Kinderen op Bijles’ in samenwerking met de Bijenstichting ontstaan.

Het project is gestart op 1 april 2024 en zal naar verwachting afgerond zijn op 1 januari 2025. Dit project richt zich op basisschoolleerlingen in zowel de onder- als de bovenbouw in Nederland (20 grootste steden). Met de nadruk op ‘stadskinderen’ die minder met de natuur in aanraking komen. Met het doel een nieuwe generatie natuurbewuste en betrokken burgers te cultiveren die op de hoogte zijn van de rol van bijen in ons ecosysteem. Het projectbudget is: € 90.825,-.
 

 

 

Doelstellingen

 

 

Het doel voor 2025 is om tenminste 160.000 basisschoolleerlingen deel te laten nemen aan het project ‘Kinderen op Bijles’.

  • Ruim 150.000 ouders/gezinsleden. (Uitgaande van gemiddelde gezinsgrootte)
  • 18.000 m2 bloemenweide. (Door uitzaaien van alle zaden in de schooltuinen) 
  • 7500 bijen nestelen in de 750 bijenhotels. 
  • 7500 m2 bloeiende bloemen. (Door aanplant bloembollen in schooltuinen)

 

 

Projectspecificatie

 

 

Jongere generaties, te beginnen met ‘stadskinderen’ op de basisschool (onderbouw, bovenbouw), betrekken bij en bewust maken van de rol van bijen in het ecosysteem. 

  • Lesmaterialen, zowel digitaal als fysiek (zoals bijenhotels, bloemenzaden, bijenkwarteten, boeken, en bijen zoekkaarten), worden gratis aan scholen verstrekt. 
  • Ouders worden tijdens de uitvoering project op school geïnformeerd en betrokken via ansichtkaarten met projectdetails, waaronder tips om bijen thuis te helpen met voedsel en links naar educatieve bronnen.
  • Dit met als doel een nieuwe generatie natuurbewuste en betrokken burgers te cultiveren

 

 

Foto's en Film / Voortgang

 

 

De zadenmengselDe zaden moet ook nog geplant wordenEr wordt goed samengewerkt