CROSSING BORDERS

Stichting Leaphy i.s.m. Rhiza Foundation

 

  

We zijn ontzettend trots dat Rhiza Nederland en Stichting Leaphy elkaar tijdens een Contribute-evenement hebben gevonden en de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk dit project uit te voeren. 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Donatiebedrag: € 336.000,-

Tijdspad: 60 maanden. Het project start op 01-01-2023. Het project wordt 01-01-2028 zelfredzaam voortgezet.

Land, plaats & regio: Zuid-Afrika, Johannesburg, Gauteng. Met de ambitie om robotica en IT lesmateriaal in het landelijke curriculum in de bedden.
 

 

 

Doelstellingen

 

 

Binnen dit project is het doel om met de samenwerking van onze bestaande partners Stichting Leaphy en Rhiza Foundation, relevante robotica en IT-onderwijs te bieden in Zuid-Afrikaanse townships op middelbare scholen en de stap naar de arbeidsmarkt faciliteren. Dit om de enorme werkloosheid van 60% onder jongeren te bestrijden. Bovendien willen we met dit project jongeren de mogelijkheden bieden om kennis te maken met robotica en IT. Dit is op dit moment niet mogelijk omdat het niet tot nauwelijks wordt aangeboden.

Concrete doelstellingen van dit project na 5 jaar zijn:

  • Het bieden van relevant robotica en IT-onderwijs voor minimaal 2.000 middelbare scholieren.
  • Het samenwerken met minimaal 10 middelbare scholen.
  • Een team te hebben gevormd van Zuid-Afrikaanse developers die de robotica programmeer software beheert en ontwikkelt.
  • Het bieden van een relevante vervolg opleiding voor 20 afgestudeerden per jaar om deze jongeren een relevante baan te kunnen verzekeren bij onze sociale onderneming.

Tevens is het doel dat het project na 5 jaar volledig zelfredzaam voortgezet kan worden om onafhankelijk nog meer scholen te verbinden aan het project en nog meer jongeren te ondersteunen. Dit kan bereikt worden met hulp van de overheid en via inkomsten vanuit de sociale onderneming van Rhiza. De droom van Leaphy en Rhiza is dat met dit project op lange termijn relevante robotica- en IT-lesmateriaal wordt ingebed in het landelijke curriculum op de middelbare scholen. Wij zijn trots te mogen meebouwen aan deze droom.

 

 

Impact

 

 

De impact die de projectpartners  met dit project willen bereiken is dat op middelbare scholen relevante lessen worden geboden omtrent IT en robotica, waarmee leerlingen goed voorbereid worden voor toekomstbestendige banen. Daarnaast willen ze een vervolgtraject aanbieden voor de leerlingen waarmee de stap naar de arbeidsmarkt makkelijk wordt gemaakt en jongeren een goed inkomen kunnen generen met hun relevante vaardigheden. Hiermee draagt men enorm bij aan een oplossing voor de skills gap en werkloosheid in Zuid-Afrika.

 

 

Projectspecificatie

 

 

  • Eerste 6 maanden: In het eerste half jaar wordt één middelbare school in Zuid-Afrika geselcteerd waar men met de leaphy Flitz robot en een aanvullende IT curriculum start. 
  • Maand 7-12: Wordt een start gemaakt met zelf robotica lesmateriaal te ontwikkelen in Zuid-Afrika. 
  • Jaar 2-5: In deze periode wordt geleidelijk toegewerkt naar 10 middelbare scholen. Daarnaast wordt vanaf jaar 2 vervolgopleidingen aangeboden voor afgestudeerden. 

De zelfredzaamheid wordt bevorderd gedurende het project via software-ontwikkeling vanuit Zuid-Afrika, afgestudeerden te laten werken in de  sociale onderneming en tenslotte door de overheid te betrekken bij het project. 

 

 

Voortgang

 

 

 

Projectupdate over 2023

 

Update juni 2023: De eerste pilotschool heet LEAP Maths & Science School. Hoe passend kan een naam zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's en Film

 

 

 

Nokuyhula Dlamini in actie om haar IT skills een boost te geven