Mathare Girl Power Mentorship Programma

  

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Stichting Contribute heeft het Mentorship Programma met een bedrag van €2.500,- voor 1 jaar ondersteund.

 

 

Doelstellingen

 

Het project is gesitueerd in Mathare, een van de grootste sloppenwijken van Nairobi. Mathare Girl Power zet zich in voor de belangen van jonge meisjes en vrouwen die door armoede weinig kansen hebben om hun levens te verbeteren. Deze groep heeft te maken met gebrek aan onderwijs, huiselijk geweld, prostitutie, drugsmisbruik en worden vaak jonge moeders. Huishoudens zijn vaak allemaal vrouwelijk. Veel jongeren worden weeskinderen door het overlijden van ouders door Aids en moeten zorgen voor jongere familieleden. Zonder educatie hebben ze weinig kans om hun levens te verbeteren.

Zoals Nelson Mandela zei: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

De doelen van Mathare Girl Power zijn:

 • Meisjes en jonge vrouwen via educatie, mentorschap en coaching in staat te stellen om zelf problemen op te lossen
 • Meisjes vaardigheden aanleren om ze te helpen weerbaarder en krachtiger in het leven te staan
 • Meisjes bewust maken van hun rechten en verantwoordelijkheden
 • Coaching aanbieden aan meisjes op scholen en in de buurten en gemeenschappen via ambulante coaches
 • Promoten van een onafhankelijke en zelfstandige houding
 • Jonge vrouwen bewust maken en aanmoedigen om zich in te zetten voor anderen binnen hun gemeenschap  

 

 

Impact

 

Effect van mentorschap:

 • Door het opbouwen van kennis zullen meisjes beter kunnen nadenken over de keuzes die ze maken
 • Samen zijn met lotgenoten in een veilig omgeving geeft mogelijkheden om over problemen te praten en ervaring en kennis te delen
 • Bewustwording bouwt aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid
 • Kennis krijgen over vrouw- en kinderrechten bevordert de emancipatie van vrouwen
 • Mentoren leiden junior-mentoren op die behalve in scholen ook in hun eigen gemeenschap kwetsbare meisjes kunnen bereiken en ondersteunen
 • Het mentorschap-programma introduceren als onderdeel van het schoolcurriculum
 • Docenten en communities elders worden erbij betrokken wat bewustwording van vrouwenproblematiek verbetert

 

 

Projectspecificatie

 

Mathare Girl Power heeft als doel om tien coaches op te leiden. Ze krijgen een training van drie dagen om daarna aan het werk te gaan als coach/mentor. Wekelijks bezoeken ze allemaal een school en werken ze met puber- en tienermeisjes. Hun werk als mentor wordt op vrijwillige basis uitgevoerd. Het doel is empowerment via groepsdiscussies, persoonlijke ontwikkeling en workshops op het gebied van o.a. juridische hulpverlening. Docenten en ‘stamoudsten’ worden ook betrokken.

Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer:

 • Puberteit en seksuele voorlichting
 • Geboortebeperking
 • Gender en gender rollen
 • Seksueel geweld
 • HIV en AIDS
 • Zorgen voor familieleden met HIV
 • Vooroordelen en discriminatie
 • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s)
 • Gezonde relaties
 • (Drugs)misbruik
 • Kinder- en vrouwenrechten

Aan het eind van het programma wordt een bijeenkomst georganiseerd waar alle meisjes die mee hebben gedaan elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en hun netwerk uitbreiden. Er wordt ook een banenmarkt georganiseerd met de scholen om meisjes op weg te helpen en te adviseren bij het zoeken naar werk. Hier komen facilitaire kosten, reiskosten en maaltijden bij kijken voor de deelnemers. Het geld zal ook gebruikt worden om promotiemateriaal te drukken zoals t-shirts, folders, posters en kopieën van het curriculum voor trainers en scholen.

 

 

Eindrapportage

 

De sponsoring van de Contribute Foundation heeft ervoor gezorgd dat het programma nu volledig op gang is. De deelnemende trainers en mentoren hebben in augustus 2019 de laatste bijeenkomst gehad en daarbij kennis en ervaringen gedeeld.

Via deze link kun je het volledige eindrapport inzien van het Mathare Girl Power Project.