MATHARE GIRL FOUNDATION


MATHARE GIRL POWER PROJECT 
 BEDRAG EN TIJDSPAD


Stichting Contribute steunt ons Mentorship Programma met een bedrag van €2.500 voor 1 jaar.
 DOELSTELLINGEN


Ons project is gesitueerd in Mathare, een van de grootste sloppenwijken van Nairobi. Wij zetten ons in voor de belangen van jonge meisjes en vrouwen die door armoede weinig kansen hebben om hun levens te verbeteren. Deze groep heeft te maken met gebrek aan onderwijs, huiselijk geweld, prostitutie, drugsmisbruik en worden vaak jonge moeders. Huishoudens zijn vaak allemaal vrouwelijk. Veel jongeren worden weeskinderen door het overlijden van ouders door Aids en moeten zorgen voor jongere familieleden. Zonder educatie hebben ze weinig kans om hun levens te verbeteren.

Zoals Nelson Mandela zei: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Onze doelen zijn:

 • Meisjes en jonge vrouwen via educatie, mentorschap en coaching in staat te stellen om zelf problemen op te lossen
 • Meisjes vaardigheden aanleren om ze te helpen weerbaarder en krachtiger in het leven te staan
 • Meisjes bewust maken van hun rechten en verantwoordelijkheden
 • Coaching aanbieden aan meisjes op scholen en in de buurten en gemeenschappen via ambulante coaches
 • Promoten van een onafhankelijke en zelfstandige houding
 • Jonge vrouwen bewust maken en aanmoedigen om zich in te zetten voor anderen binnen hun gemeenschap  
 IMPACT


Effect van mentorschap:

 • Door het opbouwen van kennis zullen meisjes beter kunnen nadenken over de keuzes die ze maken
 • Samen zijn met lotgenoten in een veilig omgeving geeft mogelijkheden om over problemen te praten en ervaring en kennis te delen
 • Bewustwording bouwt aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid
 • Kennis krijgen over vrouw- en kinderrechten bevordert de emancipatie van vrouwen
 • Mentoren leiden junior-mentoren op die behalve in scholen ook in hun eigen gemeenschap kwetsbare meisjes kunnen bereiken en ondersteunen
 • Het mentorschap-programma introduceren als onderdeel van het schoolcurriculum
 • Docenten en communities elders worden erbij betrokken wat bewustwording van vrouwenproblematiek verbetert
 PROJECTSPECIFICATIE


Wij willen ons mentorprogramma beginnen met het opleiden van tien coaches. Ze krijgen een training van drie dagen om daarna aan het werk te gaan als coach/mentor. Wekelijks bezoeken ze allemaal een school en werken ze met puber- en tienermeisjes. Wij zullen hun reiskosten en een maaltijd bekostigen. Hun werk als mentoren wordt op vrijwillige basis uitgevoerd. Het doel is empowerment via groepsdiscussies, persoonlijke ontwikkeling en workshops op het gebied van o.a. juridische hulpverlening. Docenten en ‘stamoudsten’ worden ook betrokken.

Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer:

 • Puberteit en seksuele voorlichting
 • Geboortebeperking
 • Gender en gender rollen
 • Seksueel geweld
 • HIV en AIDS
 • Zorgen voor familieleden met HIV
 • Vooroordelen en discriminatie
 • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s)
 • Gezonde relaties
 • (Drugs)misbruik
 • Kinder- en vrouwenrechten

Wij zullen aan het eind van het programma een bijeenkomst organiseren waar alle meiden die mee hebben gedaan elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en hun netwerk uitbreiden. Wij willen ook een banenmarkt organiseren met de scholen om meisjes op weg te helpen en te adviseren bij het zoeken naar werk. Hier komen facilitaire kosten, reiskosten en maaltijden bij kijken voor de deelnemers. Het geld zal ook gebruikt worden om promotiemateriaal te drukken zoals t-shirts, folders, posters en kopieën van het curriculum voor trainers en scholen. VOORTGANG


De sponsoring van de Contribute Foundation zorgt ervoor dat wij nu daadwerkelijk kunnen beginnen met het programma. Het project wordt georganiseerd door Maqulate Atieno, onze projectleider in Nairobi. Er zijn trainers gevonden en op dit moment worden er scholen bezocht en geïnformeerd over het mentorschap-programma. De volgende stap is het bedrukken van promotiemateriaal, opleiden van trainers en de deelnemende scholen verdelen onder de trainers.