OPZET NAAIATELIER VOOR SCHOOLUNIFORMEN

Stichting Meraih Bintang

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Donatiebedrag: €13.015
Duur: 11 maanden
Startdatum: 01-08-2022 
Einddatum:  30-06-2023

Land: Indonesië, Java

Provincie: West-Java

Regentschap: Pangandaran

Kampong: Bulak Laut

 

  • Opzetten van een naai-atelier ten behoeve van het maken van schooluniformen
  • Opleiding 3 jonge dames tot kleermaker
  • Aankoop van 3 naaimachines en materialen om kleding te kunnen maken

 

 

Doelstellingen

 

 

Het opzetten van een naaiatelier en 3 personen een opleiding te geven tot kleermaker. Schooluniformen kunnen dan in eigen beheer worden gemaakt i.p.v. ze jaarlijks via retail aan te schaffen. Door deze werkwijze wordt aanzienlijk kosten bespaard en daarnaast ook uiteindelijk geld gegenereerd. 

Na evaluatie van het pilot-jaar dit project uitbreiden door ook voor andere scholen in Pangandaran de schooluniformen te gaan maken. De opbrengsten hiervan zorgen er weer voor dat hiervan de kansarme kinderen op Suryadi’s school gratis schooluniformen krijgen.

 

 

Impact

 

 

•    Het project verschaft werkgelegenheid
•    Het project zorgt voor kostenbesparing doordat de schooluniformen zelf gemaakt worden
•    Kansarme kinderen die anders niet naar school zouden kunnen in verband met de kosten dat nu wel kunnen.

 

 

Projectspecificatie

 

In een eerder project hebben heeft Contribute samen met Meraih Bintang ervoor gezorgd dat de kinderen in Pangandaran voor het komende schooljaar werden voorzien van de vereiste schoolspullen en uniformen.

De behoefte aan schooluniformen blijft echter een terugkerende behoefte. Contribute heeft Meraih Bintang gevraagd om na te denken of het niet mogelijk zou zijn zelf de uniformen te maken in een eigen naaiatelier. Deze handschoen is heel fijn door hen opgepakt.

Het doel is om nu voor schooljaar 2022 – 2023 alle uniformen voor de school te maken, als pilot. Daarna volgt een evaluatie, is het de bedoeling om uit te breiden en de diensten aan te bieden aan andere scholen/klassen in Pangandaran. Met het geld dat er verdiend wordt kunnen dan de benodigde materialen gekocht worden, werkers worden betaald, de uniformen met korting aangeboden worden aan de ouders van de kinderen die naar Suryadi's  school gaan. Met deze korting kunnen de ouders vervolgens een deel van het lesgeld bekostigen. Gegarandeerd wordt dat voor de families die dit niet kunnen, de kosten door de stichting worden opgepakt zodat hun kinderen naar school kunnen (blijven) gaan. 

 

 

Voortgang

 

 

Januari 2023:

Het maken van alle reguliere schooluniformen (compleet) zowel voor de peuter, kleuter als lagere school zijn gereed: 317 stuks . Men is 1 december gestart met het maken van de tweede batch uniformen wederom voor de peuter, kleuter als lagere school. Dit keer de  317 batik uniformen: Hierna volgen nog de traditionele uniformen (317 stuks), sport uniformen (317 stuks) en scouting uniformen (120 stuks).

Het materiaal voor de reguliere en batik uniformen zijn besteld en uiteraard geleverd. Het materiaal voor de traditionele uniformen is inmiddels ook besteld. Het materiaal voor de sport en scouting uniformen wordt ook binnekort besteld. Ook wordt daarbij een hand naaimachine besteld voor het maken van knoopsgaten wat daardoor wordt vereenvoudigd.

Vanaf februari komt Lani (zie update augustus 2022) het team versterken, zij is dan klaar met haar opleiding.

Dit eerste jaar is een pilot jaar. Om met deze nieuwe aanpak ervaring op te doen. Er worden dus alleen alle uniformen  gemaakt voor de kinderen die naar de eigen school gaan die door Maeraih Bintang is opgezet. Voor het schooljaar 2024-2025, waar men dus in juli 2023 mee van start zal gaan, kijken ze of het al mogelijk is om het vervaardigen van uniformen voor andere scholen toe te voegen en hoeveel ruimte er binnen de bestaande capaciteit ligt c.q of er extra krachten en naaimachines moeten worden ingehuurd/aangeschaft.

September 2022:

Icha en Ani krijgen nu hulp van Teti Resmiawati die het team is komen versterken. Teti is de moeder van een van de kinderen uit de  allereerste kleuterklas, schooljaar 2012-2013. Ze heeft ook deelgenomen aan het leer/werk project voor vrouwen tot coupeuse destijds. Teti is door de jaren heen altijd betrokken gebleven bij Meraih Bintang en heeft veel geholpen.

Teti Resmiawati

 

Augustus 2022: 

Lani is iniddels gestart met haar opleiding en naar verwachting tussen januari en maart 2023 afronden

 

Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden die goed heeft uitgepakt. Twee potentiële kandidaten voor de opleiding hadden zich teruggetrokken. Men is toen meteen op zoek gegaan. Ani en Icha wilden heel graag in het atelier werken en zijn ook nog eens klaar met de opleiding. In plaats van te investeren in hun opleiding, zijn de opleidingskosten die ze geleend hadden aan hen vergoed zodat ze schuldenvrij kunnen starten. Awen is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties.

Ani (22 jaar)

Awen

Icha (21 jaar)

 

 

 

Foto's en Film

 

 

Bedankt namens Ani, Icha, Lani en Teti

 

Er zijn echt enorm veel schooluniformen geproduceerd in het naaiatelier 

 

De activiteiten in het atelier nemen in gestaag temp toe.

 

Het naaiatelier is volledig ingericht en klaar voor de trainingen en productie.


De groothandel in Bandung waar het materiaal voor de schooluniformen wordt besteld.