BENODIGDHEDEN SURYADI'S SCHOOL

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Donatiebedrag: € 23.000
Duur: 4 maanden
Startdatum: 01-04-2022 
Einddatum:  31-07-2022

Land: Indonesië, Java

Provincie: West-Java

Regentschap: Pangandaran

Kampong: Bulak Laut

 

 • Inventarisatie: welke kinderen hebben wat nodig en het bepalen van de aantallen van de benodigdheden.
 • Inkopen en plaatsen van de bestellingen
 • De 271 verschillende pakketten met benodigdheden samenstellen
 • Het uitleveren van de pakketten met benodigdheden in groepjes aan de moeders van de kinderen.

 

 

 

Doelstellingen

 

 • Kansarme kinderen helpen om naar school te (kunnen) blijven gaan
 • Hen de mogelijkheid geven om aan de cirkel van armoede te ontsnappen en zelfredzaam te worden, zodat zij op hun beurt weer hun familie kunnen helpen.

 

 

Impact

 

Het project ‘benodigdheden Suryadi’s school’ zorgt ervoor dat de ouders van 271 kinderen naar school kunnen (blijven) gaan.

Pangandaran is van oudsher een vissersgemeenschap. Dit betekent dat veel gezinnen een laag en onregelmatig inkomen hebben. Het minimumloon voor West-Java is in 2019 vastgesteld op omgerekend €104 per maand maar voor de families die wij helpen ligt dit helaas nog een stuk lager. Geld voor de verplichte schoolspullen is er derhalve niet.

 • Start en continuïteit van onderwijs voor kinderen uit arme gezinnen in Pangandaran
 • Toename van lichamelijk en geestelijk welbevinden
 • Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zoals creativiteit, communiceren en saamhorigheid.

Op de lange termijn is de impact dat deze leerlingen:

 • Zelfredzaam worden doordat ze de mogelijkheid hebben gehad om te leren 
 • Ze, doordat ze naar school hebben kunnen gaan, meer keuzemogelijkheden hebben met betrekking tot het vinden van een baan.

 

 

Projectspecificatie

 

School is voor kinderen in Indonesië zoveel meer als alleen school. Het is een plek waar ze vriendjes maken en samen in een veilige

omgeving kunnen leren en spelen. Ook is het een plek waar moeders samenkomen voor hun sociale contacten.

Maar waar het in Nederland vanzelfsprekend is om naar school te gaan is dat in Indonesië verre van het geval. Voor een kind op de lagere school bedragen de kosten om naar school te gaan omgerekend ca. € 154,- per jaar.  Voor heel veel ouders in het gebied waar wij actief zijn is dit bedrag niet op te brengen. Daarom dit project: benodigdheden Suryadi’s school. Door dit project kunnen 271 kansarme kinderen naar school (blijven) gaan in het schooljaar 2022-2023 omdat wij als stichting de kosten, dankzij de donatie van de Contribute Foundation,  op ons kunnen nemen en daarmee de families kunnen ontzorgen.

 

 

Voortgang/Eindrapportage

 

 

Augustus 2022: Alle voorbereidingen zijn succesvol afgerond. Alle pakketten zijn netjes samengesteld en ook opgehaald door de nieuwe trotse jonge eigenaren en hun ouders. Meraih Bintnag heeft geweldig werk geleverd en dat kuen je lezen in onderstaande eindverslag. Echt de moeite waard.

 

In het kader van het stimuleren van duurzaamheid in projecten hebben wij stichting Meraih Bintang gevraagd na te denken over het zelf fabriceren van de schoolkleding i.p.v. dit jaarlijks te moeten inkopen. Dit is met veel enthousisasme opgepakt.

In de kleuterschool had Darto afgelopen maand een meeting met het team van leraressen. Onderwerpen van gesprek waren het nieuwe schooljaar, welke kinderen wat nodig hebben en het nieuwe project "naaiatelier". Dit werd enthousiast ontvangen en het team helpt mee zoeken naar dames in hun kampongs die eventueel interesse hebben om hier te werken dan wel het vak te leren.

 

Mei 2022: De aanmeldperiode voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is geopend. Binnen 3 dagen waren er 30 aanmeldingen voor de peuterklas en is dus vol, 30 aanmeldingen voor de 1e klas van de lagere school en deze is dus ook vol. Hiervoor waren er meer aanmeldingen als dat men kon plaatsen dus zal er een selectie plaatsvinden waarbij de prioriteit uiteraard ligt bij de allerarmste kinderen/families. 
Ook de aanmeldingen voor de kleuterschool lopen als een trein, hier zijn nog 7 plekken open naar verwachting zullen deze ook snel  ingevuld zijn.

Ibu Dimas, hoofd van de lagere school heeft een video gemaakt voor de aanmeldingen campagne welke door alle leraressen die 'actief' zijn op social media, is verspreid. Dit is uiterst effectief is gebleken.

 

 

 

Foto's en Film

 

En denk je dat ze blij zijn met de schooluniformen en lesmaterialen?

 

Schoolpakketten staan netjes gesoreteerd klaar om te worden uitgereikt.

 

De trotse bezitters met hun pakket voor het komende schooljaar

 

Aditya maakt trouw zijn huiswerk. Hij gaat naar Suryadi's school en woont met zijn moeder bij opa. Zijn vader heeft hen verlaten toen hij nog een baby was. 

 

Hayfa: op de foto met zijn broertje gaat naar  de kleuterschool van Meraih Bintang. Zijn broertje gaat niet naar school. De hoop is dat hij volgend schooljaar ook opgenomen kan worden.

 

Ibu Herti aan het werk met een leerling uit de Volta klas (lagere school)

 

Op nationale televisie is een nieuwsitem uitgezonden over het bezoek van de vrouw van de gouverneur van West-Java , die  onder begeleiding van de de vrouw van de Regent van Pangandaran, Suryadi's school heeft bezocht.