VOED DE BUIK, VOED DE GEEST

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Contribute heeft met een bedrag van € 27.756,- de financiering van het project van Mathare Girl Power Project (MGPP) op zich genomen. Het project start medio januari 2021 en de planning is dat deze eind december 2021 wordt afgerond.

Fiona van Mathare Girl Power Project stelt zich graag aan je voor en licht het project toe.

 

 

Doelstellingen

 

Het voortzetten van het mentorprogramma met Covid-beperkingen

De COVID-19-pandemie heeft tienermeisjes en jonge vrouwen extra hard getroffen. Ouders en verzorgers zijn door de Covid pandemie hun banen kwijt en dus hun inkomens. Dit heeft geleid tot extreme armoede voor families die al voor de pandemie, door daglonen moesten zien te overleven.

De gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen zijn desastreus.

 • Gebrek aan onderwijs;
 • Gebrek aan voorzieningen voor levensonderhoud;
 • Achteruitgang van seksuele en reproductieve gezondheid;
 • Seksueel en gender gebaseerd geweld;
 • Onbetaalbare zorg en weinig toegang tot gezondheidszorg;
 • Vroege en gedwongen huwelijken om arme families te ontlasten voor kosten.

Daarom vinden wij het van wezenlijk belang dat ons Mentorschap programma gewaarborgd wordt. Educatie, voorlichtingen en coaching zijn cruciaal voor deze meisjes.

Het voorkomen van schoolverzuim tijdens de menstruatie

Het onderwijs voor meisjes is sterk afhankelijk van hun vermogen om tijdens hun maandelijkse periodes naar school te gaan.

Maandverband is een luxe die maar weinig meisjes zich kunnen veroorloven. Het is vaak een keuze tussen het kopen van voedsel of sanitaire bescherming. Het alternatief is het gebruiken van stroken stof die gewassen moeten worden en te drogen gehangen. Het effect van dit probleem is groot.

 • Onhygiënische omstandigheden en het gebrek aan schoon water in sloppenwijken;
 • Hoge kans op urineweginfecties;
 • Schaamte en angst gevoelens door bebloede kleding;
 • Maandelijks een paar dagen schoolverzuim;
 • Weinig afgeronde schoolopleidingen en gemiste kansen op diploma’s;
 • Uiteindelijk minder kansen op het arbeidsmarkt

MGPP wil deze probleem oplossen voor meisjes die het programma volgen, door ze te voorzien van maandverband. 

Opzetten van een schoolvoedingsprogramma.

Tijdens de Covid response activiteiten in 2020, ondersteund door Contribute Foundation, kwam MGPP erachter dat veel jonge schoolkinderen te klein zijn voor hun leeftijd als gevolg van ondervoeding. De gemiddelde negenjarige is in principe even groot als een zes- of zevenjarige. Het effect van honger op de kinderen is duidelijk. 

 • Ontwikkelingsachterstand door ondervoeding;
 • Slechte concentratie en dus niet op volle kracht kunnen leren;
 • Gebrek aan energie als gevolg van honger;
 • Een grotere afwezigheid en toename van het aantal voortijdige schoolverlaters.

MGPP wil ervoor zorgen dat deze kinderen elke dag een ontbijt op school kunnen nuttigen.

 

Impact

 

Het verwachte resultaat van de acties van MGPP:

 • Door het curriculum te kunnen blijven onderwijzen in de 10 scholen waar ze mee werken en in de verschillende gemeenschappen/wijken, wordt belangrijke kennis overgebracht die cruciaal is voor de ontwikkeling, de bewustwording en het zelfvertrouwen van schoolmeisjes.
 • Het ondersteunend inzetten van mentoren en coaches. Zij geven advies, fungeren als voorbeeldfunctie en onderhouden het contact met kwetsbare meisjes in school of in de gemeenschap.
 • Minder schoolverzuim door een schooljaar lang maandverband uit te delen aan alle meisjes die meedoen aan het mentorschap-programma. Hierdoor zullen er ook meer meisjes gaan deelnemen.
 • Het overbrengen van kennis over menstruele hygiëne door het geven van speciale workshops.
 • Het belang van goede hygiëne om Covid besmettingen te voorkomen door gezichtsmaskers en veiligheidsadvies te geven.
 • Ondervoeding van 4.000 jonge kinderen verminderen door een ontbijt op school te verschaffen. Dit heeft tot gevolg dat de leerprestaties en concentratievermogen verbeteren door een ontbijt op school te geven wat resulteert in minder schoolverzuim door de garantie van een maaltijd.

 

 

Projectspecificatie

 

Deze Covid epidemie heeft overal ter wereld de allerarmsten het hardst getroffen en in de sloppenwijken van Nairobi zijn het met name de

vrouwen en kinderen die er het meest onder te lijden hebben door o.a. het gebrek aan inkomen als gevolg van de lockdown.
Het mentorschap programma voor meisjes is een belangrijk onderdeel van het curriculum geworden in de 10 scholen waar wij mee samenwerken omdat het normaal niet gedoceerd wordt. Wij willen dit belangrijke programma voortzetten, ondanks de Covid-restricties en door het inzetten van docenten, mentoren en coaches is dit haalbaar. Het is zo ontzettend belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan; hun hele toekomst hangt ervan af. 
Het is ondenkbaar voor ons dat meisjes niet naar school kunnen als ze ongesteld zijn. Maandverband is een luxe product en het is een keuze voor een maaltijd of maandverband. 
Ook de jongsten lijden onder de effecten van de pandemie. Ze krijgen maar één maaltijd per dag en dit ‘s avonds na een lange schooldag zonder eten en drinken. Natuurlijk heeft dit een effect op hun vermogen om te leren en ontwikkelen. Daarom willen wij deze scholen de mogelijkheid bieden om keukens op te richten zodat ze de kinderen een ontbijt kunnen geven op school. 
Aan het eind van het jaar zullen alle deelnemers het mentorschap programma afsluiten met een maaltijd en activiteiten. Ook het kindertehuis/school Soul en Mercy zal hier aan meedoen. Dit zal een mooie beleving/ervaring voor alle kinderen aan het eind van het jaar zijn.

Evalueren en monitoren

 • De Mathare Girl Power Project mentoren zullen deze scholen minstens één keer per week controleren en bezoeken. Ze zullen de leerlingen/studenten, leerkrachten en beheerders controleren en spreken, onder ander over het curriculum en het voedingsprogramma.
 • Onze docenten en mentoren zullen leermiddelen zoals de voorraad boekjes, distributielijsten en de eigen presentielijsten van de school controleren. Zij zullen naast kwantitatieve en ook kwalitatieve gegevens van de scholen verzamelen.
 • Het Ontbijt- en Meisjes programma zullen gemonitord worden door Mw. Maqulate Atieno, onze projectleider. Zij zal dat doen samen met de directeuren, docenten en mentoren van de scholen.   

 

 

Foto's en film

 

De mentoren van het mentorshap-programma delen graag hun enthousiasme en ervaringen (oktober 2021)

 

Een kleine greep uit de vele kinderen die door dit project een grotere kans krijgen zich beter te ontwikkelen (oktober 2021)

 

Schitterende weergave van de feedback van de scholieren deelnemen aan het project (juni 2021)

 

Update van 27 februari 2021