MEER UGANDESE KINDEREN MET EEN HANDICAP KRIJGEN HULP

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Contribute Foundation heeft in samenwerking metr Miva en een donatie van € 17.812,50 de financiering van het project ‘Meer Ugandese kinderen met een handicap krijgen hulp’ op zich genomen. Het betreft de aanschaf van een persnonenbusje dat gebruikt wordt door Angel's Centre For Children With Special Needs. Het project is gestart op 4 februari 2022 en afgerond in maart 2023.

 

 

Doelstellingen

 

Angel’s Center for Children with Special Needs is opgericht om kinderen met het Syndroom van Down te ondersteunen. Het centrum  biedt dagbesteding en therapie en “early learning” scholing. Behalve met de nu 59 kinderen, wordt ook intensief gewerkt met de ouders, die centraal blijven staan in de ontwikkeling van de kinderen. Dit project financiert een minibus voor Angel’s Center. Hiermee worden kinderen van en naar het centrum vervoerd, en worden huisbezoeken afgelegd door stafleden, bij kinderen die (deels) thuis begeleid worden.

 

 

Impact

 

Voor het functioneren van het centrum is eigen vervoer essentieel. De kinderen in de dagopvang moeten elke ochtend naar het

centrum toe en aan het eind van de dag weer naar huis. Niet alle ouders hebben een auto om dit zelf te kunnen doen en openbaar vervoer is geen optie voor kinderen met een handicap.  Verder krijgt een aantal kinderen hydro-therapie (zwemmen). Dit gebeurt in een zwembad, en ook daarvoor is vervoer noodzakelijk.

Voor de ambulante hulpverlening is transport natuurlijk ook belangrijk. Met eigen vervoer kunnnen stafleden bezoeken afleggen aan kinderen en hun ouders, maar ook aan scholen, om ze te helpen om kinderen met een handicap op te nemen in het reguliere onderwijs.

Het centrum heeft een busje, maar dat is oud en versleten, en daarom niet betrouwbaar om goede zorg te leveren. Daarom is een investering in een ander busje nodig.
 

 

 

Projectspecificatie

 

Dit project bestaat uit de financiering van 75% van de aanschaf van een minibus. De andere 25% wordt door het centrum zelf gefinancierd, evenals lopende kosten als brandstof, onderhoud, verzekering, etc.

 

 

Voortgang

 

Maart 2023: Het project is afgerond en de bus wordt heel intensief gebruikt en zelfs niet alleen voor de acvtiviteiten van het Angel's Center. De eindrapportage geeft een mooi overzicht en tevens ook een inkijkje in de soms erbarmelijke omstandigheden waarin met moet leven.

 

Maart 2022: Inmiddels is de bus aangeschaft. Volgende stappen zijn: Begeleiding van Angel’s Center bij administratieve afschrijving van de investering (dit is door MIVA inmiddels in gang gezet), logo van Contribute Foundation op de bus.

Juli 2022: De bestickering van de bus is klaar en hij is vol in bedrijf om de kinderen te vervoeren.

 

 

Foto en film

 

 

 

Maart 2023: De meisjes worden met de bus naar zwemles gebracht