MIVA

 

LEVENS REDDEN IN GHANA

 

 

 

BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute heeft met een bedrag van €15.000 de aanschaf van een ambulance voor het St. Joseph ziekenhuis in Koforidua, Ghana, mogelijk gemaakt. Begin oktober 2018 is de ambulance in bestelling gegaan en deze zal zeer binnenkort arriveren in de haven van Tema in Ghana.

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Missionarissen zijn van oudsher een bijzondere groep pioniers. In afgelegen gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen zij kansarme groepen door het geven van onderwijs en medische zorg en zetten zij zich in voor de rechten van de mens. Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie, afgekort MIVA, werd in 1935 opgericht om hen van transportmiddelen te voorzien.

Wereldwijd zijn er nog steeds pioniers, met uiteenlopende achtergronden, die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. Als enige goede doel in Nederland ondersteunt MIVA hen met vervoersmiddelen- en communicatiemiddelen. We financieren een auto, (school)bus, motor, boot of computer en maken toegang tot internet mogelijk. MIVA steunt mensen die actief zijn binnen verschillende thema’s in de ontwikkelingshulp. Wij richten ons voornamelijk op projecten op de volgende terreinen:

  • Gezondheidszorg: Toegang tot de gezondheidszorg is, vooral in Afrika, niet vanzelfsprekend. Mensen hebben weinig kennis van hygiëne en medische hulp is niet binnen bereik. MIVA steunt mensen die zich inzetten om de gezondheidszorg bereikbaar te maken en te verbeteren.
  • Ontwikkeling van kinderen: Kinderen vormen een kwetsbare groep. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, ook kinderen die leven in armoede of met een beperking. Zij hebben recht op onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt en gezondheidszorg en moeten worden beschermd tegen mishandeling, geweld en kinderarbeid. MIVA opent de wereld voor kinderen door bij te dragen aan hun ontwikkeling op al deze gebieden. Daarbij wordt altijd de omgeving van het kind betrokken en is het doel om deze kinderen zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

 

 

 IMPACT

 

Op de plekken waar MIVA actief is zijn de afstanden groot en de wegen slecht. MIVA wil met haar hulp het bereik van de pioniers vergroten, juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. Kwetsbare mensen in afgelegen regio’s krijgen op deze manier toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Een goed voorbeeld hiervan is de motorambulance die dokter Christian in Congo kon aanschaffen met hulp van MIVA:

Dokter Christian leidt één van de moeilijk bereikbare ziekenhuizen in Congo. Zijn bestemming: Een Congo zonder onnodige sterfte. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De zandwegen zijn moeilijk begaanbaar en de afstand tot het ziekenhuis is soms enorm. Samen met zijn team wil Dokter Christian niets liever dan medische hulp bieden aan hen die het nodig hebben. Met de levensreddende motorambulance die hij van MIVA kreeg worden maandelijks 20 tot 30 patiënten vervoerd. ‘Het sterftecijfer is flink gedaald sinds de komst van de motorambulance.’ Per maand wordt er wel tot 1000 km mee afgelegd op zeer slecht begaanbaar terrein. De motorambulance zorgt er o.a. voor dat zwangere vrouwen wél op tijd het ziekenhuis kunnen bereiken en dat hun baby’s de kans krijgen op een leven.

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Het Sint Joseph ziekenhuis in Koforidua, Ghana heeft dringend behoefte aan een nieuwe ambulance voor de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis is zeer belangrijk in de regio en een ambulance is cruciaal voor een goede hulpverlening. De ambulance die eerder werd gebruikt was zo oud dat hij inmiddels stilstaat en niet meer gerepareerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat mensen het ziekenhuis niet op tijd kunnen bereiken.

 

In 2009 werd het ziekenhuis uitgebreid met een heel nieuw gebouw. Alle medische activiteiten vinden sindsdien plaats in dit gebouw. Naast algemene gezondheidszorg en zorg op het gebied van verschillende disciplines is er in het nieuwe gebouw een gespecialiseerde trauma-en orthopedie afdeling. Daar bevindt zich ook de spoedeisende hulp, waarvoor de ambulance zo hard nodig is.

Een nieuwe ambulance kan levens redden in Ghana en is ontzettend urgent!

  • De vorige ambulance maakte zo’n 4 à 5 ritten per dag. Nu komen patiënten in grote problemen of overlijden, omdat ze geen goede hulp krijgen tijdens een rit en niet op tijd aankomen in het ziekenhuis;
  • Als laatste redmiddel worden er taxi’s ingezet om mensen te vervoeren. Daarin ontbreekt de apparatuur die nodig is om de patiënt in leven te houden.

De ambulance zal een grote impact hebben op de gezondheidszorg in de regio van het ziekenhuis. Het voertuig geeft de helden van het St. Joseph ziekenhuis in Ghana de kans om levens te redden! De ambulance zal ervoor zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in de hulpdiensten. Patiënten kunnen door de komst van de ambulance beter, sneller en veiliger worden geholpen.
Het Sint Joseph ziekenhuis is tevens een regioziekenhuis. Dit betekent dat, indien nodig, patiënten vervoerd moeten worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Met de ambulance is er minder risico tijdens transport tussen de verschillende ziekenhuizen.

De ambulance die het Sint Joseph ziekenhuis krijgt is een four-wheel drive en is geschikt voor het ruige terrein in Ghana. De auto zal worden ingericht als ambulance. Een bijkomend voordeel van een four-wheel drive als ambulance, is dat deze op de zandwegen veel sneller en efficiënter kan rijden dan een gewone auto en hierdoor nog eens 300 extra mensen kunnen worden bereikt.

De ambulance zal zorgen voor:

  • Het bereiken van zo’n 200.000 mensen in Koforidua en omgeving;
  • Een stijging van de reactiesnelheid van de spoedeisende hulpdienst met wel 60%;
  • 50% minder sterfgevallen op de spoedeisende hulp.

 

 

 EINDRAPPORTAGE

 

 

Het project is inmiddels met goed gevolg afgerond en de ambulance wordt enorm veel ingezet en heeft al flink wat kilometers afgelegd. Veel patiënten zijn hierdoor van de noodzakelijke hulp voorzien.

Het eindrapport kunt u lezen via deze link.