GEZOND GEREEDSCHAP

Moestuin De Haar

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation maakt met een bijdrage van €4.096,- het mogelijk om voor Moestuin De Haar in Haarzuilens, om te investeren in nieuw gereedsschap om de werkzaamheden in de tuinen beter uit te kunnen voeren. 

Looptijd van het project 10 juli 2023 - 10 november 2023

Haarzuilens is een klein historisch dorp wat is ontstaan in de nabijheid van Kasteel de Haar. Moestuin de Haar is gevestigd op de historische grond van de moestuin waar vroeger de baron en barones hun voedsel van nuttigden.
Op dit moment genieten oogstaandeelhouders uit de gehele omgeving, van De Meern tot Maarssenbroek en van Harmelen tot aan Utrecht, van de teelt van Moestuin de Haar
 

 

 

Doelstellingen

 

 

Baron Thierry van Zuylen sprak vroege over de moestuin met de termen ‘Om den schoonheid en den nutte’. Passende in deze uitspraak volgen de doelen van de stichting.
Het nut zit in:

 • Aanbieden van biologisch geteelde groenten en bloemen vanuit de lokale omgeving, een korte keten, voor de inwoners van Haarzuilens en omgeving.
 • Zelfoogsten zodat mensen met hun handen in de aarde zitten en leren hoe hun voedsel groeit en geoogst wordt, ook een educatief element dus.
 • Oogstdeelnemers delen mee in goede opbrengst van het land maar ook in de mindere tijden, het principe van Community Supported Agriculture (CSA). 
  • De prijs van het oogstaandeel kent drie tarieven waarbij je betaalt naar draagkracht.
 • Een plek bieden voor mensen die vrijwillig, naar tijd en kunde, een bijdrage willen leveren. Passend bij jou als mens die zijn tijd beschikbaar stelt om de tuin te laten groeien. De tuin zou niet zijn wat hij nu is zonder deze mensen.

Mensen nemen dus deel met hun hoofd, hun hart en hun handen om zo een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van Moestuin de Haar. Waarbij voor een deel van de vrijwilligers op de moestuin het hoofd weer op orde komt door met hun hart en de handen aan de slag te zijn en zo weer terug te keren in hun eigen arbeidsgebied.

Op het grensvlak van schoonheid en nut, educatie voor scholen:

 • Aanbieden van een lesprogramma voor scholen in de omgeving, twee dagen in het seizoen, waarbij helpen op en gezamenlijk eten van de tuin het doel is.
 • Sint Bonifatiusschool uit Haarzuilens ondersteunen als school in het groen met een lesprogramma van zeven momenten in het seizoen en afsluitend koken voor de ouderen in het dorp.
 • Een middentuin met een buitenleslocatie inclusief schoolbord en mogelijkheden om in groepen te werken.

Voor de schoonheid:

 • Het realiseren van een zelfrondleiding over de moestuin waarbij bezoekers het verhaal van nu en de historie van de moestuin te weten komen.
 • Een middentuin waarbij het boomornament van het hek naar het kasteel als landschapskunst is verwerkt als graspaden. 
 • De ontwikkeling van een muurkas tegen de historische tuinmuur die onderdeel is van het Rijks Cultureel Erfgoed in Nederland.

 

 

Impact

 

 

Om de maatschappelijke impact van Moestuin de Haar te kunnen meten heeft de stichting in 2022 gebruik gemaakt van de Maatschappelijke AEX (MAEX), een blauwdruk voor het meten van duurzaamheid. Dit doen ze sinds 2020.
Maar liefst 9 van de 17 onderwerpen bleken relevant voor de moestuin. Deze 8 SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn gevisualiseerd in de afbeelding waarbij de bijdragen per SDG relatief ten opzichte van elkaar zijn weergegeven.

MAEX geeft een indicatieve impactwaarde af. Voor 2022 was deze van Moestuin de Haar een waarde van € 260.000,-.
 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Met de aanschaf van Gezond Gereedschap in 2023 gaat Stichting Moestuin de Haar investeren in de vernieuwing en aanschaf van gereedschap om de arbeidsomstandigheden te verbeteren of de werkzaamheden efficiënter te maken. 
Zowel voor tuinders, vrijwilligers als klussers op de tuin. De tuinders hebben hier in de afgelopen winter over nagedacht en een overzicht aangeleverd van middelen die ‘het leven makkelijker maken’.

De kruidentuin

 

De klussers werken nu vaak nog met eigen gereedschap. Een van de behoeftes is een goede boormachine met accu zodat over het hele terrein gebruik gemaakt kan worden van de boormachine. 
Afgesproken is dat de klussers na de zomervakantie een inventarisatie van benodigd gereedschap maken, na de drukte van het teeltseizoen. Het gebruik van het eigen gereedschap willen we wegnemen.
 

 

 

Foto's en Film

 

 

November 2023: Het project is met succes afgerond en naast het fijne verslag is er ook een mooie film gemaakt. 

 

Vrijwilligers aan de slag in de moestuin

 

Ook scholen leren in de moestuin