NME MUNDIAL

 

WATEROPVANG VOOR MOESTUIN IN BOLIVIA

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute ondersteunt het Stadstuinproject 2018-2020 met €14.090 de volledige financiering voor het waterharvesting deel van het project. In 2019 komen er 10 wateropvang installaties voor gezinnen en 2 voor centra. In 2020 is dit 20 voor gezinnen, 2 voor centra en op 1 school. De installaties zullen worden aangelegd voor de regenperiode van dat jaar.

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Stichting NME Mundial probeert met het stadstuinproject, samen met haar lokale partner Alerta Verde, de voedselzekerheid en de leefkwaliteit in de armste buitenwijken van Cochabamba te verbeteren door middel van Natuur en Milieu Educatieprojecten gericht op het zelf verbouwen van groente in school- en familiemoestuinen en in die van diverse instellingen.

 

 

 

 

IMPACT

 

Wij werken in de Zone Ushpa Ushpa in de wijk Minero San Juan 12 km af van het centrum in Cochabamba. In de wijk is geen waterleiding en men is voor water afhankelijk van regen en de waterauto. Het water wordt nu opgeslagen in olievaten van 200 liter. In de maanden mei tot en met september valt er nauwelijks regen. Dit is een groot probleem voor de moestuinen in ons project. De deelnemers die met succes de eerste 2 periodes hebben doorlopen van het moestuin project komen in aanmerking voor een watertank. Wij verwachten met de watertanks dat de deelnemers het hele jaar door voldoende groente kunnen verbouwen.

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Wij willen in het moestuinen project wateropvang realiseren.

  • Voor 30 gezinnen een watertank van 1.200 liter
  • Voor 4 centra wateropvang met een capaciteit van 4.000 liter
  • Voor 1 school wateropvang met een capaciteit van 20.000 liter

Met de wateropvang verwachten wij dat er voldoende water is om de tuinen te irrigeren en er het hele jaar door verse groente beschikbaar komt.

Het moestuinen project

Sinds 2008 heeft de stichting NME Mundial in de Boliviaanse stad Cochabamba verschillende educatieve projecten op het gebied van natuur, milieu en stadstuinbouw gedaan. Via onze plaatselijke partner Alerta Verde werken we aan een schoolprogramma en een stadstuinproject op basis van het principe van de vierkante metertuin.
De steden in Bolivia blijven groeien, de mensen uit de hoogvlakte komen naar lager gelegen gebied op zoek naar een betere toekomst. Deze migranten strijken neer in de buitenwijken van Cochabamba, vergelijkbaar in grootte met Amsterdam. In deze nieuwe nederzettingen is vaak nog onvoldoende infrastructuur (drinkwater, elektriciteit, riolering, afvalvoorziening etc.) aanwezig. Dit heeft gevolgen voor natuurlijke hulpbronnen en werkt erosie en vervuiling in de hand. Veel gezinnen in de buitenwijken leven onder de armoedegrens van US$ 1,90 per persoon per dag.
In de buitenwijken is er ook gebrek aan verse producten, zijn de groenteprijzen hoog en is er slecht onderwijs. Veel mensen eten vezelarme maar koolhydraat- en vetrijke maaltijden met weinig variatie. Door het tekort aan vitaminen en mineralen hebben veel kinderen te maken met ontwikkelingsproblemen. Door ons te richten op gezonder voedsel, hopen we dat kinderen zich beter ontwikkelen, dat hun schoolprestaties vooruitgaan en dat ze daarna betere kansen op betaald werk krijgen.

Stadstuinproject 2018-2020

Ons doel is het verbeteren van de leefkwaliteit in wijken door het aanbieden van natuur- en milieueducatie gericht op stadslandbouw, gezonde voeding en verbetering van de leefomgeving door aanleg en beheer van groenvoorzieningen (tuinen) rondom de woningen.
We richten ons op families, instellingen en scholen in een bepaalde wijk voor een periode van 3 jaar. We meten de resultaten van het project op de levensstijl en de bewustwording op het gebied van gezonde voeding en maken aan de hand van wat we hebben geleerd, een blauwdruk voor vergelijkbare projecten in een volgende wijk.

 

Jaarlijks 2 centra

We werken met 2 centra in de wijk samen. Dit kunnen opvang tehuizen zijn maar ook huisvrouwverenigingen en/of huiswerk begeleidingsgroepen. Wij ondersteunen bij de aanleg, inrichting en het onderhouden van een moestuin. De moestuin wordt aangelegd met de bewoners en is bedoeld om het eigen groente verbruik te dekken. Na afloop moet de moestuin kunnen worden beheerd door de bewoners.
Naast de tuinaanleg en beheer is er ook aandacht voor gezonde voeding, inclusief het geven van kookworkshops. Alle werkzaamheden worden ondersteund door passend lesmateriaal.

Jaarlijks 3 á 4 nieuwe scholen

Wij werken jaarlijks met 3 - 4 nieuwe scholen (zo mogelijk) in de wijk. Het projectteam verzorgt lesprogramma’s met theorie in de klas en tuinieren in de schooltuin om het geleerde direct in praktijk te brengen. De kinderen leren niet alleen de basistechnieken van het tuinieren, maar ook over gezonde voeding, composteren, groentezaden verzamelen en plantenbakken of gieters maken van afvalmateriaal. We stimuleren de kinderen om het geleerde zelf thuis in de praktijk te brengen. Meer dan 10 scholen uit voorgaande jaren worden naar behoefte ondersteund met workshops en zaden.

Theorie in de klas en praktijk in de tuin

Algemeen

Voor alle activiteiten hebben we lesmateriaal ontwikkeld. We betrekken zoveel mogelijk docenten, wijkbewoners en ouders bij de projecten, zodat er continuïteit is in het verzorgen van de moestuinen.
Door ons met dit nieuwe project gedurende 3 jaar te richten op één wijk kunnen de deelnemers elkaar onderling versterken en kan Alerta Verde de zichtbaarheid van stadslandbouw in Cochabamba vergroten om zo nog meer mensen te enthousiasmeren. In Cochabamba nemen we deel aan de werkgroep stadslandbouw en een klimaatnetwerk waarmee we ons werk onder de aandacht brengen van de bevolking in het algemeen. Ook helpt ons dit continue te vernieuwen waarbij we ook samen met stagiaires experimenteren met stadslandbouwtechnieken.

 

 EINDRAPPORTAGE

 

Het project is ondanks de vertragingen door de Coronamaatregelen met succes voltooid. Lees hieronder het eindverslag.