PARTNERSHIPS

 

Contribute gaat duurzame samenwerkingen aan in de vorm van partnerships als er sprake is van de juiste synergie. Niet alleen in het te behalen resultaat maar tevens in de wijze waarop. Wij vinden het belangrijk dezelfde waarden en normen te hebben en dat we elkaar aanvullen.

Contribute hecht veel waarde aan de samenwerking met partnerships. 

Bij deze duurzame relatie gaat het primair niet om “onszelf of om het voordeel voor korte termijn”, maar om de samenwerking met de ander op langere termijn voor het grotere geheel. 

Voorwaarden voor een partnership:

 

 • Een intensieve samenwerking
 • Lange termijn strategie
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Altijd een open en eerlijke communicatie (ongeacht de situatie)
 • Wederkerige relatie
 • Meerdere projecten gezamenlijk uitvoeren eventueel over meerdere jaren verspreid
 • Er is altijd sprake van een exclusief project (alleen voor Contribute) met duidelijk omschreven en haalbare doelstellingen
 • De mogelijkheid om projecten te bezoeken


Praktische zaken waar onze Partnerships aan dienen te voldoen:

 

 • Direct na beslissing om samen te werken aanlevering input voor op Contribute website 
 • Tweemaal per jaar een document + beeldmateriaal voor de Contribute website (voor elk lopend project) 
 • Vermelding op website + jaarrekening van de partner over de wederkerige relatie
 • In december ontvangt Contribute (voor elk lopend project) een bijdrage voor het jaarverslag op 1 A4
 • Regelmatig voortgangsrapportages in het Nederlands
 • Jaarlijks gesprek met het bestuur
 • De partner is verantwoordelijk voor het proces en de contactmomenten
 • Bij een eventueel bezoek begeleid de partner de reis