NAZORG VOOR KINDEREN MET SPINA BIFIDA EN HYDROCEPHALUS

ReachAnother Foundation

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 794.400,-  voor de komende 3 jaar de financiering van het project ‘Nazorg voor kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus' op zich genomen. Het project loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2026.

 

Doelstellingen

 

 

Doel: optimalisering en professionalisering van de NAZORG voor kinderen die in Ethiopië geboren worden met SBH - spina bifida (open ruggetje) en hydrocephalus (waterhoofdje) - zodat zij een betekenisvol leven kunnen leiden. 

Noodzaak: In Ethiopië worden jaarlijks meer dan 40.000 kinderen geboren met SBH. in Nederland is dat slechts 100 per jaar. Zonder medische hulp overlijden de meeste van deze  kinderen of zij gaan een leven tegemoet met veel beperkingen en geen toekomstperspectief. ReachAnother Foundation werkt al jaren aan de totstandkoming van Centers of Excellence verspreid  over het land waar deze kinderen geopereerd kunnen worden en waar ouders begeleiding wordt geboden. ReachAnother Foundation richt zich op preventie, opereren, opleiding en nazorg zodat deze aangeboren afwijkingen tot een minimum worden teruggedrongen. 

Door de juiste nazorg kunnen deze kinderen een zinvol leven leiden.

 

 

Impact

 

Waarom is dit absoluut noodzakelijk?

Goede nazorg is absoluut noodzakelijk om een betekenisvol leven te kunnen leiden. 

Nazorg is nodig: 

 • om de overlevingskansen te vergroten

 • om complicaties na operaties te voorkomen

 • om kind te kunnen zijn

 • om een toekomst op te kunnen bouwen

 • om mee te kunnen doen in de samenleving

Maar vooral: omdat ze erbij horen, omdat zij ertoe doen!


Resultaat: een betekenisvol leven voor kinderen met SBH zodat:

 • zij meer mobiliteit krijgen
 • zij mee kunnen doen met leeftijdgenootjes
 • zij gewoon naar school kunnen gaan
 • zij mee kunnen doen in de maatschappij
 • zij 100% geaccepteerd worden

Het resultaat is dat de specifieke kennis en ervaring in Ethiopië van de nazorg voor deze kinderen verder wordt ontwikkeld en geprofessionaliseerd zodat deze beschikbaar is in de regio waar zij wonen en dat de ouders terecht kunnen op een plaats waar zij de juiste hulp en begeleiding krijgen.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Het project Nazorg vormt een geheel met de realisatie van de acht Centers of Excellence voor deze kinderen verspreid over Ethiopië. 
Het project Nazorg bestaat uit vier deelprojecten:  

 1. De inrichting van kindvriendelijke ruimtes in de Centers of Excellence en de aanschaf van fysiotherapie apparatuur. De begeleiding en training van ouders zodat zij de nazorg kunnen oppakken in de thuissituatie. 
 2. De aanschaf van echografie apparatuur voor controles. De opleiding en training van professionals volgens het ‘train-de-trainer model’.
 3. Het opzetten van telefonische follow up richting ouders, regelmatige controles en tijdig ingrijpen bij complicaties.
 4. Digitalisering van data en kennis en data analyse ter verbetering van de nazorg. 

Het doel van ReachAnohter Foundation: Ethiopië kan vanaf 2027 zelf voor deze kinderen zorgen
 

 

 

Voortgang

 

Zodra de eerste update beschikbaar is, vind je die hier.

 

 

Foto's en Film

 

 

April 2024: Yakob Seman, directeur ReachAnother Foundation Ethiopia, maakte een korte impressie van de start van de opleiding voor fysiotherapeuten

 

Het hoofdje opmeten is een vast onderdeel van de onderzoeken 

 

Meskerem, de coördinator in het Zewditu Memorial Hospital in Addis Ababa, een van de RAF Centers of Excellence, vertelt over de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis en de issues waar de medewerkers mee te maken krijgen.