MEDISCHE ZORG VOOR 1 MILJOEN MENSEN PER JAAR

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 700.000 de volledige financiering van het project ‘1 milllion’ op zich genomen en start op 1 juli 2022 en heeft een looptijd van 18 maanden. Contribute Foundation ondersteunt Rhiza in dit project om vijf klinieken te implementeren in townships in Zuid-Afrika waar de noodzaak enorm is. 

Alle vijf klinieken zullen op verschillende locaties geïmplementeerd worden. Alle locaties zullen met elkaar gemeen hebben dat ze een hoge bevolkingsdichtheid bevatten, er relatief veel ongeregistreerde mensen wonen (die geen toegang krijgen tot diensten van de overheid inclusief gezondheidszorg) en er veel mogelijkheden zijn om met lokale partners te werken zoals middelbare scholen om voorlichting bij te geven. De geïdentificeerde locaties zijn:

  Elisabeth en Thandi aan het woord over hoe de gezondheidszorg was en hoe Rhiza hierin verandering gaat brengen.

   

   

  Doelstellingen

   

   

  De doelstelling van dit project is om vijf nieuwe klinieken te implementeren.  Iedere kliniek zal bemand zijn met een verpleegkundige, drie community health workers en een administratief medewerker. 

    

    

   Impact

    

    

   Toegankelijkheid tot goede gezondheidszorg is er nauwelijks in Zuid-Afrikaanse townships. Overheidsklinieken zijn gratis en zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar in de praktijk is de capaciteit veel te laag, moeten mensen een hele dag wachten in de hoop om aan de beurt te komen, is de kwaliteit droevig en ongeregistreerde mensen worden weggestuurd. Onderstaande statistieken geven de problematiek weer:

   • 51% van de vrouwen in Zuid-Afrika heeft met een vorm van Gender Based Violence te maken gehad en 76% van de mannen in Zuid-Afrika heeft aangegeven minstens één keer in zijn leven de dader hiervan te zijn geweest.
   • Onder kinderen komt 30-40% van de ziekenhuisopnames en 15-28% van de sterfte door longontsteking.
   • Zo’n 20% van de Zuid-Afrikaanse bevolking heeft HIV. 2,6% van de moeders geeft HIV door aan hun kinderen.
   • 52-58% van de abortussen vindt illegaal plaats.
   • 92% van de bevolking in Zuid-Afrika is onverzekerd en is daarom aangewezen op overheidsklinieken waar de wachttijden enorm zijn en de kwaliteit droevig is.

    De diensten van de klinieken zullen zich richten op:

    • Seksuele voorlichting vanuit de klinieken maar ook via community health workers die de communities in gaan en samenwerken met lokale partijen zoals middelbare scholen
    • Voorbehoedsmiddelen om ongewenste zwangerschappen tegen te gaan maar ook verspreiding van HIV
    • Moeder- en kindzorg om zwangerschappen te begeleiden en onnodige ziekten te voorkomen via bijvoorbeeld vaccinaties
    • HIV/AIDS zorg om het overdragen van HIV van moeder op kind te voorkomen, het voorkomen van overdragen van HIV via voorlichting en voorbehoedsmiddelen en ten slotte medicatie en begeleiding voor mensen met HIV
    • Verwijzingen naar specialisten zoals verwijzingen naar bevalklinieken / ziekenhuizen en abortusklinieken

    De klinieken zullen zelfredzaam worden binnen 18 maanden. Dit wordt als volgt bereikt:

     

    • Gedoneerde medicatie en medische middelen van de overheid
    • Gedoneerde echoapparatuur van bedrijven
    • Bijdragen patiënten die betaalbaar zijn
    • Dekking verzekeringen voor mensen die verzekerd zijn via hun werkgever

    Met de implementatie van vijf klinieken draagt Contribute Foundation bij aan de droom van Rhiza om in vijf jaar één miljoen mensen per jaar te bereiken met gezondheidszorg. Zoals bij voorgaande projecten van Rhiza die ondersteund zijn door Contribute, opent dit project bovendien nieuwe deuren voor Rhiza, waardoor Rhiza steeds meer klinieken zal kunnen implementeren.

     

     

    Voortgang / Eindrapportage

     

     

    Geweldig! Het project is afgerond en we zijn zo trots op het resultaat en op Rhiza. Zij hebben dit op een zeer proffesionele wijze opgepakt, zoals we ook van ze gewend zijn. De vijf klinieken zijn gereed en de bezoekersaantallen komen echt goed op gang. Lees het mooie verslag die ook een mooi inkijkje geeft in de gebieden waar de klinieken staan en de mensen die er werken.

     

    Eerdere rapportage:

     

     

     

    Foto's en Film

     

     

    Natuurlijk moet de ingebruikname feeestelijk gevierd worden 

     

    Augustus 2023: Alle klinieken zijn nu gereed en de laatste worden op de plaats van bestemming gezet.

     

    De containers zijn volledig geïsoleerd en kunnen nu worden ingericht tot geweldige klinieken

     

    Ze kunnen ook volledig afgesloten worden voor de veiligheid als de kliniek dicht is

     

    April 2023 : Er wordt druk gebouwd aan de nieuwe klinieken. 

    Kliniek 4 Naledi Soweto

    Kliniek 3 Tembisa