HEALTHY SOUTH AFRICA

RHIZA NEDERLAND

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 632.500,-  per jaar voor de komende 4 jaar de financiering van het project ‘Healthy South Africa’ op zich genomen. Het project loopt van 1 november 2023 tot 31 oktober 2027.

Per jaar zullen er vijf nieuwe klinieken worden geïmplementeerd op verschillende locaties. De geïdentificeerde gebieden zijn:

  Gaandeweg zullen binnen deze gebieden de exacte locaties bepaald worden. 

   

   

  Doelstellingen

   

   

  Het belangrijkste doel van het project is om essentiële gezondheidszorg aan te bieden aan de bevolking in de townships en andere achtergestelde gebieden. Het gaat met name om zorg omtrent:

  • Vrouwenrechten: voorkomen gender based violence en ongewenste zwangerschappen
  • Family-planning: voorbehoedsmiddelen, seksuele voorlichting, samenwerking met abortus klinieken
  • Gezondheid van kinderen: echo’s, vaccinaties, voorkomen HIV
  • HIV/AIDS en TBC: tests, medicatie, voedingshulp, voorkomen overdracht

   

   

  Impact

   

   

  Met dit project willen we in vier jaar tijd 20 nieuwe klinieken in Zuid-Afrika implementeren in gebieden waar een enorm tekort is aan gezondheidszorg diensten. Dit project draagt er aan bij dat Rhiza per jaar 1.000.000 mensen van gezondheidszorgdiensten kan voorzien.

  Toegankelijkheid tot goede gezondheidszorg is er nauwelijks in Zuid-Afrikaanse townships. Overheidsklinieken zijn gratis en zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar in de praktijk is de capaciteit veel te laag, moeten mensen een hele dag wachten in de hoop om aan de beurt te komen, is de kwaliteit droevig en ongeregistreerde mensen worden weggestuurd. Onderstaande statistieken geven de problematiek weer:

  • 51% van de vrouwen in Zuid-Afrika heeft met een vorm van Gender Based Violence te maken gehad en 76% van de mannen in Zuid-Afrika heeft aangegeven minstens één keer in zijn leven de dader hiervan te zijn geweest.
  • Onder kinderen komt 30-40% van de ziekenhuisopnames en 15-28% van de sterfte door longontsteking.
  • Zo’n 20% van de Zuid-Afrikaanse bevolking heeft HIV. 2,6% van de moeders geeft HIV door aan hun kinderen.
  • 52-58% van de abortussen vindt illegaal plaats.
  • 92% van de bevolking in Zuid-Afrika is onverzekerd en is daarom aangewezen op overheidsklinieken waar de wachttijden enorm zijn en de kwaliteit droevig is.

   Net als bij het project '1 Million' zullen de klinieken zelfredzaam worden binnen 18 maanden. Dit wordt als volgt bereikt:

   • Gedoneerde medicatie en medische middelen van de overheid
   • Gedoneerde echoapparatuur van bedrijven
   • Bijdragen patiënten die betaalbaar zijn
   • Dekking verzekeringen voor mensen die verzekerd zijn via hun werkgever

    

    

    

    

   Projectspecificatie

    

    

   De komende vier jaar zal Rhiza vijf klinieken per jaar implementeren. Rhiza hanteert hierbij een franchise model genaamd Mpathy (gebaseerd op empathy), waarbij de verpleegkundige eigenaar van de kliniek kan worden, indien een initiële lening (voor opstartkosten) wordt afgelost. Rhiza werkt daarom met ondernemende verpleegkundigen die niet alleen goede zorg aanbieden, maar ook ondernemende kwaliteiten hebben. Dit zorgt voor zelfredzaamheid en winstgevendheid, waardoor de leningen kunnen worden afgelost. Met de aflossingen kan Rhiza de franchise diensten betalen en nieuwe Mpathy klinieken starten. Dit maakt het project erg schaalbaar.

   Een blik in een eerdre geopende kliniek

    

    

   Voortgang

    

    

   Zodra de eerste updatre beschikbaar is, vind je die hier terug

    

    

   Foto's en Film

    

    

   Interview met John over zijn rol als vader en de gezondheid van zijn kind. De vaderrol is er een die vaak helaas ontbreekt in gezinnen in Zuid-Afrika

    

   Een kort interview met Ziyanda Mukwatlega over haar ervaring in de kliniek van Rhiza in Diepsloot