AGRIPRENEURSHIP IN DIEPSLOOT

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 493.000 de volledige financiering van het project ‘Agripreneurship’ op zich genomen. Het project is gestart op 11 oktober 2021. Zelfredzaamheid wordt bereikt in maart 2023 en het doel is om in maart 2026 in totaal 1.000 vrouwen op een impactvolle manier te hebben ondersteund. Na deze vijf jaar zal het project blijven voortbestaan vanwege de zelfredzaamheid en het project zal daarom op lange termijn een impact hebben op meer dan 1.000 vrouwen.

 

 

Tijdens de COVID-19 crisis is heeft Zuid-Afrika te maken met een aantal grote problemen. Er is enorm voedseltekort ontstaan, maar dat is niet het enige probleem in Zuid-Afrika.

 • Miljoenen banen zijn verloren gegaan. Twee van de drie verloren banen waren onder vrouwen
 • Het afgelopen jaar waren er 53.293 geregistreerde delicten m.b.t. seksueel geweld. 42.289 hiervan waren verkrachtingen
 • De jeugdwerkloosheid is meer dan 70% en dit terwijl 50% van de jongeren in townships nog nooit een baan heeft gehad
 • Gender Based Violence is gestegen tot een all-time-high en het recht tot zelfbeschikking is nog niet van toepassing voor het overgrote deel van vrouwen uit townships. Dit wordt veroorzaakt door een enorme kwetsbare en afhankelijke positie van vrouwen in townships

 

 

Doelstellingen

 

 

De doelstelling van dit project is om in vijf jaar tijd 1.000 kwetsbare vrouwen te trainen als agripreneurs. Door de toenemende voedselproductie betekent dit niet alleen inkomen en zelfbeschikking voor de vrouwen, maar ook voedselzekerheid voor mensen uit de directe omgeving.
Winsten uit het project worden geherinvesteerd in:

 • Extra Community Health Workers
 • Support bij Gender Based Violence zoals mentale ondersteuning of hulp bij aangifte
 • HIV/ AIDS tests
 • Voorbehoedsmiddelen

 

 

Impact

 

 

 • 1.000 jonge vrouwen werken als agripreneur na een periode van 5 jaar
 • Bijdrage aan voedselzekerheid voor 100.000 mensen na een periode van 5 jaar

Vanuit de winst:

 • 420.000 mensen geïnformeerd en ondersteund via Community Health Workers
 • 240 vrouwen ondersteund via GBV-support
 • 4.000 HIV tests
 • 60.000 prikpillen
 • 400.000 condooms

De vrouwen zullen getraind worden om klaargestoomd te worden als agripreneur. Dankzij deze training zullen de vrouwen onderdeel zijn van de productie, of op een andere plek in supply chain (levering/ transport, verpakking, of verkoop bijvoorbeeld). Hierdoor genereren zij een stabiel inkomen en zijn zij in staat een zelfredzaam bestaan op te bouwen. Dit maakt hen minder kwetsbaar voor Gender Based Violence en zal het recht op zelfbeschikking toenemen.

 

 

Projectspecificatie

 

 

Met dit project willen we jonge vrouwen in de townships trainen in landbouw en ondernemerschap op ons land in Diepsloot, een township ten noorden van Johannesburg. Na de training zullen de vrouwen economisch actief worden op het land maar ook op het gebied van bijvoorbeeld transport, verpakking, verkoop en marketing en beveiliging en bij bedrijven binnen ons netwerk. Met de verkoop richten we ons op specifieke partijen zoals andere NGOs, scholen en lokale horecabedrijven en supermarkten zodat een bijdrage wordt geleverd aan voedselzekerheid voor de mensen in de townships waar extra voedselschaarste is ontstaan sinds COVID-19. Zelfredzaamheid wordt behaald met de winsten vanuit de verkoop van de voedselproductie. Winsten worden bovendien geherinvesteerd in het zelfbeschikkingsrecht en de gezondheid van vrouwen via het aanschaffen van voorbehoedsmiddelen, voorlichting, HIV/AIDS tests en ondersteuning in het geval van mishandeling van vrouwen.

 

 

Voortgang

 

 

Het project is enorm succesvol en nadert de afronding. Dan staat er een heel stevig fundament om zelfredzaam door te kunnen gaan en wordt er aan veel startende ondernemers de kans geboden iets moois op te zetten. Lees de details in de laatste update. 

 

Eerder verschenen projectupdates: 

 

 

 

 

 

Foto's en Film

 

 

Juni 2022: De eerste oogst is een feit en dat mag gevierd worden.

 

 

 

April 2022: De trainingen zijn in volle gang in Diepsloot. 

  

Maart 2022: De grondbewerking is voltooid en klaar om bemest te worden.

 

 

 

 

December 2021: Op het stuk land dat eerst nog een woestenij was, staat nu al een reservoir voor 245.000 liter wateropvang en 6000 m2 schaduwnetten om de toekomstige gewassen te beschermen.

 

 

November 2021: Een van de mensen van Rhiza heeft met eigen ogen in november al mogen aanschouwen dat de landvoorbereidingen al hebben  plaatsgevonden. Het gehele land is al omgeploegd. Het was best een bush dus het is al een hele verandering. Bijgaand een foto van hoe het er afgelopen week uit zag. Komende stappen zijn de schaduwnetten, irrigatiesysteem e.d. ter voorbereiding