SUSTAINABLE JOHANNESBURG 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Contribute heeft met een bedrag van €315.000,- de volledige financiering van project ‘Sustainable Johannesburg’ op zich genomen. Het project is opgestart eind november 2017 en is inmiddels begin 2021 afgerond. Het mooie eindrapport vind je hier.

 

 

Doelstellingen

 

De doelstelling van Rhiza voor dit project is om een zo’n groot mogelijk deel van de meest kwetsbare groepen in de sloppenwijk Thembisa van Johannesburg te bereiken teneinde deze groepen de kans op een zelfredzaam bestaan te bieden, perspectief te geven op een betere toekomst en een hogere levensvreugde te laten ervaren. De meest kwetsbare groepen binnen de gemeenschap van Thembisa zijn jonge vrouwen (veelal moeders of zwanger), werkloze jongeren tussen 18-35 jaar en kinderen. Het specifieke doel van dit project is om juist deze groepen mensen onafhankelijk van externe steun te maken. 

Dit wordt bereikt aan de hand van de door Rhiza zelfontwikkelde en reeds meerdere malen toegepaste ‘Rhiza Cycle’ te implementeren in deze gemeenschap. De theorie achter deze cirkel baseert zich op vier elementaire voorwaarden: gezondheidszorg, ondernemen, onderwijs en beroepsgerichte trainingen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en de gemeenschap hiertoe dus direct toegang heeft gekregen, resulteert dit in een duidelijke afname van de extreme armoede, goed en veilig onderwijs aan kinderen, een afname van het aantal tienerzwangerschappen en ook een afname van het aantal Hiv besmettingen binnen een gemeenschap. Daarnaast zullen jongeren door middel van beroepsgerichte trainingen en opleidingen een grotere kans op een baan en vast inkomen hebben.

 • Jeugdwerkeloosheid: in Thembisa is de jeugdwerkeloosheid momenteel geschat op 65%.
 • Criminaliteit: mede door de werkeloosheid en het gebrek aan toekomstperspectief zijn er jaarlijks meer dan 7.750 criminele activiteiten bij de politie gemeld. 1/3 van de Zuid-Afrikaanse mannen heeft wel eens een vrouw verkracht.
 • Gezondheidszorg: minimaal 263.000 mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg.
 • Onderwijs: kleuteronderwijs is informeel en wordt gedaan door zorgzame oma's en moeders in de gemeenschap. De kwaliteit van de faciliteiten en het onderwijs is slecht. Derhalve is meer sprake van opvang in plaats van gedegen onderwijs.
 • Alcohol en drugsmisbruik: vooral onder jonge mannen is alcohol en drugsmisbruik een groot probleem. Meer dan 80% van de patiënten van verslavingsklinieken is man en veelal tussen de 18-35 jaar.
 • Tienerzwangerschappen: de helft van alle vrouwen tussen de 15-18 jaar heeft minimaal één kind. Meer dan 1/3 van deze vrouwen heeft Hiv/Aids.
 • Economische ongelijkheid: maar 20% van de bevolking betaalt belasting.

The 'Rhiza Cycle'

 

 

Impact

 

Zoals aangegeven heeft stichting Rhiza reeds een aantal prachtige projecten gerealiseerd op basis van de ‘Rhiza Cycle’. In zowel Zuid Afrika als Ghana profiteren enkele gemeenschappen binnen de townships hiervan dagelijks. Onze samenwerking met Rhiza zal ervoor zorgen dat ook een groot deel van de gemeenschap van Thembisa binnen drie jaar onafhankelijk van externe steun zal zijn. Het bereik van dit project is enorm! Op jaarbasis ligt dit op circa 20.000 mensen welke van directe medische zorg, onderwijs en steun worden voorzien. Dit aantal zal reeds in het eerste jaar bereikt worden! Het indirect bereik wanneer alle onderdelen volledig zijn geïmplementeerd, ligt echter vele malen hoger; jaarlijks zullen rond de 100.000 mensen binnen de gemeenschap Thembisa profiteren van dit project!  

 • Gezondheidszorg: 7.500-12.000 patiënten per jaar. Met de focus op moeder en kind. Jonge vrouwen krijgen hulp geboden bij familieplanning, basis medische procedures, echo's, uitstrijkjes, baarmoederhalskanker, zwangerschappen, hulp bij Hiv en Aids, kindervaccinaties, tandheelkundige zorg.
 • Onderwijs: 500-1.000 kinderen naar school per jaar.
 • Ondernemerschap: 100-250 ondernemers helpen hun inkomen te verhogen.
 • Beroepsgerichte trainingen: 500-1.000 jongeren trainen (om jeugdwerkeloosheid te verminderen).
 • Ontwikkeling van de gemeenschap d.m.v. campagnes: 8.325 jongeren (voornamelijk jonge vrouwen). Om gezondheid te verbeteren en tienerzwangerschappen te verminderen.

 

 

Projectspecificatie

 

De financiering van Contribute maakt het mogelijk dat Rhiza voor de gezondheidszorg een mobiele kliniek in Thembisa kan inzetten waardoor de bewoners van dit Township tegen een kleine vergoeding toegang krijgen tot elementaire zorg en voorlichting. Ook zal in Thembisa een school verbouwd worden tot een volwaardige onderwijsinstelling waar kinderen uit de directe omgeving goed onderwijs zal worden aangeboden in een veilige omgeving. Een nog te bouwen skills center heeft als doel om aan jonge mensen geaccrediteerde beroepsgerichte trainingen te verzorgen teneinde deze groep betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden en daarmee een zelfstandig inkomen te kunnen gaan verwerven. Tot slot zal de bijdrage van Contribute op het vlak van ondernemen resulteren in een te nog bouwen business hub van waaruit kleine starters tegen een minimale vergoeding hun onderneming kunnen opstarten, runnen en uitbouwen. Voor alle elementen van de Rhiza Cycle geldt dat er een financiële vergoeding tegenover de dienstverlening zal staan. Alleen op deze manier wordt er een voorwaarde gecreëerd voor duurzaamheid, zelfvoorzienend zijn en bewustwording. Het geven van een vis zal de honger slechts tijdelijk stillen. Echter, het geven van een hengel en het leren hoe te vissen, zal de honger echt doen verdwijnen.

De planning van dit prachtige project voorziet dat in het eerste jaar al de mobiele kliniek in gebruik wordt genomen en dat er tevens een begin wordt gemaakt met de bouw van de business hub, het skills center en de verbouwing van de school. Het tweede jaar zal grotendeels in het teken staan van het afronden van alle bouwwerkzaamheden. Tevens zal in het tweede jaar de begeleiding naar de ingebruikname ervan worden opgestart. Het derde en tevens laatste jaar staat volledig in het teken van het onafhankelijk maken van alle vier de elementen van de Rhiza Cycle. Alhoewel het project volledig onafhankelijk zal draaien, behoudt de Rhiza Foundation door een participatie wel nauw contact met alle onderdelen ervan. Alle winsten voortkomend uit de business hub bijvoorbeeld vloeien terug naar de Rhiza Foundation waarmee weer nieuwe projecten gefinancierd zullen worden.

 

 

Foto's en Film en Eindrapportage

 

 

 

Februari 2018 is de speciale bestelwagen aangeschaft. Deze extra lange bestelwagen is omgebouwd en aangepast tot een waar medisch centrum op wielen. De inrichting en speciale apparatuur hiervoor is geschonken door een andere partner van Rhiza namelijk Philips. Momenteel is de mobiele kliniek een feit en daar zijn wij vanuit Contribute zeer trots op.