RURAL WOMEN FOUNDATION

 

SANITATIE PROJECT EDEKE BASISSCHOOL IN NIGERIA

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van €48.947 de volledige financiering van het Edeke basisschool water en sanitatie project op zich genomen. Het project wordt midden januari 2019 gestart en de planning is dat het midden april 2019 wordt afgerond.

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

De doelstelling van Stichting RWF voor dit project is om op korte termijn schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen beschikbaar te maken voor de 294 leerlingen en hun leerkrachten op de Edeke basisschool in Isseke, Anambra State Nigeria. Verder wordt het schone drinkwater door middel van watertappunten beschikbaar gesteld aan de omliggende huishoudens (waaronder een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0-5 jaar).

Doelgroep

 • 294 basisschool-leerlingen en hun docenten: schoon drinkwater en goede sanitatie
 • 2500 omwonenden, in het bijzonder kinderen tussen 0-5 jaar: schoon drinkwater.

Noodzaak

Het gebruik van regenwater als drinkwater op school leidt momenteel tot allerlei (vervuild) drinkwater gerelateerde ziektes. Verder doen de kinderen van deze school hun behoefte liever in de buitenlucht (bosjes) dan gebruik te maken van de huidige stinkende voetstap toiletten. Beide situaties leiden tot, uit het oogpunt van gezondheidszorg, onacceptabele toestanden die moeten worden opgelost.

 • Probleem: onhygiënische toestanden op school leiden tot allerlei (onnodige) ziektes
 • Oplossing: uitvoering van ons schoon drinkwater en sanitatie project 

 

 

 IMPACT

 

De situatie na realisatie van het project leidt tot een aanzienlijke en structurele verbetering van de gezondheidstoestand voor de leerlingen op de basisschool in Isseke en voor de omwonenden, in bijzonder voor de kinderen in de kwetsbare leeftijd tussen de 0-5 jaar. De leerkrachten, leerlingen en omwonenden hebben een hygiëne training gevolgd. De school is gerenoveerd. Het juiste onderhoud en gebruik van de nieuwe infrastructuur is veiliggesteld door training. Er zijn monteur en reservedelen beschikbaar in geval van defecten aan de installatie.

 • Gezondheid: aanzienlijke, structurele verbetering gezondheidstoestand alle betrokkenen.
 • Hygiëne: hygiëne verbeterd door voltooide hygiëne-training 
 • Renovatie: beperkte optische renovatie gebouw leidt tot groter welzijn
 • Onderhoud en Gebruik: juist onderhoud en gebruik installaties veiliggesteld
 • Reparatie: monteur en reservedelen beschikbaar in geval defecten.

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

De financiering van Contribute maakt het mogelijk dat Stichting RWF dit project in januari 2019 gaan beginnen. De doorlooptijd van de verschillende projectfasen bedraagt totaal circa drie a vier maanden. De uitvoerende projectleiding zal worden verzorgd door de partnerorganisatie RWF Nigeria. Zij rapporteert wekelijks de voortgang van de project aan het bestuur van Stichting RWF in Nederland en realiseert het project in nauwe afstemming met de schooldirectie. Vooraf zal partnerorganisatie RWF in overleg met de lokale overheden, door deskundigen en door de schooldirectie laten bepalen wat de beste plek is voor de voorzieningen.

Fase 1: Schoon Drinkwater

 • voorverkenning locatie waterput i.o.m. lokale autoriteiten
 • slaan van een waterput met pomp en filterinstallatie
 • constructie van een watertoren (capaciteit10.000 liter) met zonnepanelen voor de energievoorziening, aanleg van drinkwatervoorziening (kranen) op de school 
 • aanleg van drinkwater aftappunten ten behoeve van omwonenden buiten het schoolterrein.

Fase 2: Goede Sanitatie

Aanleg van een toiletgebouw met:

 • meisjestoilet met 5 toiletten en een dubbele wastafel met spiegel
 • jongenstoilet met 3 toiletten, 2 urinoirs en een dubbele wastafel met spiegel

Fase 3: Capaciteitsopbouw, instandhouding en overdracht

Voor de instandhouding van de verschillende installaties zijn in het project fondsen gereserveerd. De Stichting RWF stelt zich ten doel om de continuïteit van de voorzieningen door de schooldirectie en oudervereniging te laten verzorgen, maar wil daaraan initieel bijdragen door ter beschikking stellen van een reserveonderdelen pakket en het voor de duur van een jaar financieren van een toiletjuffrouw voor het schoonhouden van het toiletgebouw.

Fase 4: Monitoring, evaluatie en rapportage

Aan het eind van het project wordt door de projectleider van RWF Nigeria het verloop van de realisatie van het project geëvalueerd en gerapporteerd aan het bestuur van RWF Nederland. RWF Nederland draagt vervolgens zorg voor een eindrapportage. Deze rapportage zal worden toegezonden aan het bestuur van Contribute. Een jaar na realisatie zal de stand van zaken met betrekking tot de instandhouding en het onderhoud door RWF worden geïnventariseerd en zullen zo nodig in overleg passende maatregelen worden genomen.

 

 VOORTGANG

 

Juli 2019: De officiële opening van de nieuwe faciliteiten vond plaats op 28 juni 2019 in aanwezigheid van de lokale autoriteiten, directie, leerkrachten en leerlingen van de school en een aantal omwonenden. Hieronder tref je de uitgebreide eindrapportage aan

Eindrapportage

 

De planmatige voorbereidingen zijn voltooid. Begin 2019 zal in overleg met de lokale autoriteiten de exacte locatie van de nieuw aan te leggen installaties worden vastgesteld en een project-convenant worden gesloten met de leiding van de school. Vervolgens zal nog in januari worden begonnen met de bouw van de nieuwe infrastructuur. Naar verwachting zal het project binnen 3 maanden worden voltooid. Vervolgens vindt, in overleg met alle betrokkenen, de officiële en feestelijke opening van de nieuwe faciliteiten plaats.