RURAL WOMEN FOUNDATION

 

AANLEG SCHOON WATERVOORZIENING ISSEKE CENTRUM, NIGERIA

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van €63.000 de volledige financiering van het Isseke Gezondheids- en Zwangerschapscentrum project op zich genomen. Het project wordt is in januari 2020 gestart en is volgens planning midden april 2020 afgerond.

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

De doelstelling van Stichting RWF voor dit project is om op korte termijn schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen beschikbaar te stellen aan de 50 dagelijks patiënten van het centrum. Verder wordt het schone drinkwater door middel van watertappunten beschikbaar gesteld aan de omliggende huishoudens (waaronder een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0-5 jaar).

Doelgroep

 • 50 dagelijks patiënten en de medewerkers van het centrum
 • 1500 omwonenden, in het bijzonder kinderen tussen 0-5 jaar: schoon drinkwater

Noodzaak
Het gebruik van regenwater als drinkwater op het centrum leidt tot allerlei (vervuild) drinkwater gerelateerde ziektes. Verder maken de patiënten gebruik van onhygiënische en stinkende voetstap toiletten. Beide situaties leiden tot, uit het oogpunt van gezondheidszorg, onacceptabele toestanden die moeten worden beeindigd. Daarnaast moeten zwangere vrouwen voor hun bevalling verplicht enkele tientallen liters water meenemen voor schoonmaak doeleinden. Ook dit is een ongewenste situatie die moet worden gestopt.

 • Probleem: onhygiënische toestanden op het centrum leiden tot allerlei (onnodige) ziektes en ongemakken.
 • Oplossing: uitvoering van ons schoon drinkwater en sanitatie-project

 

 

 

 IMPACT

 

 • Gezondheid: aanzienlijke, structurele verbetering gezondheidstoestand alle betrokkenen
 • Hygiene: hygiene verbeterd door voltooide hygiene-training
 • Renovatie: beperkte optische renovatie gebouw en aanschaf nieuwe middelen leidt tot groter welzijn
 • Onderhoud en Gebruik: juist onderhoud en gebruik installaties veiliggesteld
 • Continuïteit / instandhouding: monteur en reservedelen beschikbaar in geval defecten

 

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

De financiering van Contribute maakt het mogelijk dat Stichting RWF dit project in januari 2020 gaan beginnen. De doorlooptijd van de verschillende projectfasen bedraagt totaal circa drie a vier maanden. De uitvoerende projectleiding zal worden verzorgd door de partnerorganisatie RWF Nigeria. Zij rapporteert wekelijks de voortgang van de project aan het bestuur van Stichting RWF in Nederland en realiseert het project in nauwe afstemming met de directie van het centrum. Vooraf zal partnerorganisatie RWF in overleg met de lokale overheden, door deskundigen en door de directie van het centrum laten bepalen wat de beste plek is voor de voorzieningen.

 

Fase 1: Schoon Drinkwater

 • Voorverkenning locatie waterput i.o.m. lokale autoriteiten
 • Slaan van een waterput met pomp en filterinstallatie
 • Constructie van een watertoren (capaciteit12.000 liter) met zonnepanelen voor de energievoorziening,
 • Aanleg van drinkwatervoorziening (kranen) op het centrum
 • Aanleg van drinkwater aftappunten ten behoeve van de omwonenden buiten het centrum.

Fase 2: Goede Sanitatie

Aanleg van een toiletgebouw met:

 • Een gedeelte voor dames; met 4 waterstort toiletten, 2 douche-cabines en 1 dubbele wastafel met spiegel
 • Een gedeelte voor heren; met 3 wc’s, 2 urinoirs, 1 douche-cabine en 1 dubbele wastafel met spiegel

Fase 3: Renovatie / Onderhoud/Aankoop

 • Beperkte optische renovatie waaronder schilderwerkzaamheden / reparaties aan het centrum gebouwen; het mobiliseren van de lokale gemeenschap;  het maken van spandoeken en andere promotiematerialen; bijdrage aan salaris voor monitoring van projectuitvoering voor een RWF personeel.
 • De aankoop van twee bevallingsstoelen, 15 matrassen en 15 kussens.

Fase 4: Capaciteitsopbouw, overdracht en monitoring

 • Trainingsprogramma voor een correct gebruik van de nieuwe faciliteiten en voor de juiste onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen;
 • Pakket reservedelen voor de instandhouding van de nieuwe middelen en voor een schoonmaakster voor een jaar; campagne handen wassen voor de doelgroep,
 • Training patiënten en omwonenden;
 • Kosten feestelijke opening.

 

 

 VOORTGANG EN EINDRAPPORTAGE

 

Eindrapportage april 2020:

Intussen heeft de zusterorganisatie RWF Nigeria het Isseke project afgelopen maand probleemloos afgerond.

Inmiddels profiteren de dagelijkse bezoekers en patiënten van het centrum van de nieuwe faciliteiten en de omwonenden van schoon drinkwater. RWF Nigeria zal er zorg voor dragen dat de voorzieningen langjarig in stand zullen worden gehouden. 

Wat hebben we allemaal kunnen realiseren:

 • Een waterput met elektrische pomp- en filterinstallatie
 • Een watertoren met een capaciteit van 12.000 liter en met stroomvoorziening d.m.v. zonnepanelen en bijbehorende stroom opslagcapaciteit;
 • Een drinkwatervoorziening (kranen) binnen het gezondheidscentrum
 • 4 watertappunten buiten het complex voor de ca. 1500 omwonenden en een tappunt voor distributeurs
 • Een toilet/douche gebouw met hygiënische voorzieningen bestaande uit 4 toiletten, 2 douches en 1 dubbele wastafel met spiegel voor vrouwen en 3 toiletten, 2 urinoirs, 1 douche en 1 dubbele wastafel met spiegel voor mannen;
 • 2 bevallingsstoelen voor het gezondheidscentrum
 • Een renovatie van het gezondheidscentrum gebouw
 • De aankoop van 15 matrassen en 15 kussens
 • Een trainingsprogramma voor een correct gebruik van de nieuwe faciliteiten
 • Een trainingsprogramma met onderhouds- en instandhoudings-maatregelen
 • Een pakket reservedelen voor de instandhouding van de nieuwe middelen
 • Financiering onderhoud uit verkoop drinkwater aan distributeurs.

Door dit project zijn de erbarmelijke en onhygiënische middelen vervangen door adequate faciliteiten. Door het capaciteiten  programma wordt veiliggesteld dat de nieuwe middelen juist worden gebruikt. Door het instandhoudings- en onderhoudsprogramma wordt veiliggesteld dat de faciliteiten correct onderhouden en in stand gehouden worden. Door realisatie van dit project lijden er aanzienlijk minder patiënten aan ziektes als diarree, cholera en tyfus (die werden veroorzaakt door een gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitatie op locatie). Ook zijn er dientengevolge minder ziekenhuisopnames. Daarnaast is er voor de circa 1500 omwonenden (waaronder een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdscategorie van 0-5 jaar) schoon drinkwater ter beschikking gekomen. Hiermee is de basis gelegd voor een verdere verhoging van de levensverwachting en levensstandaard in Isseke, Nigeria.

 

 

 

 

Het eindresultaat van het gerealiseerde project, mooi vastgelegd in onderstaande video