RURAL WOMEN FOUNDATION


AANLEG SCHOON WATERVOORZIENING ISSEKE CENTRUM, NIGERIA BEDRAG EN TIJDSPAD


Contribute Foundation heeft met een bedrag van €63.000 de volledige financiering van het Isseke Gezondheids en Zwangerschapscentrum project op zich genomen. Het project wordt in januari 2020 gestart en de planning is dat het midden april 2020 wordt afgerond. DOELSTELLINGEN


De doelstelling van Stichting RWF voor dit project is om op korte termijn schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen beschikbaar te stellen aan de 50 dagelijks patienten van het centrum. Verder wordt het schone drinkwater door middel van watertappunten beschikbaar gesteld aan de omliggende huishoudens (waaronder een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0-5 jaar).

Doelgroep

 • 50 dagelijks patienten en de medewerkers van het centrum
 • 1500 omwonenden, in het bijzonder kinderen tussen 0-5 jaar: schoon drinkwater

Noodzaak
Het gebruik van regenwater als drinkwater op het centrun leidt tot allerlei (vervuild) drinkwater gerelateerde ziektes. Verder maken de patienten gebruik van onhygienische en stinkende voetstap toiletten. Beide situaties leiden tot, uit het oogpunt van gezondheidszorg, onacceptabele toestanden die moeten worden beeindigd. Daarnaast moeten zwangere vrouwen voor hun bevalling verplicht enkele tientallen liters water meenemen voor schoonmaak doeleinden. Ook dit is een ongewenste situatie die moet worden gestopt.

 • Probleem: onhygienische toestanden op het centrum leiden tot allerlei (onnodige) ziektes en ongemakken.
 • Oplossing: uitvoering van ons schoon drinkwater en sanitatie-project
 IMPACT


 • Gezondheid: aanzienlijke, structurele verbetering gezondheidstoestand alle betrokkenen
 • Hygiene: hygiene verbeterd door voltooide hygiene-training
 • Renovatie: beperkte optische renovatie gebouw en aanschaf nieuwe middelen leidt tot groter welzijn
 • Onderhoud en Gebruik: juist onderhoud en gebruik installaties veiliggesteld
 • Continuiteit / instandhouding: monteur en reservedelen beschikbaar in geval defecten PROJECTSPECIFICATIE


De financiering van Contribute maakt het mogelijk dat Stichting RWF dit project in januari 2020 gaan beginnen. De doorlooptijd van de verschillende projectfasen bedraagt totaal circa drie a vier maanden. De uitvoerende projectleiding zal worden verzorgd door de partnerorganisatie RWF Nigeria. Zij rapporteert wekelijks de voortgang van de project aan het bestuur van Stichting RWF in Nederland en realiseert het project in nauwe afstemming met de directie van het centrum. Vooraf zal partnerorganisatie RWF in overleg met de lokale overheden, door deskundigen en door de directie van het centrum laten bepalen wat de beste plek is voor de voorzieningen.


Fase 1: Schoon Drinkwater

 • Voorverkenning locatie waterput i.o.m. lokale autoriteiten
 • Slaan van een waterput met pomp en filterinstallatie
 • Constructie van een watertoren (capaciteit12.000 liter) met zonnepanelen voor de energievoorziening,
 • Aanleg van drinkwatervoorziening (kranen) op het centrum
 • Aanleg van drinkwater aftappunten ten behoeve van de omwonenden buiten het centrum.

Fase 2: Goede Sanitatie

Aanleg van een toiletgebouw met:

 • Een gedeelte voor dames; met 4 waterstort toiletten, 2 douche-cabines en 1 dubbele wastafel met spiegel
 • Een gedeelte voor heren; met 3 wc’s, 2 urinoirs, 1 douche-cabine en 1 dubbele wastafel met spiegel

Fase 3: Renovatie / Onderhoud/Aankoop

 • Beperkte optische renovatie waaronder schilderwerkzaamheden / reparaties aan het centrum gebouwen; het mobiliseren van de lokale gemeenschap;  het maken van spandoeken en andere promotiematerialen; bijdrage aan salaris voor monitoring van projectuitvoering voor een RWF personeel.
 • De aankoop van twee bevallingsstoelen, 15 matrassen en 15 kussens.

Fase 4: Capaciteitsopbouw, overdracht en monitoring

 • Trainingsprogramma voor een correct gebruik van de nieuwe faciliteiten en voor de juiste onderhouds- en instandhoudings maatregelen;
 • Pakket reservedelen voor de instandhouding van de nieuwe middelen en voor een schoonmaakster voor een jaar; campagne handen wassen voor de doelgroep,
 • Training patienten en omwonenden;
 • Kosten feestelijke opening.

      
Aan het eind van het project wordt door de projectleider van RWF Nigeria het verloop van de realisatie van het project geëvalueerd en gerapporteerd aan het bestuur van RWF Nederland. RWF Nederland draagt v14ervolgens zorg voor een eindrapportage. Deze rapportage zal worden toegezonden aan het bestuur van Contribute. Een jaar na realisatie zal de stand van zaken met betrekking tot de instandhouding en het onderhoud door RWF worden geïnventariseerd en zullen zo nodig in overleg passende maatregelen worden genomen. VOORTGANG/EINDRAPPORTAGE


De planmatige voorbereidingen zijn voltooid. Begin 2020 zal in overleg met de lokale autoriteiten de exacte locatie van de nieuw aan te leggen installaties worden vastgesteld en een project-convenant worden gesloten met de leiding van het centrum. Vervolgens zal nog in januari worden begonnen met de bouw van de nieuwe infrastructuur. Naar verwachting zal het project binnen 3 tot 4 maanden worden voltooid. Vervolgens vindt, in overleg met alle betrokkenen, de officiele en feestelijke opening van de nieuwe faciliteiten plaats.