BOUW MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

FAMILY PLANNING & ARMOEDEBESTRIJDING

 

  

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 339.739,- de volledige financiering van het “Family Planning, Population Control and Poverty Reduction Project” op zich genomen. Hierbij wordt tevens een heel nieuw multifunctioneel centrum gebouwd. Het project wordt in mei 2021 gestart en de planning is dat het in mei 2026 wordt afgerond.

 

 

Doelstellingen

 

Het voorgestelde project, met een looptijd van vijf jaar, heeft allereerst tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van

gezinsplanning (o.a. door voorlichtingsseminars) en van de gezondheidszorg (o.a. in de vorm van een consultatiebureau). Het heeft zowel een taak op preventief, correctief als informatief gebied. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met en gebruikmakend van de bij eerdere projecten opgebouwde contacten in de betrokken lokale gemeenschappen.

Daarnaast heeft dit project tot doel de financiële/economische situatie van vrouwen in achterstandssituaties (en hun gezinnen) te verbeteren door middel van praktijkopleidingen en trainingen (primair door naai- en bakkersopleidingen). Op deze manier wordt voor hen de weg geopend naar werk en inkomen. Tenslotte richt dit project zich op het stimuleren, trainen en begeleiden van startende ondernemers uit achterstands-groepen. Hen wordt tevens de mogelijkheid geboden om deel te nemen in één van de op te richten lokale coöperatieve spaar/leenassociaties die belangrijke onderlinge steun kunnen genereren.

Doelgroep

 • Gezinsplanning: studenten, ouders en jongvolwassenen in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Gezondheidszorg: Baby’s, peuters, kleuters en basisschoolleerlingen in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Beroepsgerichte trainingen: jong volwassen personen in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Ondernemersopleidingen: jonge beginnende ondernemers (bij voorkeur vrouwen) in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Cooperatieve spaar en leen associaties: een selectie van jonge beginnende ondernemers (bij voorkeur vrouwen) in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen.

Noodzaak

Overbevolking en de daaruit resulterende gebrekkige gezondheidszorg en armoede vormen op het platteland van Nigeria een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van gezonde, ontwikkelde en economisch zelfstandige personen en gezinnen. Met name de zwaksten in de samenleving (één-oudergezinnen, weduwen, wezen) worden hierdoor het zwaarst getroffen. In de afgelopen jaren is de omvang van de bevolking in Nigeria explosief gegroeid en naar verwachting zal deze zich in de periode tot 2050 verdubbelen tot ruim 400 miljoen. Deze ontwikkeling vormt een uiterst moeilijke situatie, niet alleen op het gebied van schoon drinkwater, gezonde voeding en de gezondheidszorg, maar ook op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en in het bijzonder werkgelegenheid.

De op het platteland nog veel voorkomende gedachte dat het hebben van een groot gezin de eigen welvaart en een goede pensioengarantie het beste veiligstelt is wijdverbreid, maar het tegendeel is inmiddels waar. Daarnaast raken meisjes door onvoldoende voorlichting te vaak al op jonge leeftijd ongewenst zwanger en kiezen regelmatig voor een illegale abortus met alle risico’s van dien. Ook raken jonge ongehuwde meisjes, die ervoor kiezen hun kind te behouden, maar al te vaak in een ernstige sociale en economische achterstandsituatie.

 

 

Impact

 

Gezondheid

 • Gezinsplanning - 80 trainers/facilitators opgeleid voor gezinsplanning, 26.840 studenten, ouders en jongvolwassenen bereikt door gezinsplanning; 
 • Gezondheidszorg - 10.000 baby’s, peuters, kleuters en basisschoolleerlingen bereikt door consultatie bureau;

Armoedebestrijding 

 • Beroepsgerichte trainingen - 960 personen opgeleid via het bakkersproject, 960 personen opgeleid via het naaiproject;
 • Ondernemerschap - 900 beginnende ondernemers getraind via het ondernemersproject; 
 • Coöperatieve spaar en leen associaties - 150 personen ondergebracht in 6 locale coöperatieve spaar en leen associaties.

 

 

Projectspecificatie

 

Het project zal worden uitgevoerd op het platteland in een drietal gemeenschappen binnen de regio Ukpo in Anambra State, Zuidoost Nigeria. Naast Ukpo gaat het om het buitengebied van Awka en om Amawbia. Dit gebied heeft ca. 600.000 inwoners. Binnen deze gemeenschappen heeft RWF Nigeria, door middel van eerdere projecten, een goede relatie opgebouwd. Daarnaast richt dit project zich, voor wat betreft gezinsplanning, ook specifiek op de omvangrijke studentenpopulatie van de universiteit van Awka (30.000 tot 35.000 studenten).

Activiteiten jaar 1

 • Bouwen en (grotendeels) inrichten van het multifunctionele centrum
 • Voorbereiden van de naai en bakkersopleiding
 • Informeren van lokale gemeenschap door middel van een informatiecampagne
 • Starten van de eerste voorlichtingsbijeenkomsten gezinsplanning op de universiteit van Awka en in de die betrokken lokale gemeenschappen
 • Selecteren van 40 trainers/facilitators voor de uitvoering van bijeenkomsten voor de gezinsplanning en focusgroep sessies

Activiteiten jaar 2

 • Resterende inrichting MFC
 • Uitbreiden voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van gezinsplanning
 • Opleiden van de eerste 40 trainers voor voorlichtingsbijeenkomsten gezinsplanning en focusgroepen (deze zijn in het 1e jaar geselecteerd)
 • Oprichten van de eerste focusgroepen
 • Starten met het consultatiebureau
 • Starten met de naai opleiding
 • Starten met de bakkersopleiding
 • Selecteren (net als in 2021) van 40 toekomstige trainers van voorlichtingsbijeenkomsten en focusgroep sessies

Activiteiten jaar 3

 • Voortzetten van de projecten van de voorgaande jaren
 • Start van de begeleiding van startende ondernemers
 • Oprichten van de eerste drie coöperatieve spaar en leen associaties om jonge ondernemers in onder te kunnen brengen

Activiteiten jaar 4 en 5

 • Continueren, begeleiden, monitoren en evalueren van projecten uit fase 1
 • Faciliteren van een Community Outreach door een externe gezondheidszorg organisatie
 • Oprichten van drie extra Spaar en leen Associaties voor ondernemers (één extra per lokale gemeenschap)
 • Verder uitbouwen van de spaar en leen associaties voor ondernemers welke in 2023 en 2024 zijn opgericht

Binnen het multifunctionele centrum wordt in jaar 4 en 5 een Community Outreach op het gebied van gezondheidszorg gefaciliteerd, (mede) gebruik makend van de capaciteiten van het gezondheidscentrum. Hierbij wordt een externe organisatie met een specifiek gezondheidsproject in de gelegenheid gesteld om vanuit ons centrum te opereren. Gedacht wordt aan: tandheelkundige screening voor basisschoolkinderen, oogheelkundige screening voor basisschoolkinderen, baarmoederhalskanker screening voor vrouwen, obesitas screening voor scholieren en jongvolwassenen. 

 

 

Voortgang

 

Juli 2021: Zoals altijd kost het even voordat er een nieuw gebouw goed hebt gefundeerd. Maar inmiddels zijn ze dat punt gepasseerd en ligt de afdekvloer van de begane grond van het multifunctionele gebouw er ook. Op de bijgevoegde serie foto’s kunnen jullie zien hoe dat proces is verlopen.

Het gaat, dat is wel duidelijk, in belangrijke mate gewoon op mankracht. Dat is niet alleen kostenbesparend en duurzaam, maar levert tegelijkertijd ook extra werkgelegenheid op voor de lokale gemeenschap. En dat is precies wat we willen.

De komende tijd zal er worden gewerkt aan de constructie van het geraamte van het nieuwe gebouw en aan de vloer van de eerste verdieping. Daarna volgt de dakconstructie.

 

 

Foto's en Film

 

Waar het allemaal begon: De officiële overdracht van de grond door de Igwe van Ukpo (traditioneel leider van de gemeenschap in Ukpo) aan Rural Women Foundation. Naast het bestaande schoolgebouw wordt nu ter uitbreiding het multifunctionele centrum gerealiseerd.