BOUW MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

FAMILY PLANNING & ARMOEDEBESTRIJDING

met Rural Women Foundation

 

  

 

 

Bedrag en tijdspad

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van € 339.739,- de volledige financiering van het “Family Planning, Population Control and Poverty Reduction Project” op zich genomen. Hierbij wordt tevens een heel nieuw multifunctioneel centrum gebouwd. Het project wordt in mei 2021 gestart en de planning is dat het in mei 2026 wordt afgerond.

 

 

Doelstellingen

 

Het voorgestelde project, met een looptijd van vijf jaar, heeft allereerst tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van

gezinsplanning (o.a. door voorlichtingsseminars) en van de gezondheidszorg (o.a. in de vorm van een consultatiebureau). Het heeft zowel een taak op preventief, correctief als informatief gebied. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met en gebruikmakend van de bij eerdere projecten opgebouwde contacten in de betrokken lokale gemeenschappen.

Daarnaast heeft dit project tot doel de financiële/economische situatie van vrouwen in achterstandssituaties (en hun gezinnen) te verbeteren door middel van praktijkopleidingen en trainingen (primair door naai- en bakkersopleidingen). Op deze manier wordt voor hen de weg geopend naar werk en inkomen. Tenslotte richt dit project zich op het stimuleren, trainen en begeleiden van startende ondernemers uit achterstands-groepen. Hen wordt tevens de mogelijkheid geboden om deel te nemen in één van de op te richten lokale coöperatieve spaar/leenassociaties die belangrijke onderlinge steun kunnen genereren.

Doelgroep

 • Gezinsplanning: studenten, ouders en jongvolwassenen in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Gezondheidszorg: Baby’s, peuters, kleuters en basisschoolleerlingen in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Beroepsgerichte trainingen: jong volwassen personen in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Ondernemersopleidingen: jonge beginnende ondernemers (bij voorkeur vrouwen) in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen;
 • Cooperatieve spaar en leen associaties: een selectie van jonge beginnende ondernemers (bij voorkeur vrouwen) in achterstandssituaties in de drie betrokken gemeenschappen.

Noodzaak

Overbevolking en de daaruit resulterende gebrekkige gezondheidszorg en armoede vormen op het platteland van Nigeria een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van gezonde, ontwikkelde en economisch zelfstandige personen en gezinnen. Met name de zwaksten in de samenleving (één-oudergezinnen, weduwen, wezen) worden hierdoor het zwaarst getroffen. In de afgelopen jaren is de omvang van de bevolking in Nigeria explosief gegroeid en naar verwachting zal deze zich in de periode tot 2050 verdubbelen tot ruim 400 miljoen. Deze ontwikkeling vormt een uiterst moeilijke situatie, niet alleen op het gebied van schoon drinkwater, gezonde voeding en de gezondheidszorg, maar ook op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en in het bijzonder werkgelegenheid.

De op het platteland nog veel voorkomende gedachte dat het hebben van een groot gezin de eigen welvaart en een goede pensioengarantie het beste veiligstelt is wijdverbreid, maar het tegendeel is inmiddels waar. Daarnaast raken meisjes door onvoldoende voorlichting te vaak al op jonge leeftijd ongewenst zwanger en kiezen regelmatig voor een illegale abortus met alle risico’s van dien. Ook raken jonge ongehuwde meisjes, die ervoor kiezen hun kind te behouden, maar al te vaak in een ernstige sociale en economische achterstandsituatie.

 

 

Impact

 

Gezondheid

 • Gezinsplanning - 80 trainers/facilitators opgeleid voor gezinsplanning, 26.840 studenten, ouders en jongvolwassenen bereikt door gezinsplanning; 
 • Gezondheidszorg - 10.000 baby’s, peuters, kleuters en basisschoolleerlingen bereikt door consultatie bureau;

Armoedebestrijding 

 • Beroepsgerichte trainingen - 960 personen opgeleid via het bakkersproject, 960 personen opgeleid via het naaiproject;
 • Ondernemerschap - 900 beginnende ondernemers getraind via het ondernemersproject; 
 • Coöperatieve spaar en leen associaties - 150 personen ondergebracht in 6 locale coöperatieve spaar en leen associaties.

 

 

Projectspecificatie

 

Het project zal worden uitgevoerd op het platteland in een drietal gemeenschappen binnen de regio Ukpo in Anambra State, Zuidoost Nigeria. Naast Ukpo gaat het om het buitengebied van Awka en om Amawbia. Dit gebied heeft ca. 600.000 inwoners. Binnen deze gemeenschappen heeft RWF Nigeria, door middel van eerdere projecten, een goede relatie opgebouwd. Daarnaast richt dit project zich, voor wat betreft gezinsplanning, ook specifiek op de omvangrijke studentenpopulatie van de universiteit van Awka (30.000 tot 35.000 studenten).

Activiteiten jaar 1

 • Bouwen en (grotendeels) inrichten van het multifunctionele centrum
 • Voorbereiden van de naai en bakkersopleiding
 • Informeren van lokale gemeenschap door middel van een informatiecampagne
 • Starten van de eerste voorlichtingsbijeenkomsten gezinsplanning op de universiteit van Awka en in de die betrokken lokale gemeenschappen
 • Selecteren van 40 trainers/facilitators voor de uitvoering van bijeenkomsten voor de gezinsplanning en focusgroep sessies

Activiteiten jaar 2

 • Resterende inrichting MFC
 • Uitbreiden voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van gezinsplanning
 • Opleiden van de eerste 40 trainers voor voorlichtingsbijeenkomsten gezinsplanning en focusgroepen (deze zijn in het 1e jaar geselecteerd)
 • Oprichten van de eerste focusgroepen
 • Starten met het consultatiebureau
 • Starten met de naai opleiding
 • Starten met de bakkersopleiding
 • Selecteren (net als in 2021) van 40 toekomstige trainers van voorlichtingsbijeenkomsten en focusgroep sessies

Activiteiten jaar 3

 • Voortzetten van de projecten van de voorgaande jaren
 • Start van de begeleiding van startende ondernemers
 • Oprichten van de eerste drie coöperatieve spaar en leen associaties om jonge ondernemers in onder te kunnen brengen

Activiteiten jaar 4 en 5

 • Continueren, begeleiden, monitoren en evalueren van projecten uit fase 1
 • Faciliteren van een Community Outreach door een externe gezondheidszorg organisatie
 • Oprichten van drie extra Spaar en leen Associaties voor ondernemers (één extra per lokale gemeenschap)
 • Verder uitbouwen van de spaar en leen associaties voor ondernemers welke in 2023 en 2024 zijn opgericht

Binnen het multifunctionele centrum wordt in jaar 4 en 5 een Community Outreach op het gebied van gezondheidszorg gefaciliteerd, (mede) gebruik makend van de capaciteiten van het gezondheidscentrum. Hierbij wordt een externe organisatie met een specifiek gezondheidsproject in de gelegenheid gesteld om vanuit ons centrum te opereren. Gedacht wordt aan: tandheelkundige screening voor basisschoolkinderen, oogheelkundige screening voor basisschoolkinderen, baarmoederhalskanker screening voor vrouwen, obesitas screening voor scholieren en jongvolwassenen. 

 

 

Voortgang

 

 

 

Update april 2024Update Januari 2024 

 

 

 

 

Een rondleiding door het consultatiebureau in het centrum.

 

April 2023: Binnen de naai en bakopleiding is er inmiddels een grote groep vrouwen die deze met succes hebben afgerond. Zoals gebruikelijk wordt zoiets groots gevierd. Ook op het gebied van family planning, het consultatiebureau en de ondernemersopleiding worden er mooie stappen gezet. 

 

Een selectie van al het mooie beeldmateriaal kun je hieronder terugvinden 

 

Agustus 2022: Het activiteiten-niveau begint snel toe te nemen in en om het MFC. Details zijn te lezen in onderstaande update.

 

Train de Trainer-sessies in het MFC

 

Outreach focusgroepen in de omgeving

 

Juni 2022: We zijn alweer bijna een jaar onderweg sinds de start van de bouw van het multifunctionele centrum. Deze bouw is inmiddels voltooid en men is nu zowel bezig met de inrichting als met de voorbereiding van de volgende fase gericht op gezinsplanning, gezondheidszorg en armoedebestrijding. 

Een kleine impressie.

 

Mei 2022: De verlichting in het gebouw is aangesloten en ziet er heel goed uit. Ook is de grond rondom het gebouw geegaliseerd, zodat de paden kunnen worden aangelegd en het gras ingezaaid. Stap voor stap gaan ze in de richting van een mooi resultaat!

 

Maart 2022: Weer een stapje dichterbij. De ramen zitten erin en een groot deel van de vloeren binnen is betegeld. De ingangen zijn ook voorzien van een trap en overkapping. Er is nog een flinke klus te klaren in de afwerking maar dan kan er kan spoedig begonnen worden met de inrichting binnen.

 

Februari 2022: Inmiddels zitten de metalen raamkozijnen erin en zijn in het gebouw ook de trapleuningen aangebracht. Verder is het gebouw van binnen en van buiten vrijwel volledig bepleisterd. Naast het plaatsen van de ramen en de deuren, zal binnenkort ook het plafond op de eerste verdieping worden geïnstalleerd. Daarna begint de afwerking en de inrichting.

Impressie van de situatie op de 1e verdieping

 

De deuren en tegels staan al klaar

 

December 2021: Er zijn weer grote stappen gemaakt in de de ontwikkeling van het omvangrijke Multi-functionele Centrum (MFC) dat randvoorwaardelijk is voor de realisatie van het gezondheids-, gezinsplannings- en armoedebestrijdings- project in de regio Ukpo van Zuidoost-Nigeria.

De serie foto's en de video opname laten zien hoe in december het dak is geplaatst en dat binnen begonnen is met het pleisteren van de plafonds op de begane grond.

Naast het trekken van kabels en het maken van aansluitingen, zal er de komende weken, zowel binnen als buiten, nog de nodige tijd worden besteed aan het pleisterwerk. Men kan haast niet wachten om te beginnen met de inrichting, maar eerst de ramen en de deuren!

 

 

November 2021: Er zijn al grote vorderingen gemaakt met het dak van het multifunctionele centrum.

 

Oktober 2021: Inmiddels staat de eerste verdieping al bijna helemaal overeind en wordt het beton gestort voor de dragende constructie van het dak. We verwachten dat in november het dak zelf kan worden geplaatst, zodat het hele gebouw wind en waterdicht kan worden gemaakt. Overigens is intussen het regenseizoen alweer bijna voorbij, dus dat scheelt ook.

 

September 2021: Inmiddels zijn we alweer ruim twee maanden verder met de constructie van ons multifunctionele gebouw. De begane grond in ruwbouw bereikt al de plafondhoogte en ook de contouren van de diverse lokalen, de hal met de toegang, de keuken en de aula zijn al goed te herkennen.

De aanleg van de eerste verdiepingsvloer waarover het beton gestort wordt.

We betreden met de camera de zij-ingang van het gebouw. We zien vervolgens de lokalen voor de bak- en de naai-opleidingen, de hal en de toegang tot het gebouw, de keuken en tenslotte de aula.

Juli 2021: Zoals altijd kost het even voordat er een nieuw gebouw goed hebt gefundeerd. Maar inmiddels zijn ze dat punt gepasseerd en ligt de afdekvloer van de begane grond van het multifunctionele gebouw er ook. Op de bijgevoegde serie foto’s kunnen jullie zien hoe dat proces is verlopen.

Het gaat, dat is wel duidelijk, in belangrijke mate gewoon op mankracht. Dat is niet alleen kostenbesparend en duurzaam, maar levert tegelijkertijd ook extra werkgelegenheid op voor de lokale gemeenschap. En dat is precies wat we willen.

De komende tijd zal er worden gewerkt aan de constructie van het geraamte van het nieuwe gebouw en aan de vloer van de eerste verdieping. Daarna volgt de dakconstructie.

 

 

Foto's en Film

 

Waar het allemaal begon: De officiële overdracht van de grond door de Igwe van Ukpo (traditioneel leider van de gemeenschap in Ukpo) aan Rural Women Foundation. Naast het bestaande schoolgebouw wordt nu ter uitbreiding het multifunctionele centrum gerealiseerd.