SAMAY

 

VIVA CONTRIBUTE IN BOLIVIA

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPAD

 

Contribute heeft met een bedrag van €18.000 de volledige financiering voor dit milieu-armoede project in Bolivia op zich genomen. Het project is eind 2019 met een resultaat boven verwachting afgerond.

Stichting Samay is in november 2018 gestart met het plan om 2.500 fruitbomen/agroforestry bij 50 boeren aan te planten en het kweken van 30.000 bomen. 

 

 

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Dit milieu-armoedeproject zal enerzijds een beter inkomen bij de lokale boeren bewerkstelligen en anderzijds zal erosie worden tegen gegaan door de boomaanplant.

Korte-termijn-doelstellingen:

Agroforestry/boomproductie/boomaanplant/waterreservoirs: 

 • We planten in totaal 2.500 fruitbomen. Met het planten van fruitbomen maken we boomgaarden bij 50 boeren. De boeren leveren hieraan een eigen financiële bijdrage van 30%; 
 • Het maken van 3 waterreservoirs;
 • Het kweken van 30.000 bomen vanuit zaaigoed in een kwekerij. En het (later) planten van deze bomen; voor het scheppen van een microklimaat, bij scholen, tegen erosie of als kleinschalig productiehout.

Onderwijs/workshops en schoolkassen:

 • Het geven van onderwijs aan minimaal 400 leerlingen; 
 • 40 (dorps)leraren worden getraind in het gebruik en inrichten van kassen en kleinschalige tuinbouw;
 • We maken ten minste 2 schoolkassen. 

 

Lange termijn doelstellingen:

 • Verbetering van de financiële situatie en levenskwaliteit verhogen; 
 • Het stopzetten van grondverarming en erosie;
 • Zorgen voor een meer zekere en gevarieerdere voedselvoorziening;
 • Opname van CO2 door de aanplant van bomen.

Doelgroepen en noodzaak:

Bij de uitvoering worden dorpsvertegenwoordigers, scholen en gezinnen uit verschillende dorpen in Bolivia betrokken. Dit zijn zeer arme inheemse gemeenschappen in de departementen Noord-Potosí en Cochabamba.

Hoogland

De boerenbevolking op het hoogland bestaat uit traditionele Quechua- en Ayamara-indianen die veelal in lemen of stenen boerderijtjes leven en zeer arm zijn. Zij leven van de landbouw en/of veeteelt. De landbouwgewassen zijn bijvoorbeeld aardappelen, quinoa, maïs en/of uien. De dieren zijn vooral schapen, en lama’s. Op individueel niveau moet veel gerealiseerd worden voor deze mensen. Zo leeft een groot deel van de boerenbevolking onder de armoedegrens en is er sprake van ondervoeding als gevolg van een eenzijdig dieet.

De gemeenschappen op het hoogland, met name de gemeenschappen in Noord-Potosí, staan bekend als de armste van geheel Latijns-Amerika. Vrijwel alle kinderen zijn hier ondervoed door een eenzijdig dieet terwijl het land te lijden heeft onder extreme erosie. Het land ligt veelal op 3800 meter hoogte en geeft de impressie van een koude hoogland woestijn met een enkele groenere zone. De regenval is hier zeer gering.

Grondverarming en klimaatverandering 

In het hoogland van Bolivia, in de Andes, vindt uitgebreide grondverarming en erosie plaats. Erosie en grondverarming leiden er toe dat de boeren minder produceren en dus minder inkomen hebben. Dit kan leiden tot het zoeken naar andere inkomensbronnen of het vertrek naar de grotere steden. Oplossingen tegen erosie en grondverarming bestaan! Voorbeelden zijn het verwerken van organische materialen in de grond en natuurlijke bemesting om de voedende kwaliteit van de aarde te verbeteren, zoals in dit project toegepast wordt! 

Het proces van erosie wordt de afgelopen jaren versterkt door klimaatverandering. De gevolgen van de klimaatverandering zijn in Bolivia duidelijk merkbaar. Zo is de gletsjer op de berg Chacaltaya, de enige skipiste van Bolivia, in zijn geheel gesmolten! In Bolivia is het regenseizoen anderhalve maand korter geworden.

Het aanleveren van de bomen

Een familie neemt de bomen in ontvangst 

 

 

  IMPACT

 

 

Korte-termijn-resultaten:

Agroforestry/boomproductie/boomaanplant/waterreservoirs: 

 • We planten in totaal 2.500 fruitbomen met gemiddeld 50 bomen per boer. Met het planten van fruitbomen maken we boomgaarden bij 50 boeren. De boeren leveren hieraan een eigen financiële bijdrage van 30%; 
 • Het maken van 3 waterreservoirs;
 • Het kweken van 30.000 bomen vanuit zaaigoed in een kwekerij, voor scholen, boeren en gemeenschappen;
 • Het (later) planten van deze bomen; voor het scheppen van een microklimaat, bij scholen, tegen erosie of als kleinschalig productiehout.

Onderwijs/workshops en schoolkassen:

 • Het geven van onderwijs aan minimaal 400 leerlingen; 
 • 40 (dorps)leraren worden getraind in het gebruik en inrichten van kassen en kleinschalige tuinbouw;
 • We maken (ten minste) 2 kassen. 

Lange termijn resultaten:

 • Levenskwaliteit verder verhogen en verbetering van de financiële situatie ; 
 • Het stopzetten van grondverarming hetgeen uitmondt in gezonde en vruchtbare grond;
 • Zorgen voor een meer zekere en gevarieerdere voedselvoorziening;
 • Opname van CO2 door de aanplant van bomen.

Schoolkas

Cursus aan scholieren

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Het project heeft een duur van 1 jaar en bestaat uit twee hoofdonderdelen: 

1. Agroforestry/boomproductie/boomaanplant/waterreservoirs; 

2. Onderwijs/workshops/schoolkassen.

 

Ad 1. Agroforestry/boomproductie/boomaanplant/waterreservoirs:

Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen, loofbomen en groenten bij boeren om hun inkomenspositie te verbeteren. Hierbij zijn ook de secundaire omstandigheden belangrijk, zoals de bodemkwaliteit en de watertoevoer. We maken waterreservoirs en irrigatiesystemen, zodat er ook in het droge seizoen water voorradig is voor fruitbomen en groenten. We verbeteren de bodemkwaliteit, kweken en planten 30.000 bomen o.a. als maatregel tegen erosie. 

Ad 2. Onderwijs/workshops en schoolkassen:

We werken met zowel docenten als leerlingen. Allereerst trainen we de leraren en geven hun didactisch materiaal. Vervolgens krijgen de leerlingen onderwijs op theoretisch en praktisch niveau. Dit gebeurt door middel van lesmateriaal, gastonderwijs en werkbezoeken. Het praktische niveau bestaat bijv. uit het recyclen van plastic, het planten van bomen of het onderhouden van een kas.

Hiernaast bouwen we ten minste 2 scholen kassen. In deze bestaande en nieuwe kassen worden groenten verbouwd die we gebruiken in de schoollunch van de kinderen. De kinderen in deze streek hebben namelijk een groeiachterstand ten opzichte van hun leeftijdgenootjes in de stad. 

 

 

 EINDRAPPORTAGE

 

 

Het project is inmiddels met zeer goed gevolg afgerond met een nog mooier resultaat dan oorspronkelijk voorzien. Zo zijn er 80.000 bomen gekweekt en geplant op verschillende locaties i.p.v. de geplande 30.000. Ook is er een extra waterreservoir gerealiseerd. Dit alles vindt plaats in het hoogland van Noord-Potosi. Dit betreft een zeer geërodeerde gemeente en bevindt zich op een hoogte van 4.000 meter.

Een uitgebreid verslag kunt u vinden via deze link.