ECOLOGISCHE GROENTETUIN VOOR VROUWEN IN BURKINA FASO

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van €93.260,- het startschot gegeven voor het eerste jaar van het project Ecologische groentetuinen voor Vrouwen in Burkina Faso. Het totale projectbedrag bedraagt € 249.043,- en heeft een looptijd van 3 jaar. Het eerste projectjaar start op 15 november 2022 en eindigt op 15 september 2023.

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Steun voor Oudalan met lokale partner  Association Dagnal Roobe op het platteland van Ziniaré. Dit ligt nabij de hoofdstad Ouagadougou.

 

 

 

Doelstellingen

 

 

Doelstelling is om vrouwen die in armoede leven de mogelijkheid te geven om een duurzaam inkomen te genereren voor hun gezinnen door middel van agro-ecologische tuinbouw in balans met de natuur. 

 • Twee hectare landbouwgrond wordt aangekocht en ingericht met een waterpompinstallatie op zonne-energie.
 • Voor elke hectare vormen 100 vrouwen een eigen tuinbouwcoöperatie. 
 • Tweehonderd vrouwen worden getraind in agro-ecologische tuinbouw en verbouwen elk een tuin van 100m2.
 • Ca. 30% van deze vrouwen bestaat uit ontheemde vrouwen gevlucht voor geweld elders in het land.
 • Tweehonderd deelnemende vrouwen hebben een duurzame inkomensvoorziening dankzij meerdere oogsten per jaar. 

 

 

Impact

 

 

 • De voedselzekerheid van 200 gezinnen neemt toe.

   

 • De waterpompinstallatie levert ook drinkwater voor mensen uit de nabijgelegen dorpen. 
 • Er is voldoende geld binnen de gezinnen voor voedsel, scholing, kleding en medische zorg.
 • Er is sprake van integratie van gevluchte gezinnen.
 • De gezondheid van de bevolking is toegenomen door een gezonder voedingspatroon.
 • De scholingsgraad neemt toe zowel voor meisjes als voor jongens.
 • De coöperaties hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van agro-ecologische land- en tuinbouw en milieubescherming. 
 • Door de boomaanplant op en rond de akkers ontstaat er een vruchtbare bodem. 
 • De tuinen en bomen helpen tegen de gevolgen van klimaatverandering (climate adaptation en climate mitigation). 

 

 

Projectspecificatie

 

 

Op het platteland van Burkina Faso, in de gemeente Ziniaré, provincie Oubritenga, hebben vrouwen geen inkomensbron tijdens het droge seizoen van oktober tot juni. Zij en hun gezinnen leven in diepe armoede. Het is bekend dat vrouwen als zij een eigen inkomen hebben, dit besteden aan het welzijn van hun gezinnen. Dit project heeft dan ook als doel om tweehonderd vrouwen een kans te bieden om een eigen inkomen te genereren door middel van het oprichten van een tuinbouwcoöperatie en het aanleggen van moestuinen. Uitvoerder is de lokale ontwikkelingsorganisatie Association Dagnal Roobe. De vrouwen worden getraind in agro-ecologische tuinbouw, een duurzame landbouwmethode met respect voor de natuur.

Dankzij meerdere oogsten per jaar kan een duurzaam inkomen worden gegenereerd waar 200 gezinnen van kunnen leven. Hiermee kunnen zo’n 2200 mensen aan de armoede ontsnappen. Ontheemde vrouwen die gevlucht zijn voor geweld elders in het land participeren ook in dit project. Door samen te werken integreren zij en hun kinderen als nieuwe bewoners in de regio.

 

 

Voortgang

 

 

December 2023: Burkina Faso wordt al lange tijd geteisterd door jihadistisch geweld met grote problemen voor de lokale bevolkong tot gevolg. Het economische leven is praktisch stil komen te liggen en duizende mensen zijn (al meerdere keren) op de vlucht geslagen.

De stad Gorom Gorom wordt overspoeld met vluchtelingen en aan alle voorzieningen is een tekoort. Zo ook water en voedsel. Contribute heeft gehoor gegeven aan de noodkreet van Stichting Steun voor Oudalan om een groot deel van deze mensen een kans te geven om te overleven. Zij laten zich niet door de ellendige situatie in het land weerhouden om hulp te bieden waar het kan.

Een verslag van de aanvullende noodhulpactie kan je hiernaast lezen.

 

September 2023: De derde periode stond in het teken van de aanplant van de bomen, de bonenteelt tijdens het regenseizoen en de verkoop van de opgeslagen uienoogst in september. Het eerste projectjaar is hiermee afgerond en de voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn in volle gang.

 

Mei 2023: Er is al volop geoogst binnen het project. De opbrengst hiervan komt ten goede van de vrouwen net als een deel van de oogst voor eigen gebruik. 

 

Februari 2023: Dianna Nicolaï van Steun voor Oudalan is zelf een maand in Burkina Fasso geweest en heeft een hele mooie eerste rapportage gemaakt over ons gezamenlijke project. 

 

 

 

Foto's en Film

 

 

In aanvulling op het project is er ook een (helaas zo noodzakelijke) noodhulpactie opgzet i.v.m. de ciris in Burkina Faso. 

 

Er is een video gemaakt door de stichting die schitterend weergeeft welke impact er met dit project gemaakt wordt.