PROJECT FAMILY PLANNING VOOR DUURZAME BEVOLKINGSGROEI

 

Veel toeristen kennen Zuid-Afrika van de prachtige uitzichten en de wilde natuur en de Big Five. Maar achter deze pracht en praal kent Zuid-Afrika ook een ander gezicht en is het nog steeds een van de landen met de grootste inkomensongelijkheid ter wereld en waar er ontzettend veel armoede eerst. Een aantal belangrijke aspecten op een rij:

 • Economie: 20% van de rijkste bevolking heeft evenveel vermogen als 80% van de armste. 
 • Onderwijs: Weinig mensen in de townships hebben geen toegang tot kwalitatief onderwijs. Hierdoor heersen er veel taboes rondom het onderwerp  family-planning. 
 • Ongewenste zwangerschappen: 46,3% van de vrouwen die opgroeide in armoede en geen onderwijs genoot heeft in de afgelopen 5 jaar een ongewenste zwangerschap gehad. Bij mensen die wel onderwijs hebben gehad is dit 11%. Daarnaast heeft 1/3e van de vrouwen in townships tussen de 15 en 19 jaar al een kind wat een negatieve invloed heeft op hun eigen toekomst en de kans om uit de armoede te ontsnappen vrijwel nihil is.
 • Taboes: Tijdens het apartheidsregime werd geprobeerd om de bevolkingsgroei onder donkere mensen te beperken. De term die hiervoor werd gebruikt was “Het zwarte gevaar”. Mede hierdoor heerst er veel wantrouwen rondom het onderwerp family planning. Ook is voor veel township inwoners hun enige referentiekader hun ouders, kerk en de directe omgeving die zelf geen vorm van formeel onderwijs hebben gehad. Hierdoor is een cultuur ontstaan waarin HIV/AIDS als normaal wordt beschouwd en voorbehoedsmiddelen niet tot weinig worden gebruikt. Ook worden er onwaarheden verteld zoals dat vrouwen dikker of onaantrekkelijker worden van de pil. 
 • Economische afhankelijkheid: Omdat veel jonge vrouwen in townships economisch afhankelijk zijn vallen ze vaak ten prooi aan oudere mannen met meer geld. Deze zogenoemde sugar daddy’s maken misbruik van deze kwetsbare positie door hen uit te buiten en door bijvoorbeeld geen condoom te gebruiken. Ook hebben zij verschillende partners.
 • HIV/ Aids: Zuid-Afrika kent de grootste HIV/ AIDS epidemie in de wereld met meer dan 7.7 miljoen mensen die het virus dragen. 
 • Bevolkingsgroei: Telde in het jaar 2000 Zuid-Afrika ongeveer 45 miljoen inwoners, tegenwoordig ligt het aantal inwoners op ongeveer 58 miljoen inwoners. Hoewel de economie in Zuid-Afrika nog steeds groeit, houdt deze de bevolkingsgroei in met name townships niet bij. 

 

 

 

Bedrag en tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van € 97.500,- de volledige financiering op zich genomen voor het project Family-Planning voor duurzame bevolkingsgroei. Een aanvullend onderdeel betreft een haalbaarheidsonderzoek voor het mogelijk starten van een condoomfabriek. Het project is gestart op 1 januari 2021 en zal worden afgerond op 1 juli 2021.

Locatie: Johannesburg, Zuid-Afrika

 • Township Diepsloot
 • Township Orange Farm
 • Township Thembisa

 

 

 

 

Doelstellingen

 

De doelstelling voor dit project is om het aantal ongewenste zwangerschappen in de townships rondom Johannesburg te verminderen om zo op lange termijn armoedebestrijding te bewerkstelligen. Daarnaast is een belangrijk secundair doel het voorkomen van verspreiding van SOA’s zoals HIV/ AIDS.

 

   

   

  Impact

   

  Jonge vrouwen (70%) en mannen (30%) in de leeftijd van 8-24 jaar. Rhiza wil juist hier taboedoorbrekend zijn door eerder met voorlichting te beginnen dan tot nu toe wordt gedaan. 

   

   

   

  Projectspecificatie

   

  Het inzetten van 20 Community Health Workers die het komende half jaar jaar:

  • Wekelijks voorlichting geven aan 100 klassen op scholen in de townships.
  • Wekelijks voorlichting geven bij 10 winkelcentra waar jongeren vaak samenkomen.
  • Wekelijks 10 kerken bezoeken en hier voorlichting geven. 
  • Het verspreiden van informatie via banners, posters en flyers om zo de informatievoorziening te verbeteren en het bereik te vergroten.

  Verder wil Rhiza voldoende voorbehoedsmiddelen beschikbaar stellen en hierbij de heersende taboes doorbreken. Zij zullen het volgende aanschaffen:

  • 50.000 condooms
  • 25.000 strips van de pil
  • 1.000 spiraaltjes
  • 10.000 strips van de morning after pil
  • 5.000 keer de prikpil Inc. bloed tests

  In totaal wil Rhiza 153.300 mensen bereiken met dit project.

  Verschillende studies hebben aangetoond dat de Community Health Workers uitermate geschikt zijn om deze problematiek aan te pakken. Zij zullen daarom ook samenwerken met de verpleegkundigen en de doelgroep doorverwijzen naar de klinieken van Rhiza. Zij hanteren met de voorlichting een train de trainer principe waardoor er na de 6 maanden geen 20 maar nog 5 Community Health Workers actief blijven. 
  Denk hierbij aan de docenten die na verloop van tijd zelf de voorlichting kunnen geven!
  De kosten voor de over gebleven Community Health Workers en de voorbehoedsmiddelen zullen hierna worden gedragen door de overheid en lokale bedrijven middels de B-BBEE wetgeving waardoor het project zelfredzaam wordt.

  Condoomfabriek Zuid-Afrika

   

  Er is tevens € 5.000,- gereserveerd voor het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van het starten van een condoomfabriek in Zuid-Afrika. Een enorm spannend idee!

  De economische situatie in Zuid-Afrika verslechterd en Rhiza merkt dat de overheid steeds minder financiële middelen tot haar beschikking heeft. Hierdoor leveren zij steeds minder medische middelen zoals voorbehoedsmiddelen. Een mogelijk idee zou dus kunnen zijn om zelf een condoomfabriek te starten en bijvoorbeeld de overheid en Zuid-Afrikaanse gezondheidszorgbedrijven als klant te hebben! Op dit moment worden veel condooms nog geïmporteerd vanuit China waarbij de kwaliteit te wensen over laat. De vraag naar condooms ligt echter een stuk hoger dan het aanbod. Het starten van een condoomfabriek is een gewaagd plan maar wat ook juist voor zelfredzaamheid van het project kan zorgen en lokale werkgelegenheid. 
  Om te onderzoeken of dit in de Zuid-Afrikaanse context haalbaar is moet er onderzoek worden gedaan waarbij de hulp nodig is van externe expertise.

  Tijdens dit onderzoek zullen de volgende onderdelen naar voren komen:

  • Het volledige budget op basis van onderzoek vormgeven
  • Gesprekken voeren met mogelijke samenwerkingspartners om mogelijkheden m.b.t. verdien modellen te onderzoeken
  • Gesprekken voeren met de overheid om mogelijke subsidies e.d. te onderzoeken en te onderzoeken of de overheid in onze productie geïnteresseerd zou zijn
  • De markt en concurrentie analyseren om te weten te komen waar de kansen liggen en wat voor prijs en product concurrerend is voor welk segment van de markt
  • Onderzoeken wat er operationeel allemaal nodig zou zijn om het project te implementeren (kennis, resources e.d.)
  • Onderzoeken hoe groot ons risico is als stichting / sociale onderneming en of de dit risico kunnen lopen in verschillende scenario’s zonder dat de rest van de organisatie in gevaar komt
  • Een business plan opstellen