COMMUNITY DEVELOPMENT UGANDA

Stop Poverty

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute heeft met een bedrag van € 89.929,- de financiering van het Comunnity Development Project 2023 van Stop Poverty op zich genomen. De projectlocatie bevindt zich in Oeganda, in het dorp Kabowa in het Jinja district.

 

 

Doelstellingen

 

 

Werk / Inkomen / Educatie / Klimaatverbetering

 
Doel 1:     Het genereren van inkomen voor werkloze arme families door land- & tuinbouw en veeteelt: impact op 600 personen

Doel 2:     Maximaal aantal kinderen naar school : 75-150        

Doel 3:    Productie van gezondere voeding en distributie naar arme families 

Doel 4:    Educatie als “demofarm”  voor de dorpelingen, scholen enz. in moderne en ecologisch verantwoorde landbouwtechnieken en levensstijl.

Doel 5:    Bevorderen van de sociale community cohesie en hoopvolle toekomst

Doel 6:    Tegengaan klimaatverandering door aanplant bomen en groen

 

Met de inspanningen van Stop Poverty krijgen honderden dorpelingen en kinderen in de Budondo community met veel dorpen zicht  op een hoopvolle toekomst door educatie, gezondheid, werk & inkomen en een verantwoord milieuvriendelijke productie, zoals in de doelstellingen beschreven.

 

 

Impact

 

 

Met de inspanningen van Stop Poverty krijgen honderden dorpelingen en kinderen in de Budondo community met veel dorpen zicht  op een hoopvolle toekomst door educatie, gezondheid, werk & inkomen en een verantwoord milieuvriendelijke productie, zoals in de doelstellingen beschreven.

 

Projectspecificatie

 

 

Probleem:    Door een werkloosheid van 70% in het werkgebied Budondo hebben veel ouders géén inkomen om hun kinderen te voeden en naar school te laten gaan. Werkloosheid betekent dus extreme armoede, honger, ziekte en uitzichtloosheid. Er bestaat geen enkele uitkering in Oeganda. Daarbij is scholing niet gratis in Oeganda. Ouders worden verwacht een eigen bijdrage te betalen in lesgelden, uniformen en materialen. Ruim 30% van de kinderen gaat nooit naar school. Daarnaast worden er in de landbouw vaak traditionele landbouwtechnieken toegepast, die de grond uitputten en wordt milieubelastende bemesting gebruikt.

Plan van aanpak:  Het plan van aanpak voorziet  in werk en inkomen voor arme (werkloze) gezinnen door landbouw, tuinbouw en veeteelt  initiatieven. Veel van deze gezinnen hebben een inkomen van minder dan € 50,- per maand. Zij komen werken op de "Contribute farm" en worden uitbetaald in natura: de landbouwproducten én schoolgelden voor hun kinderen. Dit laatste wordt direct aan de lokale school betaald.  Hierdoor kunnen kinderen naar school, die anders niet naar school zouden kunnen gaan.  Door het planten van 1000 bomen wordt ontbossing en klimaatverandering tegengegaan. Het water wordt hierdoor vastgehouden en dit voorkomt bodemerosie. Hierdoor ontstaat een hoopvolle toekomst voor zowel ouders als hun kinderen.

 

 

Voortgang

 

 

Het project is afgerond en hier is een schitterende eindrapportage gemaakt. 

 

Update november 2023

 

Update januari 2024

 

Update april 2024

 

 

Foto en film

 

Februari 2024: Het irrigatiesysteem is aangelegd

 

 

 

Er is een waterput geboord op het tot "Contribute Land" omgedoopte stuk land.

 

Om het land te beschermen is er een noodzakelijke omheining en een toegangshek geplaatst 

 

Er is een "piggery" in aanbouw om varkens te fokken