WIJ-LAND

 

PROJECT BOEREN VOOR BIODIVERSITEIT

 

 

 BEDRAG EN TIJDSPADContribute heeft met een bedrag van €95.900,- de volledige financiering van het project ‘Boeren voor Biodiversiteit’ van stichting Wij.land op zich genomen. Het project start in kwartaal 4 van 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar. 

 

 

 DOELSTELLINGEN

 

Het doel van “Boeren voor biodiversiteit” is om een aantal concrete showcases te bouwen voor het nemen van maatregelen op het boerenbedrijf, die gericht zijn op directe versterking van de biodiversiteit. Dit is nodig omdat het slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland, met de insecten en met de vogels. Het team van Wij.land werkt, samen met zo’n 30 boeren en een natuurorganisatie, aan de transitie naar duurzamere landbouw. Met dit project willen we:

  • Directe en zichtbare impact hebben op herstel van biodiversiteit in het boeren landschap, en daar ook de meerwaarde van laten zien. 
  • Op basis van deze showcases, ook andere boeren te inspireren en activeren. 

 

 

 

 IMPACT

 

Wat we gaan doen is: 

  • Het ophalen van de beste ideeën voor het herstel van biodiversiteit op boerenland uit ons boeren netwerk
  • De beste 5 concrete biodiversiteitsherstel cases zullen worden geïmplementeerd en gevolgd (monitoring). 
  • De 5 projecten worden in beeld gebracht en ook worden de economische en ecologische kosten-baten in kaart gebracht. 
  • Verder zal een breder publiek geïnformeerd worden over het belang en de kansen voor biodiversiteitsherstel in- en op het boerenland. 

 

 

 PROJECTSPECIFICATIE

 

Gezonde landschappen en watersystemen vormen de basis van ons leven. Ze zorgen voor voedsel, water, schone lucht, een stabiel klimaat, biodiversiteit, een goede gezondheid, veiligheid en geluk. 

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Onze, ooit, biodiverse graslanden zijn langzaam veranderd in monoculturen van Engels raaigras.. Productieverhoging met behulp van krachtvoer, (kunst)mest,  en bestrijdingsmiddelen heeft geleid tot een achteruitgang in de diversiteit en verspreiding van wormen, insecten, kruiden, en andere organismen aan de basis van het voedselweb. 

Het goede nieuws is dat dit proces kan worden omgedraaid. Wij.land gelooft dat landschapsherstel grote onbenutte kansen. Willen we de natuurwaarden en biodiversiteit in Nederland verbeteren, dan moet dat mét de agrarische sector.

Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Samenwerking met een imker en bij-vriendelijk inrichten van erf en weide beplanting.
  • Aanplant van diverse soorten bomen en stuiken,, specifiek gericht op insecten en vogels
  • Verbeteren van beheer en de biodiversiteit in sloten en slootranden.
  • Verbeteren van grasland kwaliteit door kruiden in te zaaien en daarmee ook synthetische voedingssupplementen voor de koeien vervangen door natuurlijke equivalenten.

De 5 beste ideeën van de boeren-deelnemers zullen worden opgehaald én gerealiseerd! Deze voorbeelden kunnen weer anderen inspireren om ook aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel. De resultaten zullen in beeld worden gebracht, zowel in beeld als kwantitatief (kosten-baten).

 

 

 VOORTGANG

 

Het project is inmiddels afgerond en we kunnen terugkijken op een project met mooie resultaten en het opdoen van een enorme hoeveelheid kennis op het gebied van kruidenrijk grasland ter bevordering van de biodiversiteit en een duurzamer gebruik van de beschikbare grond. Lees het mooie eindverslag hieronder met alle resultaten.

 

De eerdere updates zijn ook terug te lezen met alle ontwikkelingen gedurende het project.

 

 

 

 

 

 FOTO'S EN FILMPJES

 

 

Wie kan de ervaringen en resultaten het beste toelichten? Inderdaad, de boer zelf. (2021) 

 

Update juni 2020: Kruidenrijk grasland op veen. De eerste ervaringen.

 

Update september 2020: Kruidenrijk grasland. De praktijkmiddag

 

Update juli 2019 Boeren voor biodiversiteit: kruidenrijk grasland