HOLLANDSE LAGEN

met Stichting WIJ.Land

 

 

Het vergroten van de diversiteit in het veenweidelandschap via agroforestry

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

 

Contribute Foundation heeft met een bedrag van €217.425 de volledige financiering van het project ‘Hollandse Lagen’ op zich genomen, dat start op 1 januari 2023 en een looptijd heeft van 3 jaar, te weten tot 31 december 2025.

Stichting Wij.land houdt kantoor op het erf van een boerderij in Abcoude, en is te bezoeken op Gein-Zuid 23 1391 JE Abcoude.

 

 

 

Doelstellingen

 

 

Met het project Hollandse Lagen willen we het volgende bereiken; 

  • Biodiversiteit in het landelijke gebied verder versterken door verschillende lagen toe te voegen aan het oer-Hollandse veenweidelandschap.
  • Boeren inspireren om op eigen bedrijf aan de slag te gaan met het toevoegen van een extra laag aan hun systeem, passend bij hun bodem- en watersysteem, persoonlijke ambities, wet- en regelgeving én verdienmodel.
  • Goed inzicht krijgen in de ecologische en economische kosten en baten via monitoring.
  • Een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van verschillende verdienmodellen die passen bij de ontwikkelde projecten.
  • Waar nodig, beleidsruimte scheppen om de ontwikkeling van projecten mogelijk maken.

 

 

Impact

 

 

Aan het einde van het project beogen we de volgende resultaten en impact;

  • We hebben 10 inspirerende projecten gerealiseerd, die kunnen dienen als voorbeeld voor andere boeren in ons werkgebied én daarbuiten, op verschillende bodemtypen. 
  • Boeren zijn tijdens en worden na het project geïnspireerd om op eigen bedrijf aan de slag te gaan, en we de hiervoor benodigde praktische handvaten en ondersteuning ontwikkeld ? we streven er naar dat >50 boeren na 5 jaar in ons werkgebied met thema aan de gang zijn.
  • We hebben adhv enkele casussen een positieve en substantiële invloed gehad op wet- en regelgeving die agroforestry mogelijk maakt én de verdienmodellen die zorgen voor de levensvatbaarheid.
  • Naast boeren hebben we ook met dit project >10.000 burgers geïnspireerd over de mogelijkheden en uitdagingen van agroforestry in de veenweiden via storytelling en filmpjes, maar ook door ze actief te betrekken bij de aanplant aan de hand van een campagne. 

 

 

Projectspecificatie

 

 

In het project Hollandse Lagen gaat stichting Wij.land gedurende 3 jaar aan de slag om, samen met het netwerk van >200 boeren, ecologen en ondernemers, de diversiteit in het westelijke veenweidelanschap te vergroten via agroforestry. In het project zoeken we de inspiratie via excursies naar koplopers, waarna we met een selectie van 10 bedrijven diverse ontwerpen gaan uitwerken, begeleiden en ontwikkelen van kop tot staart, inclusief aanleg. Daarnaast is er ook aandacht voor beknellende wet- en regelgeving én het verdienmodel via workshops en andere activiteiten. Burgers zullen worden betrokken bij de aanplant via een campagne en er zullen verschillende inspirerende video’s en andere communicatiematerialen worden ontwikkeld.

Meer projectdetails zijn te vinden op de website van Wij.Land via Project Hollandse Lagen

 

 

Voortgang

 

 

Januari 2024: naast een jaaroverzicht over 2023 is er ook een 2e update-video gemaakt

 

Juli 2023: Wij.Land heeft een schitterende 1e updatevideo gemaakt van de vorderingen tot nu toe

 

 

 

Foto's en Film

 

 

Een voorbeeld van een voedselmoeras