WILDLIFE JUSTICE COMMISSION


PROJECT CEASAR: STRIJD TEGEN DE ILLEGALE HANDEL IN ORANG-OETANS BEDRAG EN TIJDSPAD


Contribute Foundation gaat met €20.000 verspreid over een jaar bijdragen aan het bestrijden van criminele netwerken die handelen in orang-oetans en andere diersoorten in Zuidoost Azië. DOELSTELLINGEN


Noodzaak

De Wildlife Justice Commission (WJC) begon in 2017 met Operatie Caesar, gericht op het handel in primaten uit Zuidoost-Azië naar het Midden-Oosten en Azië. De criminele netwerken die tijdens Operatie Caesar zijn geïdentificeerd blijken specifiek te handelen in Sumatraanse orang-oetans.

Minder dan 14.000 Sumatraanse orang-oetans leven nog in het wild, en naar schatting zullen hiervan de komende tien jaar 4.000 exemplaren verdwijnen. Met een dermate kwetsbare populatie heeft het vangen van slechts enkele dieren voor de illegale handel in huisdieren al desastreuze gevolgen. Het is cruciaal dat deze criminele netwerken worden onderzocht en opgerold om verdere vernietiging van bedreigd en beschermd wildlife te voorkomen.Oplossing

De WJC’s ‘Intelligence Unit’ gebruikt zijn vaardigheden op het gebied van intelligence analyse om in kaart te brengen hoe de netwerken met elkaar zijn verbonden, terwijl de onderzoeken een bepaalde diersoort volgen om de criminele verbanden te ontrafelen die ook andere diersoorten aanbieden.
Doel

Met steun van de Contribute Foundation voor Operatie Caesar stelt de WJC in staat de capaciteiten voor intelligence analyse van opsporingsinstanties in Zuidoost-Azië te versterken en te ondersteunen.  Voor de wereldwijde strijd tegen transnationaal georganiseerde wildlife criminaliteit is het cruciaal dat Zuidoost-Azië krachtige en doeltreffende opsporingsactiviteiten ontplooit.


 IMPACT


De impact van het project is het waarborgen dat doeltreffende opsporingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd tegen de criminele activiteiten van illegale handelaren. PROJECTSPECIFICATIE


Eerder dit jaar meldde het meest recente rapport van het IPBES dat 1 miljoen diersoorten met uitsterven worden bedreigd vanwege menselijk handelen. Overexploitatie van soorten, waaronder het doden van dieren voor illegale handel, is de op één na belangrijkste factor van deze crisis.
De Contribute Foundation en de WJC willen deze trend keren, zodat wilde dieren weer ongestoord kunnen leven in hun natuurlijke habitat, en zodat toekomstige generaties net als wij kunnen genieten van wildlife.

Operatie Caesar doet dit door ondersteuning te bieden voor opsporingsmaatregelen tegen de criminele netwerken die kostbare wildlife exploiteren met een winstoogmerk. Ervoor zorgen dat deze netwerken voortdurend worden ontwricht heeft prioriteit. VOORTGANG