WILDLIFE JUSTICE COMMISSION


PROJECT TURING: WILDLIFE CRIME BESTRIJDEN IN AFRIKA BEDRAG EN TIJDSPAD


Contribute Foundation gaat met €100.000 verspreid over een jaar bijdragen aan het bestrijden van georganiseerde criminele netwerken in Afrika en de illegale handel in wildlife.


 DOELSTELLINGEN


Met steun van de Contribute Foundation gaat de WJC lokale opsporingsinstanties in Afrika in hun onderzoeken ondersteunen zodat zij in de toekomst zelfstandig onderzoeken kunnen uitvoeren. Het project zal op lange termijn bijdragen aan de capaciteitsopbouw op het gebied van intelligence en activiteiten stimuleren om wildlife crime aan te pakken als serieuze georganiseerde misdaad.

De Wildlife Justice Commission (WJC) werkt samen met opsporingsinstanties om georganiseerde criminele netwerken die handelen in wildlife te verstoren. Dit is essentieel omdat naarmate netwerken worden ontmanteld, nieuwe netwerken ontstaan. Deze nieuwe netwerken zijn niet zo gevestigd en maken fouten. Daarom is het handhaven van constante druk onontbeerlijk om de netwerken meer en meer te verzwakken totdat criminaliteit in het wild geen winstgevende business meer is voor criminelen IMPACT


De impact van het project is het waarborgen dat doeltreffende opsporingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd tegen de criminele activiteiten van illegale handelaren.PROJECTSPECIFICATIEEerder dit jaar meldde het meest recente rapport van het IPBES dat 1 miljoen diersoorten met uitsterven worden bedreigd vanwege menselijk handelen. Overexploitatie van soorten, waaronder het doden van dieren voor illegale handel, is de op één na belangrijkste factor van deze crisis.
De Contribute Foundation en de WJC willen deze trend keren, zodat wilde dieren weer ongestoord kunnen leven in hun natuurlijke habitat, en zodat toekomstige generaties net als wij kunnen genieten van wildlife.
Dit project zal ondersteuning te bieden aan opsporingsmaatregelen in Afrika tegen criminele netwerken die kostbare wildlife ex­ploiteert met een winstoogmerk. Criminelen in wildlife blijven ongelofelijk hoge winsten maken en lopen een heel laag risico om gepakt te worden, terwijl het voor wilde dieren moeilijker is dan ooit tevoren om te overleven. Ervoor zorgen dat deze netwerken voortdurend worden verstoord heeft hoogste prioriteit. VOORTGANG