TEGENGAAN VAN ILLEGALE ONTBOSSING

 

  

 

 

Bedrag en Tijdspad

 

Met een bijdrage van € 50.000,- financiert Contribute Foundation het pilotproject "Early Warning System" in Suriname. Het Early Warning System (EWS) heeft de potentie om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken over waar toekomstige ontbossing gaat plaatsvinden. Hiermee kunnen er tijdig interventies plaatsvinden en illegale ontbossing voorkomen worden. De pilot zal 8 maanden in beslag nemen in 2021.

 

 

Doelstellingen

 

  Het stoppen van (illegale) ontbossing is een uitdaging die hoog op de prioriteitenlijst staat in veel van WWF’s activiteiten. Het algemene doel van het voorspellende systeem voor vroegtijdige waarschuwing is:

  Het voorspellende systeem voor ontbossing
  via modellen op middellange en korte termijn
  detecteert en voorkomt (illegale) ontbossing in ten
  minste de helft van de ontbossingsfronten in 2030

   

  Het doel van de EWS-pilot in Suriname is drieledig:

  1. Kijken of EWS ‘werkt’ in Suriname, zowel op technisch als praktisch vlak. Om dit te meten zijn er een aantal Key Performance Indicators (KPIs) opgesteld die de adoptie, effectiviteit en impact van EWS meten. Deze KPIs worden gedurende de pilot bijgehouden om inzicht te houden in de voortgang.
  1. Ophalen van feedback op het EWS-dashboard, protocollen en bestuur. Hiervoor houdt WWF gedurende de pilot gesprekken met  partners, gebruikers en overige stakeholders.
  1. Ervaring opdoen voor opschaling van EWS naar de rest van Suriname. Op basis van de bevindingen tijdens de pilot en feedback van stakeholders wordt het succes van de pilot geëvalueerd met de partners en bekijkt WWF of en hoe EWS naar heel Suriname opgeschaald kan worden.

   

   

  Impact

   

  Er zijn twee modellen uitgewerkt om ontbossing te voorspellen:

  Een korte termijnmodel (1-4 weken) en een middellange termijnmodel (6 maanden). Het middellange termijnmodel was voor stakeholders relevanter en is daarom als eerste via een Proof of Concept (PoC) en een prototype ontwikkeld door WWF en partners, en vervolgens toegepast in Centraal Kalimantan, Indonesië. De voorspellingen bereikten al een nauwkeurigheid van 80%!

  Het EWS-programma is gebaseerd op een agile aanpak waarmee de  technische en operationele haalbaarheid op kleine schaal kan worden  getest voordat er verder uitgerold kan worden naar grotere landschappen. Lokale  stakeholders in Centraal Kalimantan, Indonesië zijn in het veld begonnen met onderzoek door gebruik te maken van het EWS-dashboard dat de  voorspellingen van ontbossing visualiseert en de opvolging van ontbossings-'alerts’ mogelijk maakt. De eerste resultaten zijn positief, waarbij WWF de feedback kreeg dat lokale stakeholders de waarde van een voorspellend model onderschrijven, omdat ze hun beperkte middelen hierdoor effectiever konden inzetten. Een nationaal park in Centraal Kalimantan heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de voorspellingen helpen in het prioriteren van  veldpatrouilles, waarbij ze het liefst voorspellingen willen hebben die nog eerder zijn dan 6 maanden. Deze feedback neemt het EWS-programma mee voor verdere technische ontwikkelingen. De pilot in Centraal Kalimantan, Indonesië, is nog gaande.

   

   

   

  Projectspecificatie

   

  Het Surinaamse EWS-team bestaat uit een stuurgroep, een coördinatieteam en een  veldteam. De stuurgroep is het hoogste  beslisorgaan tijdens de pilot. Het coördinatieteam bewaakt de voortgang van de pilot en staat in contact met  algemene stakeholders,  pilot-stakeholders, het EWS Global team en technische partners (onder andere SarVision, Deloitte en Boston Consulting Group).  Het veldteam coördineert en voert de onderzoeken en interventies uit, en staat in  contact met lokale stakeholders.

  Surinaamse  stakeholders gaan gedurende 8 maanden meerdere keren het veld in  om onderzoek uit te voeren op de locaties waar ontbossing  voorspeld is. Dit  gebeurt aan de hand van 3 fases. In de onderzoeksfase leveren WWF Global team en  partners de voorspellingen aan via een web dashboard. Hier kunnen de Surinaamse  stakeholders op inloggen om de voorspellingen te identificeren en vervolgens  te prioriteren of en waar ze naar het veld toegaan. Als dat daadwerkelijk  gebeurt dan stelt het team een onderzoeksrapport op. Hierbij noteren en bespreken ze onderling wat ze gezien hebben in het veld en ook dat mogelijke interventies kunnen zijn om ontbossing tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen. Het onderzoek en de  voorgestelde interventies worden besproken met de managers, die beslissen over de uitvoering.

   

   

  Eindrapportage

   

  Soms kan het voorkomen dat ondanks een bewezen werkende formule en de intenties van het hoogste niveuau, een pilot-project niet uit de verf komt zoals we gehoopt hadden. Op een andere locatie kunnen er krachten spelen die dermate van invloed zijn dat hiermee de uitkomst geheel anders kan zijn. De pilot heeft een hoop kennis opgeleverd en dus nuttig om verdere plannen te maken om in de toekomst de verwoestende ontbossing een halt toe te roepen. Lees voor de details hieronder het eindverslag. 

   

   

   

  Foto's en Film

   

  De verwoestende impact van Illegale mijnbouwactiviteiten in het regenwoud